(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-10-2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Thông báo số 185/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp đối thoại với Công ty TNHH Phương Hiền về đề nghị đưa 2 tuyến xe buýt sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Sầm Sơn. Nội dung như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị đưa 2 tuyến xe buýt sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Sầm Sơn

Ngày 19-10-2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có Thông báo số 185/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn tại cuộc họp đối thoại với Công ty TNHH Phương Hiền về đề nghị đưa 2 tuyến xe buýt sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Sầm Sơn. Nội dung như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 945/TTg-CN ngày 23-7-2018 về việc giải quyết kiến nghị về thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện theo ý kiến chất vấn của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng; trong đó, yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết dứt điểm kiến nghị của Công ty TNHH Phương Hiền về việc thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Sầm Sơn; đảm bảo công khai, minh bạch cũng như quyền đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngày 26-9-2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Anh Tuấn chủ trì cuộc họp đối thoại, giải quyết kiến nghị nêu trên của Công ty TNHH Phương Hiền; tham gia cuộc họp đối thoại có Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn, đại diện lãnh đạo các sở, đơn vị: Giao thông - Vận tải; Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH Phương Hiền; phóng viên Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa cùng dự và đưa tin.

Tại hội nghị này, Công ty TNHH Phương Hiền (sau đây gọi là doanh nghiệp Phương Hiền) báo cáo kiến nghị giải quyết 3 nội dung:

- Công ty đã có đề án 2 tuyến xe buýt điện (loại xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở 14 - 16 người) và đề nghị cho thực hiện thí điểm.

- Đơn vị làm đúng, có phê duyệt của Bộ Giao thông - Vận tải, tại sao không cho thực hiện.

- Đề nghị cho hoạt động 2 tuyến xe buýt điện để tạo công ăn việc làm cho lao động của doanh nghiệp.

Sau khi nghe ý kiến giải trình của Sở Giao thông - Vận tải, UBND TP Sầm Sơn và các cơ quan có liên quan, Phó Chủ tịch UBND kết luận như sau:

1. Về việc công ty đã có đề án 2 tuyến xe buýt điện và đề nghị cho thực hiện thí điểm.

Xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện để chở người hiện chưa được quy định trong Luật Giao thông đường bộ nên việc sử dụng để hoạt động vận tải hành khách phải được Chính phủ cho phép thí điểm.

Đến nay xe buýt hoạt động trên địa bàn TP Sầm Sơn đang triển khai 4 tuyến, trong đó có 2 tuyến chỉ chạy vào mùa hè; tần suất xe buýt 15 – 25 phút/chuyến) phù hợp với quy hoạch, thêm nữa thành phố đã được Chính phủ cho thí điểm hoạt động xe điện 4 bánh (Văn bản số 4565/VPCP-KTN ngày 22-6-2012 của Văn phòng Chính phủ), số lượng xe điện bốn bánh đến trước năm 2018 là 431 xe; năm 2018 bổ sung thêm 43 xe, nâng tổng số xe điện trên địa bàn TP Sầm Sơn đến nay là 474 xe; cùng với các loại phương tiện khác như ô tô taxi và xe xích lô... đã đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách.

Về đề án thí điểm xe buýt điện trên địa bàn TP Sầm Sơn của doanh nghiệp Phương Hiền:

Năm 2017, doanh nghiệp Phương Hiền có văn bản đề nghị (kèm theo đề án) xin mở dịch vụ kinh doanh xe buýt bằng xe điện tại thị xã Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn); theo đó, đề nghị thí điểm 2 tuyến xe buýt sử dụng xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện trên địa bàn TP Sầm Sơn. Sau khi giao các sở, ngành và TP Sầm Sơn nghiên cứu, ngày 23-3-2018 UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị nghe doanh nghiệp Phương Hiền báo cáo giải trình và đã trả lời:

+ Chất lượng đề án lập còn sơ sài, chưa làm rõ các nội dung cần thiết, tính cấp bách vận tải hành khách; chưa có số liệu khảo sát đánh giá về hạ tầng giao thông: Bao gồm hiện trạng các tuyến đường, các bến đỗ trả và đón khách, bãi đỗ xe, nhu cầu hành khách, xác định điểm đầu, điểm cuối; chưa kết nối được giao thông với các loại hình vận tải hành khách trên địa bàn; xe buýt điện thực chất là xe điện bốn bánh như 431 xe điện đang hoạt động chỉ khác là chở nhiều người hơn.

+ Hiện nay trên địa bàn TP Sầm Sơn, hoạt động giao thông của các loại phương tiện rất đa dạng về loại hình, bao gồm xe điện, xích lô, xe đạp đôi và các loại phương tiện khác, trong đó xe điện 4 bánh trên địa bàn đang rất phức tạp, tranh chấp khách, lấn chiếm lòng lề đường; hoạt động cả ngoài khu vực quy định, gây mất trật tự và an toàn giao thông; đặc biệt vào mùa du lịch, ngày nghỉ cuối tuần trong khi hạ tầng giao thông chưa được mở rộng kịp thời.

+ Đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện đề án để làm rõ tính khả thi làm cơ sở triển khai thực hiện nếu được xem xét đưa vào hoạt động thí điểm các tuyến xe buýt điện trên địa bàn TP Sầm Sơn theo quy hoạch.

UBND tỉnh trả lời chưa xem xét đưa vào hoạt động thí điểm 2 tuyến xe buýt trên địa bàn TP Sầm Sơn và đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản Thông báo số 52/TB-UBND ngày 29-3-2018 và Công văn số 5382/UBND-CN ngày 17-5-2018; đồng thời yêu cầu các ngành liên quan và doanh nghiệp Phương Hiền thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Tuy nhiên doanh nghiệp Phương Hiền vẫn không thực hiện đúng chỉ đạo tại Thông báo số 52/TB-UBND ngày 29-3-2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, liên tục có đơn, thư gửi Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương để kiến nghị, gây sự hiểu nhầm UBND tỉnh Thanh Hóa không quan tâm giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

2. Về kiến nghị doanh nghiệp làm đúng, có phê duyệt của Bộ Giao thông - Vận tải tại sao không cho thực hiện; đề nghị cho hoạt động 2 tuyến xe buýt điện để tạo công văn việc làm cho lao động của doanh nghiệp.

Các văn bản của Bộ Giao thông – Vận tải do doanh nghiệp Phương Hiền cung cấp tại hội nghị (Văn bản số 6192/BGTVT-VT ngày 13-6-2017, Văn bản số 4954/BGTVT-VT ngày 11-5-2018 và Văn bản số 7568/BGTVT-VT ngày 11-7-2018) là những văn bản Bộ Giao thông - Vận tải đồng thuận về mặt chủ trương; UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm xem xét việc thí điểm hoạt động xe buýt điện trên địa bàn tổng hợp gửi Bộ Giao thông – Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét đồng ý về mặt nguyên tắc. Doanh nghiệp Phương Hiền cho rằng đề án đã được Bộ Giao thông – Vận tải phê duyệt là việc hiểu chưa đúng.

3. Về đề nghị cho hoạt động 2 tuyến xe buýt điện trên địa bàn TP Sầm Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn khẳng định việc giải quyết đề nghị đưa 2 tuyến xe buýt điện của doanh nghiệp Phương Hiền vào hoạt động trên địa bàn TP Sầm Sơn đã được giải quyết bảo đảm công khai, minh bạch và trên cơ sở các quy định của pháp luật; phù hợp với điều kiện thực tế về hạ tầng giao thông TP Sầm Sơn và mật độ phương tiện giao thông.

UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận sự mạnh dạn, nhiệt tình của doanh nghiệp Phương Hiền đã lập đề án thí điểm xe buýt sử dụng xe điện 4 bánh vận tải hành khách trên địa bàn TP Sầm Sơn; tuy nhiên, hoạt động phải phù hợp với quy hoạch, các quy định loại hình vận tải; điều kiện về hạ tầng, đặc biệt phải bảo đảm an toàn và tiện lợi cho hành khách, an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông khác; đem lại hiệu quả cho chính doanh nghiệp Phương Hiền.

Hiện nay UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ban hành quy định tổ chức và quản lý hoạt động thí điểm xe điện 4 bánh vận chuyển khách trên địa bàn TP Sầm Sơn; doanh nghiệp Phương Hiền có nhu cầu hoạt động vận tải khách bằng xe điện 4 bánh trên địa bàn TP Sầm Sơn, đề nghị tham gia đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn để doanh nghiệp Phương Hiền và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện.


BĐT (Nguồn UBND tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]