(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, huyện Thạch Thành đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế ở huyện Thạch Thành

Những tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, huyện Thạch Thành đã thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện có hiệu quả giải pháp phát triển kinh tế ở huyện Thạch Thành

Nông dân thị trấn Vân Du chăm sóc cây ăn quả.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trọng tâm là thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. Đồng thời, huyện đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế và đạt được những kết quả tích cực. Theo báo cáo của UBND huyện Thạch Thành, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 8.195,1 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ; trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,9%; công nghiệp - xây dựng tăng 14,6%; thương mại - dịch vụ tăng 23% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 17,5%, công nghiệp – xây dựng chiếm 50,2%, thương mại – dịch vụ chiếm 32,3%. Thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đạt 28,1 triệu đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ và bằng 52,1% so với kế hoạch.

Huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao và 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã tích tụ được 243,2 ha; trong đó, trồng trọt 109,2 ha, chăn nuôi 30 ha, lâm nghiệp 104 ha. Đi đôi với đó, huyện duy trì ổn định diện tích 822 ha cánh đồng lớn sản xuất mía nguyên liệu áp dụng cơ giới hóa đồng bộ thâm canh tại 17 xã. Chỉ đạo thực hiện rà soát, mở rộng diện tích trồng cây gai xanh theo Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 24-4-2018 của UBND tỉnh và 6 tháng đầu năm trên địa bàn đã trồng được 22,3 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 9.422 tấn; hoàn thành 100% kế hoạch tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, công tác kiểm dịch động vật, quản lý vận chuyển, kiểm soát giết mổ. Huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai dự án quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho nhóm hộ gia đình và đến nay đã cấp chứng chỉ FSC cho 1.749 hộ, 194 nhóm hộ, với diện tích 3.343,2 ha. Công nghiệp tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất 2.669,6 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 35 triệu USD. Lĩnh vực đầu tư xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất đạt 1.418,2 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Huyện tập trung đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư tại các xã Thạch Bình, Thành Thọ, Thành Vinh... để phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tăng cường kiểm tra chất lượng và nghiệm thu các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định. Công tác quản lý Nhà nước trong kinh doanh thương mại - dịch vụ tiếp tục được quan tâm thực hiện, đồng thời, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng giá trị thương mại - dịch vụ 2.970,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 1.797,6 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 1.395,9 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 78,3 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 345,7 tỷ đồng, vốn dân cư 972 tỷ đồng. Đi đôi với đó, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường được huyện tăng cường, thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, cho biết: Thời gian tới, huyện Thạch Thành tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 14-4-2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Đi đôi với đó, huyện tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất đến cuối năm 2022 đạt từ 15% trở lên; trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 8%; công nghiệp – xây dựng tăng 15,9%; thương mại - dịch vụ tăng 15,8%; thu nhập bình quân đầu người tăng thêm 25,8 triệu đồng; diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 236,8 ha; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đến cuối năm đạt 2.856,3 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch, huyện Thạch Thành tiếp tục đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để liên kết, tổ chức sản xuất theo hình thức cánh đồng lớn, ứng dụng công nghệ cao; cơ giới hóa trong các khâu sản xuất, gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi trên địa bàn. Thực hiện tốt tiến độ trồng rừng, thúc đẩy việc cấp chứng chỉ rừng FSC; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác phòng, chống cháy rừng. Chỉ đạo các xã Thạch Long, Thạch Cẩm, Thành Thọ hoàn thiện hồ sơ, nội dung các tiêu chí để trình thẩm, xét công nhận xã nông thôn mới năm 2022. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đi đôi với đó, huyện nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất công nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là các dự án sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ quy mô lớn, như Nhà máy May Thạch Quảng, hạ tầng Cụm công nghiệp Vân Du... Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đôn đốc hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vân Du, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đến năm 2035, lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị Thạch Quảng đến năm 2045. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư để phục vụ công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; trọng tâm là tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án khởi công mới để sớm triển khai thi công, thực hiện dự án. Đồng thời, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn.

Bài và ảnh: Vân Anh


Bài và ảnh: Vân Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]