(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; song với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 24/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (KH), trong đó có 14 chỉ tiêu vượt KH. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 12,5%, thấp hơn 1,5% KH, tăng 0,16% cùng kỳ (CK).

Hậu Lộc phát huy thành quả, phấn đấu năm 2022 hoàn thành huyện nông thôn mới

Năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19; song với sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, từ sớm, từ xa, có trọng tâm, trọng điểm, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Có 24/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (KH), trong đó có 14 chỉ tiêu vượt KH. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 12,5%, thấp hơn 1,5% KH, tăng 0,16% cùng kỳ (CK).

Hậu Lộc phát huy thành quả, phấn đấu năm 2022 hoàn thành huyện nông thôn mớiCảng cá Hòa Lộc (Hậu Lộc) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển. Ảnh: Ngọc Anh

Nổi bật trên lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tiếp tục có bước phát triển, giữ vai trò quan trọng cho sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong bối cảnh dịch COVID-19. Huyện tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tích tụ, tập trung được 261 ha, đạt 104,6% KH (trong đó, sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt 13,92 ha; sản xuất theo hướng công nghệ cao 247,08 ha). Đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, khống chế bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, dịch tả lợn châu Phi, cúm A/H5N6. Sản lượng khai thác và nuôi trồng 49.997 tấn, vượt 3,1% KH; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.712,7 ha, đạt 93,8% KH; 255/255 tàu cá xa bờ đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.376 tỷ đồng, đạt 99,8% KH, tăng 17,9% CK. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 2.486 tỷ đồng, bằng 96,2% KH, tăng 9,5% CK; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 88,68 triệu USD.

Lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản, quy hoạch xây dựng đã tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm. Tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt 3.305 tỷ đồng, bằng 100,2% KH, tăng 16% CK. Đã hoàn thành Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hậu Lộc đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070. Thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao và vượt so với dự toán. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1.512,4 tỷ đồng, vượt 72,9% dự toán tỉnh giao, vượt 36% dự toán huyện giao. Công tác phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đã thành lập 68 doanh nghiệp, vượt 10,9% chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 4,6% chỉ tiêu huyện giao.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị. Toàn huyện đạt 399 tiêu chí NTM, bình quân mỗi xã đạt 19 tiêu chí, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 1,3 tiêu chí; có 18 xã đã đạt chuẩn NTM, 3 xã đã nộp hồ sơ đề nghị Hội đồng của tỉnh thẩm định, công nhận; có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 82 thôn NTM và 4 thôn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, đến nay có 4 sản phẩm đã được công nhận.

Chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động, kịp thời điều chỉnh KH thời gian năm học, linh hoạt trong tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá để vừa bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành KH năm học 2020-2021. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; kịp thời kiểm soát, hạn chế lây lan dịch bệnh. Kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, với số tiền là 1,323 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của huyện giảm còn 1,01% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020), 3,39% (chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025).

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Đặc biệt, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2021 và khống chế kịp thời dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên địa bàn.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng và có nhiều đổi mới. Huyện ủy đã ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, Quy chế làm việc khóa XXVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; bổ sung, hoàn chỉnh Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070...; ban hành thực hiện 2 chương trình trọng tâm, 3 KH hành động thực hiện khâu đột phá và nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương được quan tâm thực hiện và có chuyển biến tích cực, chỉ số cải cách hành chính của huyện được xếp trong tốp đầu của tỉnh.

Các cấp ủy đảng đã kịp thời tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XIII) và của Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng...

Phát huy thành quả đạt được, năm 2022 huyện Hậu Lộc tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả tạo đà tăng trưởng cao và bền vững. Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường quản lý tài chính, quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh; giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và chất lượng các kỳ họp. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và của ngành cấp trên, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tin tưởng, với những nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ trên, huyện sẽ hoàn thành KH đề ra, phấn đấu năm 2022 huyện đạt chuẩn NTM.

Phạm Thị Hường

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]