(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về việc triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về việc triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển”.

Triển khai hưởng ứng, tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển”

Ảnh: VOV

Đối tượng tham gia cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” bao gồm: Các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh Thanh Hóa thuộc mọi thành phần kinh tế bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh cá thể, liên minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. hợp tác xã, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hiệp/hội ngành, nghề và cá nhân là người Việt Nam có hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa; Doanh nghiệp có vốn đẩu tư nước ngoài và các doanh nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung tham dự phản ánh các trọng tâm sau: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, các Tổ chức tín dụng; Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các góp ý, đề xuất được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nội dung góp ý, đề xuất phải rõ ràng, được viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy khổ A4 viết dưới dạng văn xuôi kèm theo 01 bản tóm tắt không quá 500 từ; Các góp ý, đề xuất phải đảm bảo không sao chép, nội dung không có tranh chấp về bản quyền; Những góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp, doanh nhân đã được gửi tới cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết vẫn được quyền gửi tới Ban Tổ chức Cuộc vận động nhưng phải ghi rõ thông tin đã gửi tới các cơ quan Trung ương, địa phương nào, kèm theo ý kiến phản hồi cua các cơ quan đó (hoặc chưa có phản hồi thì cũng nêu rõ); Đối với tác phẩm cua nhóm tác giả thì nhóm tác giả phải chỉ định một thành viên đại diện nhóm làm đầu mối liên hệ với Ban Tổ chức. Các thành viên trong nhóm tự thỏa thuận và thống nhất quyền, lợi ích liên quan đến tác phẩm.

Thời gian viết bài: Bài dự thi gửi về Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, nhà A4, dường Nguyễn Cảnh Chân, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội trước ngày 31-12-2019 (theo dấu bưu điện/ngày gửi thư điện tử). Phong bì thư ghi rõ: Góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển kinh tế đất nước với Đảng và Nhà nước.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vận động các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, mỗi doanh nghiệp có ít nhất một bài viết nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng đặt ra, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phát triển kinh tế và sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; đồng thời góp ý, dề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xứ lý. tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinhh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo cua Đảng và hiệu lực, hiệu qủa quản lý Nhà nước.

Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển” nhằm khẳng định sự coi trọng cua Đảng và Nhà nước đối với doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước thông qua việc doanh nghiệp, doanh nhân trực tiếp tham gia cùng với Đảng và Nhà nước xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế. Khai thác tối đa trí tuệ và sức sáng tạo cua cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân qua đó tạo sức lan toa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng về ý thức trách nhiệm với đất nước. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng và Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở.

Phát huy dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam trong và ngoài nước trong nhận diện, phản ánh các vấn đề ách tắc, vướng mắc và đề xuất, góp ý của Đảng và Nhà nước về các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, góp phần xây dựng văn kiện Đại hội XIII cảa Đảng.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt rộng rãi và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc thực hiện các Nghị quyết cua Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị quyết số 12-NQ/TW, Nghị quyết số 10-NQ/TW).

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]