(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4 – 5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Sáng 4 – 5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Đăng Quyền, Lê Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm cơ bản ổn định và tiếp tục có bước phát triển. Tăng trưởng GRDP quý I-2019 cao nhất từ trước tới nay và đạt 24,8%. Trong lĩnh vực sản xuất, các loại cây trồng vụ chiêm xuân sinh trưởng, phát triển tốt. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, hoạt động đối ngoại và xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Các hoạt động văn hóa có chuyển biến tiến bộ, khoa học công nghệ được chú trọng; giáo dục mũi nhọn, thể dục thể thao tiếp tục duy trì thành tích cao; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến, chủ trì thảo luận tại hội nghị.

Trong quý II, tỉnh sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; tăng cường kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng rừng. Đẩy mạnh thành lập mới doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích phát triển thương mại, tạo điều kiện đưa hàng hóa về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, gắn với tăng cường công tác quản lý thị trường. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số CPI. Tăng cường kêu gọi, thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2019.Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng.Tăng cường thanh tra, kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khai thác, tập kết trái phép tài nguyên khoáng sản. Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục đại trà, hoàn thành tốt nhiệm vụ học kỳ II năm học 2018-2019; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ngành y tế chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh; ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị bệnh tại cơ sở y tế.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đó là, về lĩnh vực đầu tư công, công tác giám sát, đánh giá đầu tư chưa được chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm đúng mức; các chủ đầu tư chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, nhất là báo cáo hàng tháng, quý và báo cáo trước khi khởi công xây dựng công trình, trước khi điều chỉnh dự án, kết thúc dự án. Về lĩnh vực đầu tư trực tiếp, hầu hết các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) do nhà đầu tư phải trực tiếp thỏa thuận với các hộ dân về giá bồi thường GPMB. Công tác phồi hợp giữa các ngành, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư còn hạn chế. Một số dự án khai thác khoáng sản, mặc dù đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chấp thuận chủ trương lập hồ sơ, cấp giấy phép thăm dò khai thác, nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhưng sau khi đi kiểm tra thực địa để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thì được xác định có một phần diện tích đất là đất rừng tự nhiên theo tiêu chí quy định tại Điều 4, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực từ ngày 1-1-2019) nên không có cơ sở để chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh, việc nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất trong nhân dân, nhất là liên kết các hộ thành lập các trang trại, gia trại cộng đồng, các tổ chức hợp tác và HTX còn khó khăn. Dịch bệnh tả lợn Châu Phi vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Chính sách hỗ trợ trong sản xuất công nghiệp chưa nhiều, các chính sách về thu hút lao động khu vực miền núi thiếu hiệu quả; nội dung ưu đãi tiền thuê đất chợ còn nhiều vướng mắc. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại một số địa phương trong việc thực hiện sáp nhập, ghép trường chưa quyết liệt. Một số trường học còn thiếu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục; tình trạng đội ngũ giáo viên vừa thừa, vừa thiếu, không đồng bộ về cơ cấu bộ môn còn tồn tại kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì thảo luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phát biểu kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề cần quan tâm tháo gỡ. Trong đó có việc bổ sung thêm biên chế giáo viên còn thiếu; chỉ đạo rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất khi UBND cấp huyện kiến nghị điều chỉnh giá đất phục vụ công tác bồi thường GPMB; UBND tỉnh có chính sách kêu gọi các nhà đầu tư thành lập các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ tại các huyện trọng điểm nông nghiệp để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2019, một số vị trí, mặt bằng mới phát sinh chưa nằm trong kế hoạch, cần phải bổ sung. UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế chính sách thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai theo quy mô lớn, công nghệ cao và ban hành bộ tiêu chí về sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn công nghệ cao để các địa phương sớm triển khai tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao. Đối với các dự án do các sở, ban, ngành làm chủ đầu tư trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, đề nghị UBND tỉnh ưu tiên bố trí kinh phí GPMB trước khi bố trí kinh phí xây lắp. Hiện nay, kinh phí bồi thuờng GPMB đối với trường hợp nhà đầu tư tự thỏa thuận và trường hợp Nhà nước thu hồi đất có sự chênh lệch, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu áp dụng phù hợp để tạo thuận lợi cho công tác GPMB. UBND tỉnh sớm phê quyệt quy hoạch chi tiết các khu xen cư trong các khu dân cư hiện hữu, phù hợp với điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 7-12-2018, làm cơ sở triển khai các dự án, tăng nguồn thu cho đầu tư phát triển. Sớm có chủ trương chuyển đổi cây trồng đối với diện tích cây cao su cho hiệu quả kinh tế thấp sang các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao hơn...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, nêu rõ, những tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển thuận lợi. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chưa kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án chậm, tai nạn giao thông gia tăng…, đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, quý II, các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phòng chống lụt bão và phòng chống cháy rừng, tiếp tục triển khai trồng rừng theo kế hoạch. Kiểm tra xác định nguyên nhân ngao chết tại huyện Hậu Lộc (nếu mật độ nuôi dày, nuôi không đúng vị trí, khi xảy ra tình trạng ngao chết, Nhà nước không hỗ trợ). Chủ động ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng xã, thôn, bản nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, chủ động cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tăng cường xúc tiến đàu tư vào địa bàn; bảo đảm an ninh trật tự. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GPMB phục vụ các dự án, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019; Văn phòng UBND tỉnh ra thông báo biểu dương 9 địa phương có thành tích trong công tác GPMB và thực hiện ký cam kết GPMB tốt; nghiêm túc phê bình những địa phương ký cam kết và tiến độ đạt thấp trong GPMB.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công theo tiến độ mà UBND tỉnh đã chỉ đạo. Về lĩnh vực thu, chi ngân sách Nhà nước, các huyện, thị xã, thành phố cần quan tâm đến công tác cấp đăng ký kinh doanh; các hộ sản xuất, kinh doanh; việc lắp camera giám sát thu thuế khai thác tài nguyên khoáng sản; kiện toàn các tổ chức tư vấn thu thuế cấp xã, phường và rà soát lại các khoản thu để tránh thất thu ngân sách. Tăng cường thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, nhất là quản lý lòng lề đường và gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã về vấn đề này. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố, chưa được giải đáp tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yếu cầu Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, giao cho các sở, ngành có liên quan xử lý; nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý.

Xuân Cường


Xuân Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]