(Baothanhhoa.vn) - Phát triển công nghiệp (CN), đô thị là xu thế tất yếu và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa trong giai đoạn mới. Đây cũng là một trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra với nhiều định hướng lớn nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Hoằng Hóa trở thành thị xã trước năm 2030.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát triển công nghiệp, đô thị ở huyện Hoằng Hóa - những định hướng bền vững

Phát triển công nghiệp, đô thị ở huyện Hoằng Hóa - những định hướng bền vững

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Thịnh - Đông, huyện Hoằng Hóa (giai đoạn 1).

Phát triển công nghiệp (CN), đô thị là xu thế tất yếu và có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoằng Hóa trong giai đoạn mới. Đây cũng là một trong 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra với nhiều định hướng lớn nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Hoằng Hóa trở thành thị xã trước năm 2030.

Công nghiệp là ngành kinh tế trụ cột

Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Huyện ủy Hoằng Hóa đã thảo luận, ban hành các chương trình, kế hoạch phát triển CN, đô thị giai đoạn 2020-2025. Trong đó, huyện đặt mục tiêu phát triển CN theo hướng hiện đại, đưa CN trở thành ngành kinh tế trụ cột của huyện; tăng nhanh giá trị sản xuất CN, tiểu thủ công nghiệp (TTCN); thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; nâng cao thu nhập và chất lượng sống của Nhân dân; đảm bảo an sinh, an toàn xã hội và phát triển toàn diện, bền vững.

Nhìn lại “bức tranh” kinh tế của huyện Hoằng Hóa trong những năm gần đây cho thấy, quy mô sản xuất CN của huyện đã có những bước chuyển đáng khích lệ khi tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 17,94%, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 ước đạt 3.544 tỷ đồng (theo giá so sánh), gấp 2,28 lần so với năm 2015. Đến nay toàn huyện có 606 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các lĩnh vực CN, TTCN, tạo việc làm cho hàng vạn lao động có thu nhập ổn định, trong đó nhiều doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn với các sản phẩm chiếm ưu thế, như: dụng cụ thể thao; dệt may; vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm, thủy sản...

Huyện đã tập trung các nguồn lực để thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Để thu hút các nhà đầu tư, huyện thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ đặt ra, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm CN theo quy hoạch được duyệt. Đến nay, Hoằng Hóa đã quy hoạch 1 khu CN và 5 cụm CN với tổng diện tích gần 800 ha và đang đề nghị bổ sung thêm 2 cụm CN với diện tích 125 ha vào Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thanh Hóa. Bên cạnh đó, với sự đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, nhiều công trình giao thông quan trọng, mang tính kết nối vùng, miền trong huyện, tiếp cận với các khu, cụm CN trên địa bàn đã và đang triển khai trên địa bàn. Có thể kể đến các dự án như: đường Quỳ - Xuyên (4 làn xe), đường Thịnh - Đông (6 làn xe), đường Goòng - Quăng (4 làn xe), đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45...

Đến nay, các Cụm CN Thái Thắng, Bắc Hoằng Hóa đã được các nhà đầu tư hạ tầng đang triển khai xây dựng (Cụm CN Bắc Hoằng Hóa đạt 60% khối lượng giai đoạn 1, Cụm CN Thái Thắng đạt 70% khối lượng) với tổng số vốn đầu tư trên 180 tỷ đồng và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành đầu tư hạ tầng tại 2 cụm CN này trong năm 2021. Huyện đã định hướng rõ lĩnh vực đầu tư của từng khu, cụm CN, trong đó quan tâm đến ngành nghề ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm môi trường và sử dụng nhiều lao động địa phương. Riêng trong năm 2020, cụm CN Bắc Hoằng Hóa đã thu hút 3 Nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước với tổng diện tích 8,63 ha.

Đẩy nhanh tốc độ xây dựng để hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại IV theo hướng bền vững

Song song với phát triển CN, giai đoạn 2020-2025, huyện tập trung xây dựng đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ở 5 đô thị (thị trấn Bút Sơn, đô thị Hải Tiến, đô thị Phú Quý, đô thị Thịnh Lộc, đô thị Thanh Ngọc) trong đó ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng giao thông theo tiêu chí đô thị, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; cơ sở hạ tầng kỹ thuật của huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, làm nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2030. UBND huyện Hoằng Hóa đã yêu cầu các phòng, ngành liên quan căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, để thực hiện rà soát, đánh giá 5 tiêu chí đô thị loại IV để làm cơ sở cho việc xây dựng lộ trình đầu tư cụ thể cho từng năm.

Trước đó, để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã ban hành Nghị quyết số 14-NQ/HU về xây dựng đô thị hóa nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Từ nghị quyết này, nhiều công trình giao thông được nâng cấp, mở rộng và được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị. Tất cả các xã, thị trấn trong huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đều xây dựng, chỉnh trang các công trình trên địa bàn theo hướng đô thị... Kế thừa những kết quả, phong trào đó, chương trình phát triển đô thị bắt nhịp cùng với thực hiện khâu đột phá về phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hạ tầng giao thông, tạo khí thế sôi nổi ở hầu khắp các địa phương trong huyện.

Về quy hoạch, trong năm 2020, huyện hoàn thành quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch điều chỉnh mở rộng thị trấn Bút Sơn và quy hoạch đô thị Hải Tiến; triển khai lập quy hoạch chung các đô thị: Thịnh Lộc (gồm Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh, Hoằng Thái, Hoằng Thành, Hoằng Lộc khoảng 1.527 ha); Phú Quý (gồm Hoằng Trung, Hoằng Kim, Hoằng Phú, Hoằng Quý khoảng 1.536 ha). Trong năm 2021, huyện sẽ tiến hành rà soát, xây dựng đề án trình cấp có thẩm quyền công nhận đô thị loại V đối với đô thị Hải Tiến vào năm 2022; thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng khu đô thị mới NewhouseCity (thị trấn Bút Sơn). Đồng thời, hoàn thành công bố quy hoạch chung các đô thị: Phú Quý, Thịnh Lộc; trình duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch đô thị Thanh Ngọc. Nhiệm vụ chỉnh trang, gom chung cáp viễn thông, điện lực; giải tỏa hành lang giao thông; thực hiện đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hạ tầng giao thông theo tiêu chí đô thị sẽ tiếp tục được tập trung thực hiện, tạo thành phong trào sâu rộng ở tất cả các xã, thị trấn.

Đồng chí Lê Sỹ Nghiêm, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa nhấn mạnh: Mục tiêu đến năm 2025, Hoằng Hóa sẽ có hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, tạo tiền đề đưa huyện trở thành thị xã trước năm 2030. Đây là một mục tiêu lớn, thể hiện khát vọng vươn lên của huyện Hoằng Hóa. Và để thực hiện được mục tiêu này, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp, phần việc hết sức cụ thể, khoa học đã và đang được triển khai tích cực trong toàn huyện trên tinh thần củng cố nền tảng đã có, tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới để có thêm những đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là đối với lĩnh vực phát triển CN, đô thị.

Huyện tiếp tục tập trung thực hiện tốt hai kế hoạch đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (trọng tâm là giải phóng mặt bằng) và về hạ tầng kỹ thuật (trọng tâm là hạ tầng giao thông); đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành xây dựng hạ tầng cụm CN, đầu tư hoàn thành các tuyến đường quan trọng phục vụ cho phát triển CN và đô thị. Tập trung thực hiện tốt công tác GPMB, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến đầu tư; chủ động tìm kiếm, mời gọi, thu hút và đồng hành cùng nhà đầu tư; tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp triển khai và thực hiện đầu tư trên địa bàn. Quy hoạch, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các cụm TTCN, làng nghề theo hướng tập trung, thuận lợi cho việc sản xuất, giới thiệu sản phẩm... Đẩy nhanh quá trình lập quy hoạch và công nhận các đô thị; ưu tiên nguồn vốn xây dựng các công trình trọng điểm phát triển đô thị; thu hút nhà đầu tư xây dựng đồng bộ khu đô thị mới hiện đại, văn minh, tạo đà cho phát triển nhanh, bền vững các đô thị trên địa bàn...

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]