Hai quan chức Mỹ thạo tin cho biết, 5 tàu có vũ trang của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm cách bắt giữ một tàu chở dầu của Anh trên Vịnh Persian nhưng không thành công.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+4buV4bq1REfDsyJNQEcwV+G7uEfhu6BO4bug4busR+G7nsOVMEfhu7Dhu67DoEcwTzFH4bug4buse0dQxqAxR+G7oDVNR8OiQOG7rEcwIsOZQEfhuqBYQOG7rEfhu6lSIiDhu65NQMOKL+G7rEnhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRltvUk1QRuG6vm9N4buuR10xTUBH4bug4busOOG7oEfhu5XhurVHMOG7rMOTI0cw4buuQEfhu6Dhu6wjR+G7nuG7ruG7pDBFR+G7iEcwTzFH4bugPUfhuqE2RzAiTUDhu7BH4bugNU1H4buZYeG7oEfhu7Y3PkDhu7BH4bqgxahH4bue4buuQOG7rEfhu4NO4bug4busR+G7uMOTQOG7sEdvO+G7rkfhu7Dhu65OI0fDsyJNQEfhurrDs+G7sW7hu4PhurxHUeG7jEcwV+G7uEfhu6BO4bug4busR+G7nsOVMEfhu7Dhu67DoEfhu7gsMEcwTzFH4bug4buse0dQxqAxR+G7oDVNR8OiQOG7rEcwIsOZQEfhuqBYQOG7rEfhu6lSIiDhu65NQEdA4busN0Dhu7BH4bu04busP0Dhu7BHMOG7rE9A4busR+G7oD9A4buww4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEfhu6Dhu7ZNICDhuqZG4bug4bu4IC1b4busIzAjRkcw4buuMOG7tlLhuqZG4buV4bq1REfDsyJNQEcwV+G7uEfhu6BO4bug4busR+G7nsOVMEfhu7Dhu67DoEcwTzFH4bug4buse0dQxqAxR+G7oDVNR8OiQOG7rEcwIsOZQEfhuqBYQOG7rEfhu6lSIiDhu65NQEfhu6xXQOG7rEfDkkDhu6xHSUZHICLhu6DhuqZGLy/hu6BQQMOJ4bueTSMw4busTUDhu6zhu6wjTcOJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL0lMw41KL0lKSlDhu4pJ4buKw43DjcOMw4wwSkpKSuG7tknDieG7slvhu7BGR03hu7Yw4bqmRuG7leG6tURHw7MiTUBHMFfhu7hH4bugTuG7oOG7rEfhu57DlTBH4buw4buuw6BHME8xR+G7oOG7rHtHUMagMUfhu6A1TUfDokDhu6xHMCLDmUBH4bqgWEDhu6xH4bupUiIg4buuTUBGR1BNME0tW+G7rCMwIy0jIuG7ruG7sOG7rkBN4bu2LSAi4bug4bqmRuG7rDAwWyBELy/hu6BQQOG7ruG7uOG7sMOJ4bqh4buuUjBATeG7uFvhu7YxIMOJ4bqhQC8wxKjDjUgvMVvhu7YjTVBSUC/hu6564busIE0vw41ISUxfSEpfSEwvMDDDo+G6oUBf4buuIk1AX+G7oCPhu65f4bqh4buuUuG7oF9NQOG7rF/hu55NMF/hu7Dhu64xXzBNMV/hu6Dhu6wjX1BNMV/hu7Dhu64jQOG7sF9A4busMV/hu6xNQOG7rF9QI0Dhu7Bf4bugMSNbX+G7nuG7rlJAX8OMTMSoSEzDjEnDieG7slvhu7BGRy/hur7hu69PMUfhu6A1TUfhu6DDkkDhu6xHIE4wR8OiQOG7rEfhurpb4busVk1HMCI3KeG7oOG6vEcwMcagQEcwIk1H4buwxqBARzBPMUfhu6Dhu6x7R1DGoDFHbiJN4bugUkfDs0fhu6A1TUfDsyJNQEd7R0Dhu7AjT+G7rkfhu7Thu6wo4buuR+G6oTNA4buwR+G7tuG7jEDhu6xHMOG7rC5HbuG7ruG7niJN4bu2ME0iR0Dhu7BPxINHxKgvSi/DjUhJTMOJR+G6uuG7l+G7sDE7QERHw6Jt4bupL+G7r+G7r8OD4bqg4buX4bq8w4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buD4bus4buu4buk4bugRzBPMUcwIsOZQEdRTUDhu7BHUOG7rkfhu6Dhu6wxxIPGr0BHMCLDmUBH4bu04busMUfhuqFh4bugR+G6oFhA4busR+G7qVIiIOG7rk1AR+G6oU9H4bug4busMeG7nEBH4bueWEdR4buuR10xTUdnI0fhu57hu67Gr0BHbyMi4bu4MXpHMOG7rFdH4bueWEcwTzFH4bugNU1Hw7Phu7Fu4buDRzDhu67hu6RbR+G7oOG7mkBHw4lH4buDTuG7oEcwTzFH4bugNU1Hw7Phu7Fu4buDR8SDw5kxR+G7oMagMUcwTzFH4bug4buse0dQxqAxR0A94buuRzAiw5lAR+G7oOG7rDHEg8avQEfhu6w3KUDhu7BHUcavR1Hhu65HUeG7pEBH4bu4LDBH4bu04busMUfhuqFh4bugRzDhu6wxLOG7oEfhu7bhu4xA4busR+G7rMOS4buuR8OzIk1AR8OJR+G7r+G7rFIjR+G7oE7hu6BHXTFNQEfhu6Dhu6w44bugRzAiw5lARUfhu7gsMEfhu7hOxINH4bueTcSDR+G7leG6tUfhu6wjw5MwR1EsQOG7sEcwIiNA4buwR+G7tOG7rDFH4bqhYeG7oEdR4buMR+G7sOG7rOG7rkfhu6xXQOG7rEdRNz7hu6BH4bqhNEfhuqHhu67FqOG7oEdAPeG7rkcwIsOZQMOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buvMcSDR0Dhu6zhu67DmUBFR+G7oOG7rOG7ruG7pOG7oEcwTzFH4bug4buse0dQxqAxR1E3PuG7oEfhu6wsRzA6QOG7sEfhu5574buuRzBPMUfhu7Thu6wxRzAiNOG7oEdv4buV4butR+G7lSNAMCIjIFJH4bugNU1Hb8OS4buuR10x4buUQEdvI09A4buwR+G7sOG7rk1Hw6JA4busw4lH4buvTzFHb+G7leG7rUfhu5UjQDAiIyBSRyBNMUdRPUdR4buMR+G7oMOSQOG7rEfhu6BOI0fhuqFPR8OjMU1HUTEu4buuR+G7oE7hu6BHME8xR+G7oOG7rOG7ruG7pEBH4bugNU1Hw7MiTUDDiUfhu68iNynhu6BHUT1FR+G7sOG7rinhu65H4bug4busOOG7oEfDokDhu6xHUeG7jEfDo07hu6BHQOG7rOG7mkBHME8xR2/hu5Xhu61H4buVI0AwIiMgUkdRTUDhu7BH4bu2T+G7uEdGQOG7rOG7rsWo4bu4R+G6oTRHTUBHQOG7rkDhu6xH4busT0Dhu7BH4busw5Lhu65GRzAiI0Dhu7BH4bu04busMUfhuqFh4bugR0A94buuRzAiw5lAw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7huqA0R+G6oeG7rsWo4bugR1Dhu67hu6hARyJNR+G7oOG7rFlH4bqhT+G7rkdA4buwT8SDRyBNMUfhu7Thu6zhu65Hb8OS4buuR10x4buUQEfDokDhu6xH4buew5UwR+G7sOG7rsOgR+G7uCwwRzBPMUfDsyJNQEd7R0Dhu7AjT+G7rkfhu7Thu6wo4buuR+G6oTNA4buwR+G7tuG7jEDhu6xHMOG7rC5HbuG7ruG7niJN4bu2ME0iR+G7nlhHQOG7sOG7rOG7rkdRTUDhu7BH4bug4buse0dQxqAxRzAp4buuR+G7rcSDIuG7rk3DiS/DicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRkcgMMSD4bu2UuG6pkYwUsOjMC1N4bu24buu4buwQERHIuG7ruG7sOG7rDDEkEbhur7hurrhuqDhu65SMEBN4bu4K+G6vMOKL1vhur4=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]