(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-7, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Xương đã tổ chức Hội nghị tập huấn "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019" và tập huấn công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng tại 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0w7VPw5NO4bq84bq64bqkw7Qx4bqt4bqtw6LGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqHDosOS4bun4bq64bqkxqHhu4fhu5LDjOG6uuG6pMahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurpvxqFM4bqmScah4bu14bqs4bqu4bq6xqFM4bqmw7pMxqHDicOSecOTxqHDtS9Pw5NO4bq84bq64bqkw7TDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O04bqnw7rhurrhuqTGoeG7oy1yb8ahZOG7oMah4bu1deG6usahMeG6reG6rcOixqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usahw6LDkuG7p+G6uuG6pMah4buH4buSw4zhurrhuqTGoUHFqcahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoSlI4bqsxqHhurrhuqThuqZCxqHDk3lMxqHhuqbDknfhurrGoeG7l+G6rcOS4bugxILhurrGocOTTsOS4bug4bqw4bq6b8ahTOG6pknGoeG7teG6rOG6ruG6usahTOG6psO6TMahw4nDknnDk8ah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7nXThu5fGoeG7nMO5xqHDk3lMxqHhuqbDknfhurrGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PhuqZ14bq64bqmxqHDk051xqHhurrhuqZ24bq6xqHhu7l24bq6b8ah4bqk4bqsw7rhurjGoU/DusOTxqFBeMOSxqHDk+G7ksah4bu3w5R1xqHhu7dI4bq64bqkxqFBR+G6uuG6pMahw5Phu6XhuqzGoeG7n+G7m8ah4buexalvxqHDk+G6pkLGocOTTnfhurrGocOTTsSC4bq6xqFBQnXGoeG7tcO54bq6xqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7bDgeG6usOTw4FO4buXw7TDteG6rOG6uOG6pMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5fhuqzhu7bDgeG6usOTw4FO4buXxqFPw5Phu6DDicOB4buL4buX4bui4bqs4bu5w5PhuqZtxqFx4bub4bubTOG7nm7GoeG6psOB4bqs4bqk4bqmw5NtxqHhu5/hu59zTOG7nm7hu5fGoU9O4bu34buL4buXLy/hu7fhu7nhurrDs+G7tXXhurzDk+G6pnXhurrhuqbhuqbhurx1w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buddOG7o3Ev4budcnLhu7nhu6Phu53hu5vhu6Hhu6Phu6Fww5Phu6Hhu5tzdHHDieG7m8OzxJBM4bqkbE7hu4ty4budc+G7l8ahdcOJw5Phu4vhu5cx4bqt4bqtw6LGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqHDosOS4bun4bq64bqkxqHhu4fhu5LDjOG6uuG6pMahw5NJxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGocOTw5Lhu6DEguG6usahw5NOw5Lhu6DhurDhurpvxqFM4bqmScah4bu14bqs4bqu4bq6xqFM4bqmw7pMxqHDicOSecOT4buXxqEvw7TDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtOG6reG6vMO54bq6xqHhu7fhu6fhurrhuqbGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thu7jhu5bGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGoeG7t8OKxqFBR+G6uuG6pMah4bu34bqm4bqoxqEp4bq8w7nhurrhuqTGoSDhuqbhu6nhu7fGoeG6rU7DkuG6uuG6pG/GoeG6teG6psOKxqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqHhuq3huqbhu5Lhu4jhurrhuqTGocOTTuG7luG7t8ahZOG7oMah4bu1deG6usahMeG6reG6rcOixqHDk0PhurrhuqbGoeG7t+G7juG6uuG6pMah4bujcOG7o8ah4bu3w7rhurrGoeG7tUjGoUHhu6XhuqzGoeG7ueG6rOG6tuG6usah4bu0deG6usah4bqt4bqm4buS4buI4bq64bqkxqHDk07hu5bhu7fGoWThu6DGoeG7tXXhurrGoTHhuq3huq3Dosah4bqmw5Lhu6DhurbhurpvxqHhu7bhuqbDlMahw5NC4bu34bqmxqFk4bugxqHhu7V14bq6xqEx4bqt4bqtw6LGoeG7t8O64bu3xqHhu57FqW/GocOT4bqmQsahw5NOd+G6um/GoeG6rU7hu5JK4bq64bqkxqHhu7V14bq6xqHhu7bhu4ThurrhuqTGocOTw7rhu7fGoTHhu7HDk8ahw5NOeeG6um/GoeG6rU7hu5JK4bq64bqkxqHhu7R14bq6xqHDk+G6pnXhurrhuqbGocOTTnXGoeG6uuG6pnbhurrGoeG7uXbhurpvxqHhuq1O4buSSuG6uuG6pMah4bu1deG6usah4bqk4bqsw7rhurjGoU/DusOTxqFBeMOSxqHDk+G7ksah4bu3SOG6uuG6pMahQUfhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu04bq84bu54bug4buXw7Thuq3hu6XhuqzGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkJvxqHhu7fDuuG7t8ahQeG7peG6rMah4bu14bqs4bqyw5LGoUHhu5LEqOG7t8ah4bq64bqk4bqmw4HGoUHhu6XhuqzGoeG7ueG6rOG6tuG6usah4bqnSsah4bqt4buSxqFM4bqmw7pMxqHDk07huqzhurLhurrGoUXhuqZ14bqsb8ahTOG6pknGoeG7teG6rOG6ruG6usah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqHhurpI4bqsxqHhu7nDkuG6uuG6pMahTOG6psO6TMahw4nDknnDk8ahw4nhuqzEguG6usahTcOSdeG6usahQeG6ruG6usahQeG7iOG6rMahT0bhurrhuqRvxqHhuqThuqzhu4xMxqHhu7fDuuG6usah4bu1SMah4bu34buE4bq64bqkxqHhu7fhuqbhu5jhu7fGoeG7nMO5xqHhurrhuqZ24bq6xqHhu7l24bq6xqHhurp24bq64bqkxqHhu7d14bq8xqHhurrhuqZ54bq6xqHDk+G6puG7mOG7t2/GoeG6puG6rOG6ssOSxqHhu7Xhuqzhuq7Dk8ah4buc4bqwxqFNw5Lhu6DhurDhurrGoeG7nMO5xqHhurrhuqThuqZEdcah4bucw5XGoeG7t8OUdcah4bq44bqq4bq64bqmxqHDk07hurzhurrhuqTGoeG7nOG6rOG6tuG7t8ah4bu34bqmd0zGoeG6psO54bq64bqmxqFM4bqmw7pMxqHDicOSecOTb8ah4bq64bqkxrDhurrGoeG7t+G6puG7seG6usah4bu3w7rhu7fGoeG6psO54bq64bqmxqHhu5zhuqzGoeG7nOG6rMahTOG6puG7peG6uMahTOG6psO6TMahw4nDknnDk8OzxqFAR+G6uuG6pMahw5Phuqbhu4jhuqxvxqHhuqThuqzhu4rhuqzGocOT4bqm4bqs4bq2w5LGoeG7nOG6sMahMMOSecOTxqHhuqbhur51xqHhuqThuqzhu6fhuqzGoUrGoeG7t8OMxqFPSsah4bucw7nGoTDDknnDk8ahTOG6puG6vuG6uuG6pG/GoeG7t+G6pkbhurrhuqTGocOT4bqmdeG6uMah4bq64bqm4buQ4bq64bqkxqHhurrGsOG6uMah4buj4bub4budc8OzxqHhuq3huqbDgeG6vMahQcOKb8ahMMOSecOTxqFM4bqm4bq+4bq64bqkxqHhu7fhuqZG4bq64bqkxqHDk+G6pnXhurjGoeG6uuG6puG7kOG6uuG6pMah4bq6xrDhurjGoeG7o+G7m+G7nXPGoUHhu5LEqOG7t8ahw6LDkkbhu7fGoeG6pkjhuqzGoeG6uuG7kuG7iuG7t8ah4bu2KeG7hynhu7YyxqHhur/huqzhurbDk8ahMnXhurjGoUXhuqbDinXGoeG7hzzhur/GocOT4bqm4buE4bq64bqkxqFNw5J1xqHDk+G7peG6rMahRVHGoeG6puG7gEzGocOT4bqm4buYxqFxxqHhurrhuqTDueG7oMah4buj4bubLeG7neG7nS3hu6Phu5vhu51zxqHhu5zDucah4bu3w4rGoeG6puG6rOG6tsOSxqHDieG7luG7t8ahw5Phu5TGoeG6uuG6pMO54bugxqHhu50tci3hu6Phu5vhu510xqHhu5zhu4rhuqzGoeG6uuG6puG7muG6uuG6pMahQeG6rOG6suG6uMah4bq44buK4bqsxqHhurpJ4bqsxqHhu7V5w5NtxqExSsahTkjhurrhuqTGoUFG4bqsxqHDk+G7ksSo4bq64bqkxqFM4bqm4bun4bqsxqFFxILGoUXhuqZ14bqsxqHDk8O54bqsxqFP4bun4bq6b8ahw5PhuqbDksah4bq64bqmeUxuxqHDk+G6psSC4bq4xqHhurhIw5PGoU9GxqHDieG6vOG7peG6rMahw5PDueG6rMahT+G7p+G6um/GocOT4bqmw5LGoeG6uuG6pnlMxqFM4bqm4bun4bqsxqFFxILGoUXhuqZ14bqsbsahw5Phuqbhu4jhuqzGoUHhuqzhurLhurjGoUXEgsahReG6pnXhuqzGocOTw7nhuqzGoU/hu6fhurpvxqHDk+G6psOSxqHhurrhuqZ5TG7GoeG7tOG7p+G6usahRcSCxqFF4bqmdeG6rMahw5PDueG6rMahT+G7p+G6um/GoU7Dk+G6psOSxqHhurrhuqZ5TMahTOG6puG7p+G6rMahQeG7ksSo4bu3xqHhu7fhu4ThurrhuqTGoUXhuqZ14bqsbsah4bu2w4zGoU3DknXhurrGoeG7nuG7p+G7oMahTnXGocOT4bqmdeG6uMah4bq64bqm4buQ4bq64bqkb8ah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buY4bq64bqkxqFBeMOSxqFM4bqm4bun4bqsxqHhu7fhuqZCw5LGocOTTsO64bu34bqmxqHhurrhuqbhuqzhurbhurhuxqFM4bqmw7rDk8ah4bqm4bqs4bq24bq6xqHDk+G6pnXhurjGoeG6uuG6puG7kOG6uuG6pMahw5Phuqbhu4ThurrhuqTGoU3DknXGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMah4bqk4bqsw7rhurjGoU/DusOTb8ahw5PhuqZ14bq64bqmxqHDk051b8ahReG6rOG6suG6uMahw5PhurzDuuG6um7GoeG7h8agxqHDiVDGocOT4bqmdeG6uMah4bq64bqm4buQ4bq64bqkxqHhu5zDucah4bu3w7rhu7fGoeG6psO54bq64bqmxqHhu5zhuqzGoeG7nOG6rMahTOG6puG7peG6uMahTOG6psO6TMahw4nDknnDk8ah4buc4bqwxqHhurXhu7bhuq0yw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O04bqt4bqm4buE4bq64bqkxqFNw5J1xqHhuqZI4bqsxqHhurrhuqThuqZCxqFBxanGoeG6pMOKTMahTOG6pnjhurrGocOTTnXhurrhuqTGoeG7tULGoUXhuqzhuq7hurrGocOT4bqm4buY4bu3xqHhu7fhuqbhurzGoeG7t8O64bq6xqHhu7VIxqEx4buxw5PGocOTTnnhurrGoeG7t8O64bu3xqHhu7d3TMahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usahw5NGw5PGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahw5PDkuG7oMSC4bq6xqHDk07DkuG7oOG6sOG6um/GoeG6pOG6rMO64bq8xqHhu7nDleG7t2/GoUzhuqZJxqHhu7Xhuqzhuq7hurrGoUzhuqbDukzGocOJw5J5w5NvxqHhurp24bq64bqkxqHhu7d14bq8xqFQxqHDk+G6puG7mOG7t8ah4bu34bqmd0zGoeG6psO54bq64bqmxqFM4bqmw7pMxqHDicOSecOTxqHhu5zDucahQXfDksahw5NOdeG6uuG6psahTOG6puG6vuG6uuG6pMah4bu34bqmRuG6uuG6pMahw5NI4bqsxqFM4bqm4bul4bq4xqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqq4bq64bqmxqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG6uOG7iuG6rG7GoeG6pMOKTMahTOG6pnjhurrGoUHDukzGoeG7mOG6uuG6pMah4bugxILDksah4bu3eMOSxqHhu7fDlHXGoeG7t+G7hOG6uuG6pMahw5PDuuG7t8ahMeG7scOTxqHDk0554bq6xqHDk07hurzhurrhuqTGocOT4bqm4buI4bqsxqFFUcah4bq44buK4bqsb8ahw5Phuqbhu5bhu7fGoeG6puG6rOG6tuG6usah4bqm4bqs4bq2w5LGoU3DkuG7p8ah4bq4w5Xhu7fGocOT4bqsxILDksahReG6rOG6uuG6psahw5Phuq7GoS3GoeG7nsWpxqHhuqZI4bqsxqHhu7fDlHXGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqHhu5zDucahQUJ1xqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTDs8O1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMVcOSw5PhuqbhurxO4buXw7TDosOSUeG6uuG6psahVeG6uuG6psO1L0zDtA==

Quỳnh Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]