(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hỗ trợ người dân phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm kịp thời, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến đúng đối tượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hỗ trợ người dân phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Ông Đỗ Văn Ngự ở thôn Tân Sơn, xã Hà Tân (Hà Trung) được vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP mở rộng cơ sở sản xuất, tạo việc lam cho nhiều lao động.

Có mặt tại buổi giải ngân tại điểm giao dịch xã Hà Tân (Hà Trung) mới thấy được sự phấn khởi của người dân khi được vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. Ông Đỗ Văn Ngự ở thôn Tân Sơn, phấn khởi cho biết, gia đình ông có xưởng cơ khí. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, sức mua giảm đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của gia đình. Chính vì thế, khi được thông báo có chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ để phục hồi và phát triển kinh tế, gia đình phấn khởi, đăng ký vay vốn ngay. Với số vốn được vay là 70 triệu đồng, ông dự định sẽ đầu tư mua thêm máy móc, mở rộng nhà xưởng để hồi phục sản xuất.

Còn với gia đình ông Hoàng Xuân Hòe ở khu phố 4, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, nhờ có Nghị quyết 11/NQ-CP nên được vay vốn ưu đãi của Chính phủ, từ đó có thêm kinh phí xây mới nhà ở.

Ông Hòe cho biết: Do hoàn cảnh nên sau khi cưới, vợ chồng phải thuê nhà để ở. Hơn 2 năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cuộc sống gặp không ít khó khăn. Đúng thời điểm đó, thông qua tuyên truyền của NHCSXH, gia đình biết Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP, trong đó có chương trình cho vay nhà ở xã hội, vì vậy gia đình quyết định đăng ký vay vốn và được xét duyệt, giải ngân ngay trong đợt đầu với số tiền 500 triệu đồng. Ông thấy đây là chính sách rất phù hợp bởi số tiền gốc và lãi gia đình anh phải trả hàng tháng chỉ hơn 2,7 triệu đồng, lãi suất hợp lý, thời gian trả dài, tới gần 15 năm.

Hỗ trợ người dân phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Gia đình ông Đỗ Văn Khương ở xã Hà Tân (Hà Trung) được vay 100 triệu đồng theo Nghị quyết 11/NQ-CP để khôi phục sản xuất sau đại dịch.

Xác định được vai trò, tầm quan trọng trong chính sách của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nhằm phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay để mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận chính sách; tạo điều kiện cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tiếp cận nguồn vốn để khôi phục SXKD, ổn định cuộc sống…

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sa”, NHCSXH Thanh Hóa đã sớm triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời giải ngân vốn tín dụng chính sách để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống sau đại dịch COVID-19. Thông qua rà soát sơ bộ, nhu cầu tăng trưởng nguồn vốn của chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa trong hai năm 2022-2023 tỉnh là 3.139,5 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2022 là 1.323,5 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2023 là 1.816 tỷ đồng. Trong đó, cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng sản xuất tổng nhu cầu là 2.030 tỷ đồng; Cho vay nhà ở xã hội tổng nhu cầu vốn là 567 tỷ đồng; Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến có tổng nhu cầu vốn 60 tỷ đồng; Cho vay thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổng nhu cầu vốn cho vay là 480 tỷ đồng; Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch có tổng nhu cầu vốn là 2,5 tỷ đồng

Hỗ trợ người dân phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch

Cán bộ NHCSXH Hà Trung rà soát nhu cầu vay vốn của người dân theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Từ đầu năm đến ngày 15-5-2022, NHCSXH Thanh Hóa đã giải ngân cho 1.575 khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP, với số tiền hơn 73,6 tỷ đồng. Trong đó, 625 khách hàng vay vốn chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với số tiền 50 tỷ đồng; 920 khách hàng vay vốn chương trình học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập, với số tiền 9,2 tỷ đồng; 36 khách hàng vay vốn chương trình nhà ở xã hội với số tiền 14,4 tỷ đồng.

Song hành nỗ lực giúp người dân địa phương thoát nghèo NHCSXH Thanh Hóa luôn xác định tín dụng chính sách xã hội là công cụ kinh tế hữu hiệu của Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nhanh, bền vững; góp phần tích cực thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, sở ngành, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của các hộ vay vốn đối với khoản vay và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ khi vay vốn; sử dụng vốn đúng mục đích.

Để đưa vốn tới người dân, NHCSXH Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả việc ủy thác cho vay vốn. Đồng thời, chỉ đạo phòng giao dịch tích cực phối hợp các địa phương rà soát đối tượng có nhu cầu, tuyên truyền về chính sách đến người dân, nhanh chóng xem xét, thẩm định, giải ngân cho hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Thời gian tới, NHCSXH các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách xã hội để người dân nắm bắt, tiếp cận và sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai nhanh, kịp thời, đúng quy định các chương trình tín dụng mới được ban hành, nhất là việc khẩn trương triển khai nhanh và hiệu quả công tác giải ngân vốn vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; tranh thủ tốt các nguồn vốn từ Trung ương để thực hiện cho vay người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn, phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 10% trở lên.

Lương Khánh


Lương Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]