Ngày 1/3, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) và Hiệp hội Chữ thập Đỏ và Trăng Lưỡi liềm Đỏ quốc tế ra tuyên bố chung, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ 250 triệu franc Thụy Sĩ (273 triệu USD) để hỗ trợ hàng triệu người tại Ukraine và những người đã chạy ra nước ngoài lánh nạn trong bối cảnh tình hình nhân đạo tại quốc gia Đông Âu đang “nhanh chóng xấu đi."

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDquG7tOG7sFtm4bufw7Phu7nhu7Fm4bujbUFm4bu54burw4nDjGbhu5/DgmbDjcOzw4xmRGxm4bufw4nhurbhu59m4buz4buxw4rhu7nhu6tm4buxQcOz4bu54burZkV3ZuG7uW/hu7lm4bu14bqk4bu5ZuG7ueG7seG7lUVm4buf4bux4buZw4lm4buYw4nhur0v4buxaMOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG6veG7reG7t+G7q2bhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7heG7n+G7t8SQLULhu7FBRUHhu4VmReG7rUXhu7Vx4bql4buF4bu04buwW2bhu5/Ds+G7ueG7sWbhu6NtQWbhu7nhu6vDicOMZuG7n8OCZsONw7PDjGZEbGbhu5/DieG6tuG7n2bhu7Phu7HDiuG7ueG7q2bhu7FBw7Phu7nhu6tmRXdm4bu5b+G7uWbhu7XhuqThu7lm4bu54bux4buVRWbhu5/hu7Hhu5nDiWbhu5jDiWbhu7F24bu54buxZsOz4bu54buxZmjhu4VmxJBE4buf4bql4buFLy/hu5/hu6Hhu7ll4bujbEFF4buxbOG7ueG7seG7sUFsZUjhu7kv4buhccSQ4buzRUFCL+G7uXFJxJAvaWlnay9oxKnEqeG7ocOtZ2rhu4tnw6zhu4tFw6zhu4nDrcOt4bu1aGXDvULhu6vhu4VmbOG7tUXhuqXhu4Xhu7Thu7BbZuG7n8Oz4bu54buxZuG7o21BZuG7ueG7q8OJw4xm4bufw4Jmw43Ds8OMZkRsZuG7n8OJ4bq24bufZuG7s+G7scOK4bu54burZuG7sUHDs+G7ueG7q2ZFd2bhu7lv4bu5ZuG7teG6pOG7uWbhu7nhu7Hhu5VFZuG7n+G7seG7mcOJZuG7mMOJ4buFZuG7oWxFbC1C4buxQUVBLUFE4but4bur4but4bu5bOG7tS3EkEThu5/huqXhu4Xhu7FFRULEkGMvL+G7n+G7oeG7ueG7reG7t+G7q2VI4butcUXhu7ls4bu3QuG7tcOJxJBlSOG7uS9F4buJaWcvw4lC4bu1QWzhu6Fx4buhL8ONQuG7n0lIQUhFL2lnaWlfZ8OtX2doL0VFw41I4bu5X8OJ4buzRGzhu63hu7lxX2llw71C4bur4buFZi/DquG7uOG7q+G7gOG6puG7rWZFd2bhu7lv4bu5ZkXhu4JmMOG7s0Rs4but4bu5cWZFb+G7rWbhu7Phu7HDiWZI4buE4bufZuG7o+G7rcO64bu5ZuG7q+G7reG6pOG7rWZ9RHpx4bu3w4zEkOG7tcSRZuG7omxm4bu0bOG7ucSRZuG7ueG7q27DjGZp4buJL2kvaWdpaWVm4bq5w5Phu7nhu7FjZiDhu7DhuqMvICDhuqPDoOG7uOG6u+G6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7sHFs4buh4buFw6rhu7jhu6tuw4xmaC/DrcSRZjTDjGbhu6Ns4bu5ZuG7nuG7sUdmReG7scahQmZQ4bqiZkPDieG6ruG7n2ZFw7lm4bq54bus4bueXeG7nuG6u2ZIbmbhu7Dhu63hu6dCZuG7seG6tuG7rWbhu57hu7FHZkXhu7HGoUJmUOG6omZIbmYgROG7jeG7ueG7q2bhu7Thu4Dhuqrhu61m4bu14but4bul4bu3ZlDhuqJmQ8OJ4bqu4bufZkXDuWZEbGZFw4nDjMO64bu5ZuG7o+G6rmbhu5/hu7HDieG7ueG7q8SRZuG7s8O6w4lm4bur4bqg4butZuG7n+G6tuG7ueG7q2Zw4bqw4bu54burZkPDieG6ruG7n2ZFw7lmw4rhu7nhu6tm4bux4bq2Zmnhu4tnZkVE4but4bunw4lm4bupRGzhu7nhu59mIOG7seG6vMOMZiJ5ZuG6uWnEqcOtZkVE4but4bunw4lmMCLhu6DhurtmcMWpZuG7seG6tGZFROG6rGbhu7Fu4bu54burZkVE4but4bunw4lm4bu54bur4buA4bqm4butZkVv4butZjDhu7NEbOG7reG7uXFmSG5m4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mcMOyZuG7n+G7sW/DjGZEbGbhu7nhu4DhuqThu59m4bu54burQW7hu61m4bu1beG7ueG7sWbhu7lv4bu5ZkVEQeG7ueG7q2bhu6Phuq7hu61m4bufw7Phu7nhu7FmRXbhu7nhu7Fm4buxduG7ueG7sWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmcG9BZkVv4butZkPDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZlDEguG7ueG7q2bhu5jDiWZwbOG7ueG7q2bigJzhu7nhu7Fs4bu54buxZuG7n+G7scOB4bu54burZsON4buVw4lmcOG7rWXhu4Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqn3hu7FtRWbhu6Phu63FqcOJZkVv4butZuG7t+G6tkVm4bufw4nhurbhu59m4bux4bqgQmbhu6NtQcSRZuG7quG7rW3hu7dmcOG6ruG7n2bhu6zhu55d4bueZkLhu7HhurxmRURt4buf4buxZuG7s+G7scOJZkjhu4Thu59m4buf4bux4buZw4lm4buYw4lmSG5mIETDieG7ueG7q2ZNxJFmxILhu7nhu6tm4bu2bERF4but4bu5ZiLhu5/hu7HDiXFCQmbhu5/hu7FBZuG7o+G7rcO5RWbhu7dv4bu54burZuG7teG7gOG6pOG7rWbhu7nhu7Hhu5nhu7lmcG9BZuG7teG6pOG7uWbhu7nhu7Hhu5VFZkXhu7HDuWbhu6vhu63huqThu61m4buf4buX4bu5ZuG7s+G7sUHDs+G7uWZF4but4bul4bu5ZkVEw7rhu7lmcMWpZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZuG7n23hu59m4bu54buxw4lm4buf4buXw4lmSOG7reG7p+G7uWZFROG6rGbhu7nhu7Hhu5nhu7lmcG9BZnBs4bu54burZuG7n+G7lUJmReG7seG7rcO5RWZIbmbhu6vhu61sZkXhu43hu7nhu6tmReG7guG7ueG7q2bhu6vhu63huqZm4bu54bux4buAZuG7seG6tGZFROG6rGZF4bux4buE4bufZkLhu7Hhu5vhu7fEkWbhu7nhu4DhuqThu59mxJBv4buf4buxxJFm4buf4bux4bq0ZuG6qMSRZsOMZkXDucSRZkXhu5nhu7dm4bu14buKZWYm4bu54burZiLhu5/hu7HDiXFCQmbhu5/hur7hu7nhu6tm4bu54bux4buV4bu5ZuG7t2/hu7nhu7Fm4buAw4lmReG7rcO64bu5ZuG7sW7hu7nhu6tmcOG7l8OJZuG7tW5m4bux4bq0ZkVE4bqsZuG7n+G7sUFm4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61m4bujd2bhu6Phu49FZuG7q+G7rUdmRURB4bu54burZuG7n8OJ4bq24bufZsONw4nhu7nhu6tmcOG6tkVmSG5m4bus4bueXeG7nmZwbOG7ueG7q2bhu7Xhu63DuuG7uWbhu7Hhu6dmSOG6pOG7rWZF4buVRWbhu5/Ds2bhu59t4bufZuG7o8O64bu5ZnDFqWZww7nhu7lmReG7seG7jeG7t2bhu7nhu7FH4bu54burZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWbhu6N3ZuG7o+G7j0Vm4bur4butR2VmJuG7ueG7q2Yi4buf4buxw4lxQkJm4buf4buxQWbhu6Phu63DuUVmReG7scO64bu3ZkXhu5VFZuG7n8OzZuG7n23hu59m4bujw7rhu7lm4bufw4Fm4bu54bur4buxeWxmSOG6vGZFb0FmcOG7reG7pcOJZuG7s+G7reG7p+G7uWbhu5/hu7FBZkjhu63hu6fhu59mRURsQWZFRMOzZkXhu7Hhu61mReG7scWpxJFmcOG6sOG7ueG7q2ZF4bux4bqm4butZnDhurbhu61m4bu54bur4bq+ZuG7rOG7nl3hu55mxJDhu5Phu7lmxJBu4bu54burZuG7seG6tGZFROG6rGbEkEHhu7nhu6tm4buxb+G7uWbhu5/hu7HDuWbhu6Hhu61m4buf4buxw4nDjMWp4bu5ZuG7oUFm4buj4buVRWbhurLhu7lmbOG7uWbhu7nhu63hu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhu57hurrhu7nhu6tm4bu54burbsOMxJFm4buebEFmw4rDjGbhu7Thu63DuuG7uWbhu7HhuqxCZkPDieG6ruG7n2ZI4bulZuG7uOG7q+G7gOG6puG7rWZFd2bhu7lv4bu5ZuG6uTDhu7jhu7Dhu55d4bq7ZuG7n+G7sUFm4buj4butw7lFZuG7scOC4bu5ZuG7ieG7iWdlZ2dnZuG7ueG7q+G7gOG6puG7rWZFb+G7rWYw4buzRGzhu63hu7lxZnDDsmbhu5/hu7Fvw4xmxJBs4bu54burZuG7n23hu59m4bu54buA4bqk4bufZuG7tW3hu7nhu6tm4bur4but4bul4bu54burZnDFqWbhu7Vt4bu54buxZuG7uW/hu7ll4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6p94buxbUVm4buj4butxanDiWZFROG7gOG6pOG7n2bhu6NtQWbhu6vhu63huqThu61mRW/hu61m4buqceG7uXFIbGbhurkg4bux4bq8w4xmInnhurvEkWbhu7nhu6vhu4Dhuqbhu61mQuG7sW1FZuG7ueG7q8SC4bu5ZjDhu7jhu7Dhu55dZiLhu7Fs4buj4butbGbhu7Zs4bu5RUFBZuG7ucO6w4lmRMODZuG7n+G7sXhmROG7rcO64bu54burZuG7iWbhu7nhu6tuw4xmQ8OJbGZww7Jm4bufw4Fm4buxw4Lhu7lm4buJ4buJZ2VnZ2dm4bu54bur4buA4bqm4butZkVv4butZjDhu7NEbOG7reG7uXFm4buf4buxb8OMZsSQbOG7ueG7q2bhu59t4bufZuG7ueG7gOG6pOG7n2bhu7Vt4bu54burZuG7q+G7reG7peG7ueG7q2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7om5m4bu2bOG7uUVBQWbhu5/hu7FBZuG7o+G7rcO5RWZF4buxw7rhu7djZuKAnOG7nkHhu7lmxJDhuq5m4bu5bsOMZnBs4bu54burZkXhu43hu7nhu6tm4bu1w7rhu7lmReG7sXFBZuG7n+G7lUJmxJDhuq5m4bu54bux4buZ4bu5ZWbDoOG6pOG7rWbhu7fhu4bhu59mcOG6tmbhu7luw4zEkWZFduG7ueG7sWbhu7F24bu54buxZuG7oeG7hGbhu7Phu63DueG7uWbEkHVmRUThuqhmReG7sW7hu7nhu7Fm4bufw4nhurbhu59m4buz4buxw4rhu7nhu6tm4buxQcOz4bu54burZkV3ZuG7uW/hu7lm4bu14bqk4bu5ZuG7ueG7seG7lUVm4buf4bux4buZw4lm4buYw4lmRURB4bu54burZkXhu7HDuWbhu7NKZuG7uW7DjOKAnWUvZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQkzDiUXhu7FBROG7hcOq4bq5ICDhuqPDoOG7uC/DoOG7rXFF4bu5bOG7tyvhurvhur0vQsOq

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]