(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thay đổi trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Triệu Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn.

Thay đổi trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Triệu Sơn

Ảnh minh họa.

Cụ thể, bổ sung 63 công trình, dự án vào Danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn, với tổng diện tích 151,73 ha. Đồng thời điều chỉnh thay đổi quy mô diện tích 67 công trình, dự án trên địa bàn huyện Triệu Sơn trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nhưng chưa thực hiện trong kỳ quy hoạch để thực hiện 63 dự án được chấp thuận trên.

Việc bổ sung danh mục công trình, dự án và điều chỉnh diện tích, địa điểm các công trình, dự án trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 nêu trên phải không làm thay đổi về chỉ tiêu và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tham mưu, thẩm định, thực hiện trình tự, thủ tục xác định tính cần thiết của từng dự án và tính chính xác, phù hợp với quy định pháp luật khi điều chỉnh thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án; cập nhật đầy đủ, kịp thời những nội dung thay đổi vào dữ liệu, bản đồ và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; hướng dẫn UBND huyện Triệu Sơn triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và việc sử dụng đất của các dự án; hướng dẫn việc cập nhật các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Triệu Sơn, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo HĐND huyện và công bố công khai nội dung thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trên địa bàn huyện trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn; cập nhật nội dung điều chỉnh vào dữ liệu, bản đồ và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện khi lập quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn kỳ tiếp theo. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai; quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất theo thẩm quyền đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc làm thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất của từng loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn theo quy định.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung điều chỉnh thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Triệu Sơn theo đúng quy định của pháp luật.

Xem Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]