(Baothanhhoa.vn) - Là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) trên địa bàn, Ban Quản lý KKTNS&CKCN luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có vai trò đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã chú trọng triển khai triệt để các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo tại đơn vị để nâng cao năng lực, chất lượng giải quyết TTHC cho doanh nghiệp (DN), người dân.

Nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Là đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp (KKTNS&CKCN) trên địa bàn, Ban Quản lý KKTNS&CKCN luôn xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) có vai trò đặc biệt quan trọng. Đơn vị đã chú trọng triển khai triệt để các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ sáng tạo tại đơn vị để nâng cao năng lực, chất lượng giải quyết TTHC cho doanh nghiệp (DN), người dân.

Nâng cao năng lực cải cách thủ tục hành chính tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp

Hệ thống tra cứu thông tin, thiết bị lấy số tự động được trang bị tại bộ phận “một cửa tại chỗ” - tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục hành chính tại Ban Quản lý KKTNS&CKCN.

Ban Quản lý KKTNS&CKCN luôn bám sát các đề án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh để triển khai hiệu quả các chương trình cải cách hành chính. Đồng thời, hàng năm đơn vị đã xây dựng riêng các kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong công tác thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên rà soát, cắt giảm các TTHC theo quy định, rà soát các TTHC có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho DN và người dân.

Đặc biệt, ngay sau khi thực hiện quyết định chủ trương thực hiện cơ chế “một cửa tại chỗ” vào năm 2018, ban đã thành lập, kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại chỗ. Xác định công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC tại ban cần yêu cầu cao về chuyên môn, nghiệp vụ do tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hồ sơ trực tiếp với các DN, do đó, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã điều động những cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đồng thời đầu tư hệ thống tra cứu văn bản pháp luật, thiết bị đăng ký, lấy số thứ tự giải quyết TTHC.

Đại diện Ban Quản lý KKTNS&CKCN cho biết, để nâng cao chất lượng phục vụ, khi các DN đến nộp hồ sơ giải quyết TTHC, ngoài bộ phận “một cửa”, các phòng chuyên môn trực tiếp giải quyết TTHC sẽ cùng phối hợp để tiếp nhận, hướng dẫn DN. Từ đó, giúp DN kịp thời bổ sung hồ sơ nếu chưa đủ điều kiện, thay vì nộp hồ sơ và chờ kết quả xử lý, bổ sung.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa tại chỗ” tại Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã tạo bước đột phá về cải cách TTHC, giảm thời gian đi lại cho DN, công khai, minh bạch chất lượng giải quyết TTHC; hỗ trợ nhà đầu tư, DN thực hiện các TTHC thuận lợi và hiệu quả nhất, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trong KKTNS&CKCN.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các phòng chuyên môn tại Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã thực hiện rà soát, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi bổ sung một số TTHC. Theo đó, qua rà soát 2 thủ tục thuộc lĩnh vực việc làm, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh quyết định phương án đơn giản hóa 2 TTHC này. Sau thực hiện cắt giảm, tỷ lệ đơn giản hóa thủ tục cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại KKTNS&CKCN giảm 31,44%. Tỷ lệ cắt giảm, tỷ lệ đơn giản hóa thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kinh tế kỹ thuật điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng, dự toán xây dựng điều chỉnh giảm 5,89%.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2018 đến nay, Ban Quản lý KKTNS&CKCN đã thực hiện rà soát, đánh giá, đề nghị bãi bỏ, sửa đổi một số TTHC theo hướng đơn giản, hiệu quả. Tổng số TTHC cắt giảm thời gian thực hiện trong thời điểm báo cáo là 28/56 thủ tục, với việc cắt giảm, rút gọn 30 - 50% TTHC theo quy định.

Nhờ triển khai đầy đủ triệt để các giải pháp cải cách TTHC, những năm gần đây, công tác hoàn thiện thể chế và cải cách TTHC thuộc thẩm quyền của ban đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện, các TTHC ngày càng được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, DN trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện quyết liệt, bám sát thực hiện tiêu chí “4 tăng, 2 giảm và 3 không” và mục tiêu xây dựng “cơ quan hành chính phục vụ”, thực hiện giảm từ 30 - 50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định.

Trong quý I-2022, đơn vị tổ chức tiếp nhận 404 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó giải quyết sớm, đúng hạn 375 hồ sơ, đang giải quyết 29 hồ sơ (tiếp nhận trực tiếp 135 hồ sơ, tiếp nhận qua bưu chính công ích 10 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 là 237 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 là 22 hồ sơ). Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên cổng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đạt yêu cầu cao. Tiếp nhận và xử lý 2.389 văn bản đến, ban hành 865 văn bản đi đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Ban Quản lý KKTNS&CKCN cho biết, để nâng cao năng lực cải cách TTHC, đơn vị đang triển khai xây dựng phương án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý KKTNS&CKCN; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc, TTHC trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ quan hành chính phục vụ; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, phiền hà trong thực thi công vụ. Đơn vị cũng kiến nghị Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hơn việc phân cấp, phân quyền giải quyết TTHC cho địa phương và các cấp quản lý thực hiện. Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ để bảo đảm thực hiện tốt hơn yêu cầu trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Minh Hằng


Bài và ảnh: Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]