Hơn 30% số người được hỏi trong cuộc khảo sát do NPR/PBS Newshour/Maris thực hiện cho biết lạm phát là ưu tiên hàng đầu của họ và đảng Cộng hòa được cho là xử lý lạm phát tốt hơn đảng Dân chủ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyW3RE4buT4buI4bqyckzhu5PigJzhu7Phu4BM4buTxJDDicSQ4bq24oCd4buTeOG7rU3hu5N54buS4buT4bq24bq04buYceG7k8SQ4bqy4bq0w4NE4buTQuG7ouG7k+G7l+G7meG7l+G7l+G7k8OM4buTXVDDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOyLEfEkOG7k8ah4buZw63hu5NL4buA4buTxJDhurbhu45J4bq04buT4buz4buOw4154buT4bqy4bq84bq04buTTEpFxJDhurbhu5N5TeG7gnnhu5NC4bqydUXhu5NLckzhu5PDvUXhu5Mi4bqv4bq3L+G6r1jhurPhu5Mi4bu14buWS+G6skVNSi9dcUrhurRL4buTTOG6suG7kHnhu5PhurLhurTDg8SQ4buTeeG6skXhu5N44bq04bqgTOG7k0N0ROG7k+G7iOG6snJM4buTQ3Phu5Phu45N4buTTOG6tMOAxJDhu5PhurJzxJDhurbhu5Phu7Phu61N4buTecOSceG7k+G6suG6uuG7k+G7lHPhu5Phu7N1xJDhurbhu5NZ4buCxJDhurbhu5PhurLhurhx4buT4buz4buOw4154buTeeG6skXhu5NDc+G7k8ag4buS4buTQ+G7nOG7k0N0ROG7k+G7iOG6snJM4buTTOG7gEzhu5PhurJHxJDhu5Phu7N1xJDhurbhu5PDneG7q8SQ4buTeeG6ssOSbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7kcO9TOG6sk1EeOG7k+G6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buV4buX4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4bub4budL+G7leG7n+G7n8O94buX4buZcOG7leG7meG7m3BM4buV4bujxqHhu5dDxqEt4buVxqHhu5fDveG7o+G7leG7meG7leG7neG7l+G7m0xw4bub4buX4buhQ+G7lS3hurRs4bqq4buI4bq24buR4buTcUNMaOG7kVt0ROG7k+G7iOG6snJM4buT4oCc4buz4buATOG7k8SQw4nEkOG6tuKAneG7k3jhu61N4buTeeG7kuG7k+G6tuG6tOG7mHHhu5PEkOG6suG6tMODROG7k0Lhu6Lhu5Phu5fhu5nhu5fhu5fhu5PDjOG7k11Q4buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7leG7l+G7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buTL8OyXeG7gkzhu5Phu7PhurTEgkThu5N44bq84buT4buI4bqy4bq04bqgTeG7k0tIROG7k8OM4buTXVBs4buTVcSQ4bqyxKnhu5M74bu1TEzhu5rDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWU3hu4J54buTeOG7rU3hu5N54buS4buT4bq24bq04buYceG7k0Lhu6Lhu5PEkMO5ROG7k+G7l+G7meG7l+G7l+G7k8O94bq04bquxJDhu5NKceG7k0xKRcSQ4bq24buTeOG7gOG6tOG7k3l1xJDhurLhu5PhurbhurRy4buTTOG6tMOATeG7k8O9T8SQ4bq24buTTMO5xJDhurbhu5NDw4DEkOG7k0TDlXnhu5N5cUXhu5PEkOG6suG7sUzhu5NMSkXEkOG6tuG7k+G7lOG6uMSQ4bq24buT4bub4buZ4buTxJDDuUThu5PEqE1xbOG7k1t0ROG7k+G7iOG6snJM4buTTEpFxJDhurbhu5NM4bqycsSQ4bq24buTcOG7k0Nz4buT4buha+G7l8Ota+G7k+G6tuG6tHVE4buTxJDhurLhu7nhu5NMw5Thu5NEw5V54buTQuG7oOG7k0PDk3nhu5Nww63hu5Phu7Phu47DjXnhu5PhurbhurLhurThu5PEkOG6suG7r8SQ4buTTEpFxJDhurbhu5NM4bqycsSQ4bq24buT4buja+G7k0TDlXnhu5N5cUXhu5PEkOG6suG7sUzhu5NCxILhu5NMw5Thu5PEkMO5ROG7k+G7lXDhu6Hhu5Vs4buTWeG6suG6rOG7k0vhu4Dhu5PhurbhurRy4buTTOG6tMOATeG7k8O9T8SQ4bq24buTecOSceG7k0zhurJyxJDhurbhu5Phu5Xhu5nhu5NLw4Hhu5Phu7Phu47DjXnhu5N54bq+xJDhurbhu5N44buA4buTxJDhurZz4bua4buT4buV4buZL+G7leG7leG7k0xI4bq0bOG7kzvhurRy4buTeXXhu5NMw7nEkOG6tuG7k+G7s8O64buTQuG6suG6tOG6oMSQ4buTxJDhurLhurThuqJN4buTxJDhurbhu45J4bq04buTw73hu6vEkOG7k11Q4buTeOG7sUzhu5NxxJDhu5NC4bqy4bq04buT4buI4bqydeG6tOG7k3nhurLhurThu5NM4bq0w4BN4buTxJDhurLhurThuqJN4buT4bqyR8SQ4buTeeG6skXhu5PGoMO5xJDhurZr4buTeXJ54buT4buz4buG4buTw71PxJDhurbhu5NM4bqy4bq04bqgTOG7k+G7muG6oE3hu5Phu5Rz4buTTOG6suG7kHnhu5Phu4jhurJ2RGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDslt0ROG7k+G7iOG6snJM4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4buz4buOw4154buTeeG6sk7hu5Phu5zhu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5N5cnnhurLhu5Phu7Phu6vhu5rhu5Phu5fhu5PEkMO5RMOzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslt0ROG7k+G7iOG6snJM4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4buI4bqydeG6tOG7k0Nz4buTROG7gOG6tOG7k8SoTXHEkOG7k8SQ4bq2dOG6tOG7k0NIxJDhu5PDjOG7k0zhurJJ4bq04buTQuG7ouG7k+G7s+G7rU3hu5N5w5Jx4buTeeG6ssOCxJDhurLhu5PEqE3hu5rhuqLEkOG7k+G6teG7hMSQ4bq24buTTOG6suG7gMSQ4bq24buTWOG6tMO94bu1xJDhu5NExal54buTw71P4buT4buzdOG6tOG7k8O94bqmeeG6suG7k1lF4buU4bq0w70t4buVcOG7k0LhurLhurThuqDEkOG7k+G6tuG6tHLhu5N5deG7k0Thu4JM4buTS+G7gOG7k0TFqUzhu5PhurJzxJDhurbhu5PhurbhurRx4buTTMO5xJDhurbhu5PEkOG6suG7jsSQ4bq24buTeeG6suG6tOG7k+G7iOG6ssOC4buTeeG6skXhu5N5TeG7gnnhu5NL4buAxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5NMw7nEkOG6tuG7k8SoTXLhu5Phu5fDreG7k0RG4bq04buTxJDDuURsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDslnhurLDgsSQ4bqy4buTxKhN4bua4bqixJDhu5PhurXhu4TEkOG6tuG7k0zhurLhu4DEkOG6tuG7k1jhurTDveG7tcSQ4buTxKhNccSQ4buTTOG7q0Thu5PEkOG6suG6tOG6ok3hu5PhurJHxJDhu5NMSOG6tOG7k+G7lOG6tMODeeG7k0NzROG7k0LhurLhurThu5NDReG7k8SQ4bq2dOG6tOG7k+G7lOG6ouG7k8SoTXLhu5NMSuG6pMSQ4bqy4buT4buI4bqyw5N54buT4bqy4buG4bq04buTeeG6suG7r0Thu5N5w5Jx4buTxJDhuqLEkOG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5NLcU3hu5N5TeG7gnnhu5NC4bqyw5LEkOG6tuG7k+G6skV1xJDhurbhu5NMc+G6tOG7k3nhurLDgsSQ4bqy4buTTEVzxJDhu5N54butTWzhu5PhurXhu6Dhu5NDw4Phu5NM4bqy4buxTOG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4Phu4jhu5NMSkXEkOG6tuG7k0zhurJyxJDhurbhu5Phu5nhu5Uv4buX4buZ4buX4buV4buTQ3Phu5Phu6Nr4bubw61r4buT4bq24bq0dUThu5NMw5Thu5Phurbhu63EkOG7k+G7leG7ncOt4buTTEpFxJDhurbhu5PEkOG6suG7mMSQ4bq24buTTOG6snLEkOG6tuG7k+G7s+G7rU3hu5N5w5Jx4buT4buzdOG6tOG7k8O94bqmeeG6smzhu5PhurVN4bua4buTxJDhurLhurTDgMSQa+G7k+G7lEjhurThu5NL4buA4buTeXHhu5NE4buleeG7k1lF4buU4bq0w70t4buVcOG7k+G6tuG6tHHhu5NMw7nEkOG6tuG7k8SQ4bqyccSQ4bqy4buTeeG6ssOJxJDhurZr4buTxJDhuqLEkOG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5Phu7PDuuG7k0Thu7FM4buT4buV4buV4bud4buTxJDhurbhurLhuqTEkOG7k+G7lOG6tMODeeG7k0NzROG7k8SQ4bq2ceG7muG7k0xKRcSQ4bq24buTTOG6snLEkOG6tuG7k+G6teG7hMSQ4bq24buTTOG6suG7gMSQ4bq24buTWOG6tMO94bu1xJDhu5PEkOG6suG7r0Thu5N54bqyw5V5bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZcnnhu5PEkOG6tuG6suG6puG7k0tQ4buTw53hu6vEkOG7k3nhurLDkuG7k+G7s8O64buTxJDhurJxxJDhurLhu5N54bqyw4nEkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG6tuG7k8SoTXHhu5PDveG7kOG7k0NN4buvTOG7k+G6tuG6tHVE4buTxJDhurLhu7nhu5NC4bq0xJDhurLhu5NM4bqg4buTTErhuqbhu5PhurbhurRy4buT4buVbHDhu5nhu5nhu5NM4bug4buT4buz4bq+4buTQ3Hhu5N4cUXhu5Phurbhu4ZE4buTQuG6skV1xJDhu5PhurJG4buTTErDjeG7k0xK4buQeeG7k0zhurThuqDhu4jhu5Phu5Vs4bub4buZ4buZ4buT4buz4bq+4buTQ3Hhu5N54bqyReG7k+G6suG7rU3hu5PhurLhuqBM4buTxJDhurbhu45J4bq04buTTErhu47DjMSQ4bq24buTTOG6snPEkOG6suG7k8OM4buTXVDhu5N5T8SQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k+G6skbhu5NMSsON4buTTOG6suG7sUzhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buT4buUc+G7k0ThurThuq7EkOG7k0zhurJN4bqg4buTeeG6skXhu5N5cnnhu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5N5w4nhu5NMSkHhu5Phu7VEbOG7k+G7suG7q+G7muG7k0Nz4buTROG7gkzhu5NM4bqyc8SQ4bqy4buTeeG6vsSQ4bq24buTTErDgMSQ4buT4buI4bqy4buOR8SQ4bq24buTw73hurTDg8SQ4buTQsOCeeG6suG7k0zhurLDgnnhurLhu5PEkOG6osSQ4buTQuG6tMSQ4bqy4buTTOG6oOG7k+G7lHPhu5PhurJHxJDhu5Phu5Xhu5nhu5NMSuG6tMODTeG7k+G7lOG6tMODeeG7k0NzROG7k0RI4bq04buT4buzw7rhu5Phu7Phu47DjXnhu5NMdEXhu5NKceG7k0LEguG7k0zDlOG7k0LhurLhurThu5PhurXhu4TEkOG6tuG7k0zhurLhu4DEkOG6tuG7k1jhurTDveG7tcSQ4buTxJDhurLhu69E4buTeeG6ssOVeWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq1TeG7muG7k8SQ4bqy4bq0w4DEkGvhu5Phu4jhurLhu7Xhu5NZ4buCxJDhurbhu5PhurLhurhx4buTeXJF4buTeE3hu4J54buTSuG7p8SQ4bq24buTw73hu5Dhu5NDTeG7r0zhu5PEkHPhu5pr4buT4buz4buOw4154buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTxKhNceG7k0Rz4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTecOJ4buTS+G7kOG7k8OSxJDhurbhu5PhurLhu4Lhu5N5w5Jx4buT4buzdcSQ4bq24buTWeG7gsSQ4bq24buT4bqy4bq4cWvhu5Phu7PDuuG7k0LhurLhurThuqDEkOG7k+G6tuG6tHLhu5N5deG7k0zhurThuqDhu4jhu5NMw5N54buT4bq24bq0ceG7k0zDucSQ4bq2bOG7k+G6teG6suG7jsONxJDhurbhu5PEkOG6tuG6suG6puG7k0tQ4buTWeG7gsSQ4bq24buT4bqy4bq4ceG7k+G6t+G6tHlC4buT4bqzeUVMTOG7k0zhurJN4buCeeG7k3hxxJDhurbhu5M6Q0VK4bq0w71x4buTeeG6skXhu5NK4bunxJDhurbhu5NDdEThu5Phu4jhurJyTOG7k+G7s+G7jsONeeG7k0x0ReG7k0px4buTeMOM4bq04buTeXJ54bqy4buTeeG6suG6tOG7k0zhurTDgE3hu5N44buxTOG7k3l2xJDhu5N5w5Jx4buT4buzdcSQ4bq24buTw53hu6vEkOG7k3nhurLDkmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDslt0ROG7k+G7iOG6snJM4buTQ3Phu5Phu5Thu7HEkOG7k+G7s+G6ouG7k0xFc8SQ4buTeeG7rU3Dsy9LTEpFxJDhurbDssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZcnnhu5Phu5rhuqBN4buTTOG7gOG7k+G6tsOJ4buI4buT4buI4bqy4butxJDhu5PDvXfEkOG7k0xI4bq04buTQ3RE4buT4buI4bqyckzhu5N5cUXhu5N4cUXhu5Phurbhu4ZE4buTTHJ54buT4buz4buCxJDhurbhu5ND4burTeG7k8O9c+G6tOG7k3nDknHhu5Phu7N04bq04buTw73huqZ54bqy4buTWUXhu5ThurTDvS3hu5Vw4buT4buUc+G7k3lN4buCeeG7k0LhurLDksSQ4bq24buT4bqyRXXEkOG6tuG7k8OiQkpx4bq0xJDhu7Vs4buTW3RE4buT4buI4bqyckzhu5PDjOG7k0LhurJN4buT4buU4buQeeG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buT4bu0TUpF4buT4buUc+G7k+G6ueG7jkfEkOG6tuG7k8SoTeG7gHnhu5NRxJDhurLhu5NM4bqy4buvROG7k3nhurLDguG7k3nhurjEkOG7k3lxReG7k+G6skfEkOG7k8OM4buTXVBr4buT4buI4bqy4butxJDhu5NDSMSQ4buTw71F4buTeeG6suG6tOG7k+G7iOG6ssOC4buTxJDDucSQ4bq24buTQ+G7jsONxJDhurbhu5PhurbhurRx4buTTMO5xJDhurbhu5PDvUXhu5PhurLhu69N4buTxKhNdeG7k3nDknHhu5N5TeG7gnnhu5N54bqy4bq04bqgxJDhu5PDjOG7k8OiQkpx4bq0xJDhu7Vsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tU3hu5rhu5PEkOG6suG6tMOAxJBr4buTROG7gkzhu5NL4buA4buTxJDhurbhurLhuqbhu5NLUOG7k03hu5rhu5NMw4LEkOG7k3nDknHhu5Phu7N1xJDhurbhu5PDneG7q8SQ4buTeeG6ssOS4buTeeG7jMSQ4bq24buTTOG6ssOUceG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5NK4bunxJDhurbhu5PhurbDieG6tOG7k3nDlU3hu5NMSsON4buTxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5fhu5Xhu5PhurbDieG7iOG7k+G7iOG6suG7rcSQ4buT4buzcsSQ4bq24buTQsSC4buTQuG6suG6tOG6oMSQ4buTxJDhuqLEkOG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5NMw7nEkOG6tuG7k0xK4buOw4zEkOG6tuG7k8SoTXLhu5PEkMOJxJDhurbhu5Phu5Rz4buT4buzduG7muG7k+G6tuG6tHLhu5N5deG7k0PDgMSQ4buTeXFFbOG7k1nhu5BN4buTWOG7guG7k0xK4buOw4zEkOG6tuG7k+G6tXPhurThu5N54bqyw4LEkOG6suG7k1txSkrhu5rhu5PhurNNREThu7VKS+G7k0zDlMSQ4bq24buTeXXEkOG6suG7k3hyReG7k3lyeeG7k8SQ4bq24bqy4bqm4buTS1Dhu5PDneG7q8SQ4buTeeG6ssOS4buT4buU4bqi4buT4buz4bq04bqiTeG7k8SQc+G7muG7k+G7lHPhu5N54bqyReG7k0rhu6fEkOG6tuG7k0rhu7FM4buTQuG6ssOJ4buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTQuG6suG7pXnhu5Phu4jhurLDk3nhu5PhurLhu69N4buTxKhNdWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7NLTEpFxJDhurbDsuG6r+G6snXEkOG7k8OVxJDhurbhu5N5w5Jx4buTWcOTeeG7k8O94buQ4buTTErhu5jhu5ND4bq0w4DEkOG7k3hxxJDhurbhu5NuOuG7tMOdb8OzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tUpFxJDhurbhu5Phu4jhurLhu63EkOG7k0NIxJDhu5NM4bqySeG6tOG7k+G6tuG6tHHEkOG7k3nDknHhu5PEkMO5ROG7k8SQ4bq2RXLhurRr4buTOuG7tMOd4buTTOG6tMSQ4buTSuG7p8SQ4bq24buT4bq24bq0cuG7k3l14buTS8OB4buTTOG7kOG7k+G6tuG6tHVE4buTw73hu63EkOG7k0LhurLhurThu5N54bqyTUbhurThu5N5TcSQ4bq24buTw5XEkOG6tuG7k+G7lOG7gMSQ4buTeOG6puG7k+G6tuG6tHLEkOG7k+G7s0V0xJDhu5N4w4zhurThu5Phu7N04bq04buTw73huqZ54bqy4buTWUXhu5ThurTDvS3hu5Vw4buT4buz4buOw4154buTQuG6suG6vuG6tOG7k+G7iOG6ssOTeWzhu5PhurVN4bua4buTxJDhurLhurTDgMSQa+G7k0N0ROG7k+G7iOG6snJM4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5NMw7nEkOG6tuG7k3lxReG7k+G6skfEkOG7k+G7lHPhu5NC4bu3ReG7k8O9c+G6tOG7k+G6skfEkOG7k0Nz4buTxJDhurbhu6vEkOG7k+G6snPEkOG6tuG7k0xKTcSQ4bq24buT4buOR8SQ4bq24buTw73hu5Dhu5NC4bq04bqgxJBs4buT4bq1w5Thu5NET3Hhu5Phur1N4burxJDhu5PEkMO5ROG7k8SQceG7mmvhu5M64bu0w53hu5N44bulTOG7k+G7s+G7rU3hu5PEkOG7q8SQ4bq24buTQ8O64bq04buTS03hu7FM4buTeUfhu5N4dcSQ4buTTEpFxJDhurbhu5PEkEbhu5ND4buQeeG7k+G6tuG6tHVE4buTxJDhurJN4buTeeG7rU3hu5Phu5Rz4buTQuG6tMSCROG7k0tFckzhu5PhurbhurRy4buTeXVsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsn3EguG7k0zDlOG7k0zhurJyxJDhurbhu5PGoWvhu5M64bu0w53hu5Phu7PDuuG7k8SQ4burxJDhurbhu5NDw7rhurThu5NLTeG7sUzhu5N5R+G7k3h1xJDhu5Phu6Phu5ND4butxJDhu5Phu5Rz4buTWeG6ssOS4buTTOG6pnnhurLhu5M64bu0w53hu5N74bu1SkVE4bu14buT4bqvReG7luG7tUND4buTTE3hu63EkOG7k0xK4buOSHnhu5N54bq4xJDhu5N5dcSQ4bqy4buTeHJF4buTSuG7p8SQ4bq24buTQ8O64bq04buTS03hu7FM4buTS8OB4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5NMw7nEkOG6tuG7k0zhurLhu69E4buTeeG6ssOC4buTeeG6uMSQ4buTeXFF4buT4bqyR8SQ4buTTEpFxJDhurbhu5PEkMO5ROG7k0xI4bq04buTRMWpeeG7k8O9T+G7k0Nz4buTRMOVeeG7k0zDucSQ4bq24buTecOJ4buTTOG6ssSC4buTS8OB4buTTOG6suG7seG7iOG7k+G6skfEkGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyWXJ54buTeOG6tMODxJDhu5Phu4jhurJy4buI4buTecOSceG7kzrhu7TDneG7k3lPxJDhurbhu5Phu5RI4bq04buTeXJ54buT4buz4buCxJDhurbhu5NM4bqycuG6tOG7k0zhu45HxJDhurbhu5NM4buQ4buTecOSceG7k3lyeeG7k8SQ4bq24burxJDhu5PhurJzxJDhurbhu5NMSk3EkOG6tuG7k+G7jkfEkOG6tuG7k0LhurJyeeG7k+G7s8O64buTQuG6suG6tOG6oMSQ4buTxJDhuqLEkOG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5NM4bqy4bqg4buT4bq24bq0SOG6tOG7k+G7s+G7gOG6tOG7k8O94bq0w4PEkOG7k+G7lEjhurThu5PEkOG6tk3hu5rhu5N5R+G7k0tN4bua4buT4bq24bq0dURsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOzS0xKRcSQ4bq2w7Jbw43hurThu5NM4bqy4bqg4buTecOSceG7k+G7s3XEkOG6tuG7k1nhu4LEkOG6tuG7k+G6suG6uHHDsy9LTEpFxJDhurbDssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7I74butxJDhu5NE4buCTOG7k8SQ4buSceG7k0vhu4Dhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5Phu7Phu47DjXnhu5NC4bqydUXhu5NLckzhu5N4w4zhurThu5Mi4bqv4bq34buTeeG6skXhu5N44bq04bqgTOG7k+G7s3XEkOG6tuG7k1nhu4LEkOG6tuG7k+G6suG6uHHhu5NLw4Hhu5NDc0Thu5NM4buATOG7k+G6skfEkOG7k0xKRcSQ4bq24buT4buU4bq0w4N54buTQuG6tMSCROG7k0tFckzhu5NDdEThu5Phu4jhurJyTOG7k0tF4buT4buUSOG6tOG7k+G7l+G7n8Ot4buTeeG6skXhu5NK4bunxJDhurbhu5N5cnnhu5N44bq0w4PEkOG7k+G7iOG6snLhu4jhu5N5w5Jx4buT4buzdcSQ4bq24buTw53hu6vEkOG7k3nhurLDkuG7k0vDgeG7k+G6suG6tMODTeG7k8SoTXXhu5PhurJHxJBs4buT4bq1SkXEkOG6tuG7k0LhurLhurThu5Phu7N1xJDhurbhu5NZ4buCxJDhurbhu5PhurLhurhx4buTTOG7r+G7iOG7k0xKTcSQ4bq24buTQuG6snHhurThu5NM4bqycnnhu5Phu5ThurTDg3nhu5N54buS4buTTErhurThu5NM4bqy4buxTOG7k+G7lOG6usSQ4bq24buT4buUSOG6tOG7k+G6tuG6tHLhu5N5deG7k+G6tuG6tHHhu5NMw7nEkOG6tmvhu5Phu7N1xJDhurbhu5PEkHPhu5rhu5N54buMxJDhurbhu5N54bqy4bqs4buT4buz4buOceG7k0px4buT4buz4buOw4154buTROG7gkzhu5Phu5Rz4bq04buT4bq24bq0deG6tOG7k+G7iOG6snLhu4jhu5N5w5Phu5NM4bqyxILhu5PEkOG6suG7p0Thu5PhurbhurR1ROG7k0N0ROG7k+G7iOG6snJMbOG7k33hurLhurThu5Phu7Phu47DjXnhu5PhurLhurzhurThu5Phu5ThuqLhu5N54bqy4bq04bqgxJDhu5ND4buOw4154buTecOSceG7k+G7s3XEkOG6tuG7k1nhu4LEkOG6tuG7k+G6suG6uHFr4buT4bq14bqy4buOw43EkOG6tuG7k8SQ4bq24bqy4bqm4buTS1Dhu5NZ4buCxJDhurbhu5PhurLhurhx4buT4bq34bq0eULhu5PhurN5RUxM4buTTOG6sk3hu4J54buTeHHEkOG6tuG7kzpDRUrhurTDvXHhu5N54bqyReG7k0rhu6fEkOG6tuG7k+G7lOG6tMODeeG7k+G6tuG6tHVE4buTeeG6suG6tOG7k0zhurTDgE3hu5Phu5Rz4buTTMO5xJDhurbhu5NLdcSQ4buTxqBN4buxTOG7k8SQw7nEkOG6tuG7k0Phu47DjcSQ4bq24buTTEpFxJDhurbhu5PEkOG7jkh54buTS8OB4buTQ3Phu5PhurbhurR14bq04buT4buI4bqycuG7iOG7k+G6suG7mE3hu5PhurLhurTDg01sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsjvhurRy4buTxqDDucSQ4bq24buTQ3Phu5NE4buCTOG7k0xKRcSQ4bq24buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k3jhurTEgk3hu5NM4buOw43EkOG6tuG7k0NIxJDhu5N5w5Jx4buTQ3RE4buT4buI4bqyckzhu5Phu5Rz4buTTOG7oOG7k0PDg+G7k8OSxJDhurbhu5PhurLhu4Lhu5PhurXhu4TEkOG6tuG7k0zhurLhu4DEkOG6tuG7k1jhurTDveG7tcSQ4buTw73hu45JxJDhurbhu5PEkOG6suG7juG7k+G7s+G6ok3hu5PhurbhurR1ROG7k0RG4bq04buTQuG6suG6tOG7k+G6tuG6tHLhu5PGoMO5xJDhurbhu5NMw7nEkOG6tmzhu5M74bq0cuG7k8agw7nEkOG6tuG7k0xKTcSQ4bq24buTeOG6pMSQ4bqy4buTTErDgMSQ4buTTEVzxJDhu5PEkOG7jkh54buTXVDhu5Phu7N0TOG7k0TDlXnhu5NC4bug4buTQ8OTeeG7k+G7nWvhu5nhu5Xhu5PDouG6s8OdL+G6tnFDQ0XEkOG7k+G6suG7huG6tOG7k0zhurJyxJDhurbhu5Phu6Phu5NC4bqy4bq04buTeXJ54buTeOG6tMODxJDhu5Phu4jhurJy4buI4buTTErDlMSQ4bq24buT4buI4bqydEzhu5Mi4bq2ceG7k+G7s8O64buTQuG6suG6tOG6oMSQ4buT4bq24bq0cuG7k8O94butTeG7k0zhurLhur7hu5NMSsOAxJDhu5NM4bqy4bqg4buT4bq24bq0SOG6tOG7k0zDucSQ4bq24buTeXFFbOG7kzvhurRy4buTxqDDucSQ4bq24buTTEpNxJDhurbhu5N44bqkxJDhurLhu5PDjOG7k11Q4buT4bqy4bq0w4PEkOG7k+G7s8O64buT4bq24bq0dUThu5PGoE3hu4DEkOG6tuG7k0TDlXnhu5PGoWvhu6Hhu5nhu5PDouG6s8OdL+G6tnFDQ0XEkGwvbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5FM4bu1xqBMLXFD4bq04bq2xJDEqeG7k0rhurThurbhurJMauG7kcOy4bq14bqy4bu1ReG7k+G6uSDhurnDsy/hu4jDsg==

Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]