(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2377/UBND-THKH về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2020

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2377/UBND-THKH về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh năm 2020

Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng

(Ảnh: Báo Đầu tư)

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các chủ đầu tư, bên mời thầu đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đấu thầu, nên hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện công khai, minh bạch trong đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng. Tuy nhiên, công tác đấu thầu vẫn còn những hạn chế, yếu kém, đó là: Một số chủ đầu tư, bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nên phải điều chỉnh, thậm chí phải tổ chức đấu thầu lại, làm kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu, ảnh hường đến tiến độ thực hiện các dự án; việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ theo quy định; giảm giá sau đấu thầu năm 2019 đạt tỷ lệ thấp; một số chủ đầu tư chưa thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình hoặc đã thực hiện nhưng chưa đảm bảo tỷ lệ theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, làm giảm sự canh tranh, minh bạch trong đấu thầu, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế ở một số gói thầu.

Để tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu, thực hiện tốt lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trường các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, các chủ đầu tư, bên mời thầu, thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24-5-2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 6-4-2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Công văn số 6981/UBND-THKH ngày 18-6-2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu các dự án có sử dụng đất, dự án PPP và đấu giá tài sản; Công văn số 13671/UBND-THKH ngày 10-10-2019 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020, đảm bảo hoàn thành tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 22-1-2020. Người đứng đầu đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án, gói thầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng theo quy định.

Về các gói thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã đáp ứng được việc triển khai đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thỏa mãn các điều kiện sau:

Lĩnh vực hàng hóa: Áp dụng phương thức đấu thầu một giai đoạn, một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói; phương thức đấu thầu một giai đoạn, hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói.

Lĩnh vực tư vấn: Áp dụng phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói họặc loại hợp đồng theo thời gian.

Lĩnh vực phi tư vấn: Áp dụng phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định hoặc theo đơn giá điều chỉnh.

Lĩnh vực xây lắp: Áp dụng phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói; áp dụng phương thức một giai đoạn, hai túi hồ sơ, loại hợp đồng trọn gói hoặc theo đơn giá cố định hoặc theo đơn giá điều chỉnh.

Đối với các gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31-1-2020 được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với quy định nêu trên.

Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm pháp luật về đấu thầu trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng và 1 năm, báo cáo kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) của các ngành, địa phương, chủ đầu tư trong quá trình thực hiện và đề xuất biện pháp giải quyết; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]