(Baothanhhoa.vn) - Hỏi: Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được quy định như thế nào?
4buEWcSo4buKVCThu4w0NEPDjDHDvcOdNSTDmcOMRuG7o+G6oVThu4rDmj8qWOG7iuG6scOV4buKMVnDoH0qWOG7ijVZ4bqhVOG7isOaPypY4buKVGHhu4zhu4oqWMOgXcOd4buKJOG7jCbhu4rDmjwqWOG7ijVZ4buMJeG7iljDneG7jOG7imjDteG6ssO14buKNcOj4buKKlg24bq14busKuG7hC9ZxKhG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxw7XDmeG7jFXDjEbhu4rDtSzDneG6uuG7iuG7o+G6oVThu4rDmj8qWOG7iuG6scOV4buKMVnDoH0qWOG7ijVZ4bqhVOG7isOaPypY4buKVGHhu4zhu4oqWMOgXcOd4buKJOG7jCbhu4rDmjwqWOG7ijVZ4buMJeG7iljDneG7jOG7ilPhu5Am4buKWcOd4buuJeG7iuG6s+G7kuG7ilk8w53hu4rhu4Zow7XhurLDteG7guG7ijXDo+G7iipYNuG6teG7rCrhu4rDmsOgIlThu4oyNuG6teG7isOa4bu2Klnhu4oqWcOg4buKNVnhu6rhu4oqw5Um4bq44buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xG4buEw50lWOG7isOdNcOZJTEzJjFDw4zDnSXhu4xYw5nDjOG7ijQzVEPDjMOML0bhu4rhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDvTPhu5Dhu4okXcOd4bq64buKw73DlMOd4buKw5rDneG7sDbhu4rDk0/DiuG7iuG7nTZQNeG7imjDteG6ssO14buKNCjhu4pNw5MvSuG7iMSoTC93w7XEqEvDiuG7iiXhuqFU4buKw5o/Kljhu4rhurHDleG7ijFZw6B9Kljhu4o1WeG6oVThu4rDmj8qWOG7ilRh4buM4buKKljDoF3DneG7iiThu4wm4buKw5o8Kljhu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4pow7XhurLDteG7ijXDo+G7iipYNuG6teG7rCrhu4rDmsOgIlThu4oyNuG6teG7isOa4bu2Klnhu4oqWcOg4buKNOG7jDbhurrhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbEqOG6vuG7iuG7n1jDoF3DneG7iiThu4wm4buKw5o8Kljhu4oyNuG6teG7isOa4bu2Klnhu4o1w5TDneG7ij1ZJuG7kCrhu4pM4buKw6zDneG7sDbhu4pK4buKVGHhu4zhu4okNlA14buKKsOV4bq1w4rhu4pZ4buWKljhu4o1WeG7jipY4buKw5o/Kljhu4pT4buWKljhu4pKSsSQ4buKJeG6oVThu4o1WTbhu4oqWVAx4buKNVnhu44qWOG7ilUm4buKKljDoF3DneG7iiThu4wm4buKw5o8Kljhu4okw6Phu4zhu4pUWTsq4buKw5rhu67hu4rDmj8qWOG7iuG6scOVJuG7ijI24bqp4buKWcOgNuG7ijUz4buy4buK4bqxw5Xhu4o1xIPhu4o1NuG7njXhurzhu4ol4bqhVOG7ijVZNuG7iipZUDHhu4o1WeG7jipY4buKJMOVJeG7ilThu5gq4buKVOG6oeG7isOaPypY4buKaMO14bqyw7Xhu4o1WeG7njHhu4oqWeG7njXhu4pT4buWKljhu4ol4bqhVOG7ilRZNlEq4buKWTzhu4oqWFnDqCbhu4pUYeG7jOG7ij1ZNuG7iuG6scOjVOG7iiohKljhu4o1WSEq4buK4bqxw5Xhu4pU4buMJuG7iipZ4bueNeG7ilPhu5YqWOG7ikrhu4jhu4ok4bugKuG7iiXhuqFU4buKJMOgfSpY4buKVH3hu4o0IOG6vuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRmnhu5gq4buKVOG6oeG7iuG6scOVJuG7isOaw53hu7A24buKPcOd4busKuG7ijFZ4buONeG7ijUzw53hu64q4buKPcOdKlnhu4o14buq4buKLeG7iuG6s+G7kuG7ilk8w53DiuG7ij1Z4buQ4buKKuG7mCpY4buKKljhu6Iq4buKNOG7jlRZ4buK4bufWcOV4buKKsOgW1Thu4o1MyYqWOG7ijXhuqMqWOG7ijVZXcOd4buKPeG6peG7isOa4buu4buKMjbhurXhu4rDmuG7tipZ4buKJeG6oVThu4pZe+G7ijUzIsOK4buKw5oow53hu4o1w6AiKljhu4pZe+G7ijUzIuG7iuG6scOV4buKNVldw53hu4rDmsOd4buuJeG7ijVZw6NU4buKWcOd4busKuG7ilRZ4buyKlnhu4o04buOVFnhu4pZe+G7ijUzIuG7ijXDneG7sCrhu4rDmj8qWOG7imjDteG6ssO14buKVFkm4buKKljDoF3DneG7iiThu4wm4buKw5o8Kljhu4o1WeG7jCXhu4pYw53hu4zhu4pow7XhurLDteG7ijXDo+G7iipYNuG6teG7rCrhur7hu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZK4bq+4buK4bufWMOgXcOd4buKJOG7jCbhu4rDmjwqWOG7isOaw6AiVOG7ilRZOyrhu4olPDXhu4o1MyYqWOG7ilThu45U4buKMVnDoH0qWOG7ijVZ4bqhVOG7isOaPypY4buKNOG7jDbhu4rDmuG7ouG6teG6uuG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRuG7jOG6vuG7isO14buWKljhu4o1WeG7jipY4bq84buELzFG4buEMeG7ilQk4buMNDRDw4wxaCZV4bq1w4xGU+G6vuG7ikvhu4o1WeG7jipY4buKJTw14buKJOG7oCrhurzhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEZU4bq+4buKTuG7ijVZ4buOKljhu4olPDXhu4ok4bugKuG6vOG7hC8xRuG7hDHhu4pUJOG7jDQ0Q8OMMWgmVeG6tcOMRlXhur7hu4rEqErhu4o1WeG7jipY4buKJTw14buKJOG7oCrhurzhu4QvMUbhu4Qx4buKVCThu4w0NEPDjDFoJlXhurXDjEbDmuG6vuG7iuG7ozw14buKJOG7oCrhu4pUWSbhu4oqWcOd4buwNuG7iirhu5gl4buK4bqx4buw4buKNOG7jDbhu4rhurFbw53hu4ol4bqhVOG7ijVZ4bueMeG7ill9KuG7iiXhuqFU4buKw5o/Kljhu4pZ4buWKljhu4o1WeG7jipY4buKWSbGoFThu4olPDXhu4ok4bugKuG7ilRZJuG7iipZ4bqvKljhu4oq4buYJeG7ilQ6KuG7ijVZw53hu6o24buK4bqxW8Od4buKJeG6oVThu4pU4buMJuG7ill9KuG7iiXhuqFU4buKw5o/Kljhu4pZ4buWKljhu4o1WeG7jipY4buKNCbhu4rhurFbw53hu4oyNuG6teG7isOa4bu2Klnhu4o1w5TDneG7isOaw53hu7A24buKKsOV4bq14bq+4buELzFG


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]