(Baothanhhoa.vn) - Những tháng đầu năm 2021, huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID–19. Song các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, các xã, thị trấn và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh và đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Những tháng đầu năm 2021, huyện Thọ Xuân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh COVID–19. Song các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, các xã, thị trấn và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa tích cực, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, kinh doanh và đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Huyện Thọ Xuân thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Nông dân xã Xuân Hồng (Thọ Xuân) chăm sóc cây ăn quả.

Bốn tháng đầu năm, huyện Thọ Xuân tập trung phát triển nông nghiệp, trong đó, chú trọng thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế và hướng dẫn các xã ký kết hợp đồng sản xuất, bao tiêu sản phẩm lúa giống với các doanh nghiệp. Đi đôi với đó, huyện thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn và tổ chức cấp 1.125 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng cho các xã, thị trấn phun phòng dịch bệnh. Triển khai công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đợt 1 thực hiện theo kế hoạch. Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phòng, chống bão lụt và xử lý các vi phạm hành lang đê điều tại xã Xuân Trường. Huyện phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức rà soát, xác định lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2021-2025. Thành lập tổ công tác của huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện, nâng cao tiêu chí NTM theo kế hoạch và đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021. Đi đôi với phát triển nông nghiệp, huyện chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và giá trị sản xuất tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Những tháng đầu năm, huyện cũng đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng 3 công trình đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời, tiếp tục đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Như đầu tư mở rộng, phục hồi Đền thờ Quốc mẫu Phạm Thị Ngọc Trần; tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Chu đoạn qua xã Xuân Thiên; tuyến đường nối Quốc lộ 47C với đường tỉnh 515; hệ thống điện trang trí, vỉa hè Khu đô thị Lam Sơn, thuộc địa phận hai xã Xuân Bái, Thọ Xương và các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2021 tiếp tục được triển khai thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ. Để góp phần bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện các dự án, huyện tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan, các xã, thị trấn có dự án triển khai trên địa bàn thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và đã triển khai thực hiện được 10 dự án, với tổng diện tích 13,34 ha. Tổ chức ký cam kết tiến độ GPMB giữa Chủ tịch UBND huyện với các chủ đầu tư.

Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, cho biết: Phát huy kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá, các quy hoạch, kế hoạch, đề án, cơ chế hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh. Đẩy mạnh thu hút và huy động vốn cho đầu tư phát triển; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Triển khai có hiệu quả kế hoạch GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng và các cụm công nghiệp trên địa bàn. Đi đôi với đó, huyện tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, trọng tâm là tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về sản xuất nông nghiệp, huyện tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, trọng tâm là tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao. Tổ chức triển khai thực hiện các mô hình theo chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp và hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, của huyện; duy trì và phát triển các vùng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giống lúa thuần chất lượng cao, vùng cây xuất khẩu. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và hoàn thành kế hoạch tiêm phòng năm 2021 cho đàn gia súc, gia cầm. Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn bảo đảm theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và hướng dẫn các cơ sở đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ để đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án; trọng tâm là các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện... Tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2021. Huyện cũng sẽ tổ chức làm việc với các doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương về đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tư vấn thành lập doanh nghiệp theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo công tác thu, khai thác các nguồn thu ngân sách Nhà nước, bảo đảm nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt các chính sách tín dụng của Nhà nước trong từng thời điểm; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận được vốn vay phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Đi đôi với đó, huyện tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, môi trường và kiểm tra việc khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn. Hoàn thành rà soát, điều chỉnh và bổ sung quyết định bàn giao diện tích đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao vàng về UBND huyện Thọ Xuân quản lý theo Công văn số 15429/UBND-TD ngày 4-11-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là dự án của các doanh nghiệp được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và các dự án trọng điểm chuyển tiếp trên địa bàn...

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]