(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, huyện Hậu Lộc phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 14% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng trở lên; sản lượng lương thực có hạt 62 ngàn tấn, tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.300 tỷ đồng trở lên, trong năm thành lập mới 65 doanh nghiệp trở lên; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, bình quân toàn huyện đạt 19 tiêu chí/xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 7%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ che phủ rừng 9,1% trở lên; 82% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hậu Lộc: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Năm 2021, huyện Hậu Lộc phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu như: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 14% trở lên; thu nhập bình quân đầu người 51 triệu đồng trở lên; sản lượng lương thực có hạt 62 ngàn tấn, tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 3.300 tỷ đồng trở lên, trong năm thành lập mới 65 doanh nghiệp trở lên; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, bình quân toàn huyện đạt 19 tiêu chí/xã; tỷ lệ đô thị hóa đạt 7%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%; tỷ lệ che phủ rừng 9,1% trở lên; 82% xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Huyện Hậu Lộc: Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao tại xã Hòa Lộc cho giá trị kinh tế cao.

UBND huyện Hậu Lộc đã ban hành và triển khai kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, nghị quyết của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành, các đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công cho từng cá nhân, tập thể liên quan, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu đúng tiến độ. Tập trung xây dựng các đề án, chương trình hành động của UBND huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 kịp thời. Cụ thể như Đề án quy hoạch vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2040 tầm nhìn đến 2070; Quy hoạch điều chỉnh đô thị Triệu Lộc đến năm 2040; Đề án phát triển nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch Hậu Lộc đến năm 2025; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử...

Thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên đối thoại, tiếp xúc để nắm bắt, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tập trung giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị các ngành dịch vụ; giá trị sản xuất nông nghiệp.

Củng cố hệ thống thông tin, báo cáo; nâng cao chất lượng công tác thống kê, phân tích, dự báo phục vụ quản lý, điều hành. Xây dựng hệ thống thông tin điều hành thông suốt từ huyện đến xã, từng bước xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; tăng cường đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, triển khai chế độ báo cáo, xử lý công việc trên môi trường mạng. Tập trung triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được HĐND huyện phê duyệt. Quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Điển hình như các dự án lớn, dự án trọng điểm như giải phóng mặt bằng đường ven biển; đường tránh thị trấn; đường từ thị trấn đi Hòa Lộc; các mặt bằng, dự án khai thác quỹ đất... Đồng thời, tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường, đất đai, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tăng cường kỷ cương trong việc thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế, thực hành tiết kiệm. Tập trung chỉ đạo để tăng thu ngân sách vì đây là một yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 do HĐND huyện giao. Quản lý chi ngân sách Nhà nước bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.

Quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh. Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn địa phương. Huy động mọi nguồn lực Nhà nước và xã hội để thực hiện đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đảm bảo hiệu quả. Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát động phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp Nhân dân với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt lưu ý đến vấn đề tín dụng đen, cờ bạc, ma túy, công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của huyện. Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị huyện Hậu Lộc tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phục vụ Nhân dân vui tết đón xuân mới, bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh. Thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Chăm lo, đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có tết, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong dịp tết.

Bài và ảnh: Thùy Dương


Bài và ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]