(Baothanhhoa.vn) - Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng (Thọ Xuân) đến năm 2040, với tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 10.659 ha, dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 158.000 người. Phạm vi bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên các đơn vị thị trấn Lam Sơn, các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Lâm; một phần diện tích các đơn vị thị trấn Sao Vàng, các xã Xuân Hưng, Xuân Sinh, Xuân Phú, XuânThiên,Thọ Diên, Xuân Giang, Kiên Thọ, Thọ Ngọc (Thọ Xuân); một phần các xã Thọ Cường, Thọ Sơn (Triệu Sơn); xã Kiên Thọ (Thường Xuân).

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng (Thọ Xuân) đến năm 2040, với tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch là 10.659 ha, dân số dự kiến đến năm 2040 khoảng 158.000 người. Phạm vi bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên các đơn vị thị trấn Lam Sơn, các xã Xuân Bái, Thọ Xương, Thọ Lâm; một phần diện tích các đơn vị thị trấn Sao Vàng, các xã Xuân Hưng, Xuân Sinh, Xuân Phú, XuânThiên,Thọ Diên, Xuân Giang, Kiên Thọ, Thọ Ngọc (Thọ Xuân); một phần các xã Thọ Cường, Thọ Sơn (Triệu Sơn); xã Kiên Thọ (Thường Xuân).

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng

Hạ tầng giao thông Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đang được xây dựng.

Đến nay, có 19 quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng, các đơn vị có liên quan tổ chức lập; trong đó, có 18 quy hoạch xây dựng và 1 quy hoạch giao thông (cảng hàng không). Trong đó, có 2 đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị mới để thực hiện đầu tư phát triển đô thị, gồm: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ thị trấn Lam Sơn, diện tích lập quy hoạch khoảng 28,44 ha; quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn - Sao Vàng, diện tích lập khoảng 132,29 ha. Đi đôi với đó, có 3 quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất lớn đã được phê duyệt là Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam, diện tích 159,58 ha; khu resort Sao Mai Thanh Hóa, diện tích 53,8 ha; khu nghĩa trang xã Xuân Thắng, diện tích 45 ha. Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Thọ Xuân, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Bộ Giao thông - Vận tải phê duyệt tại Quyết định 1136/QĐ-BGTVT ngày 12-6-2020, với quy mô đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E và sân bay quân sự cấp I, công suất đến năm 2030 đạt 5 triệu hành khách/năm và 27.000 tấn hàng hóa/năm; định hướng đến năm 2050 nghiên cứu và xây dựng đồng bộ các khu hàng không dân dụng mới ở phía Đông Bắc, đạt khoảng 20 triệu hành khách/năm. Diện tích sử dụng đất đến năm 2030 khoảng 844,86 ha; đến năm 2040 diện tích khoảng 1.092,53 ha; đất dự phòng phát triển sau năm 2050 khoảng 379,56 ha. Sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở Giao thông - Vận tải đã tổ chức cắm mốc, bàn giao thực địa để quản lý theo quy hoạch được duyệt. Có 3 đồ án, quy mô diện tích lập quy hoạch lớn, mang tính chất động lực phát triển đô thị và đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương lập quy hoạch chi tiết, hiện đang tổ chức thực hiện. Đi đôi với đó, có 10 quy hoạch chi tiết các khu dân cư, diện tích nhỏ xen kẹt trong các khu vực hiện hữu (nằm ngoài khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; khu vực Tập đoàn FLC đang nghiên cứu), tổng diện tích của 10 khu khoảng 12,5 ha, trung bình 1,25 ha/mặt bằng. Đến nay, UBND huyện Thọ Xuân đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của 2/10 mặt bằng, các mặt bằng còn lại đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành các quy hoạch chi tiết trước 30-6-2022.

Đi đôi với đó, hiện nay, trong khu vực quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đã được cấp có thẩm quyền quyết định, chấp thuận đầu tư 39 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư khu đô thị, đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, với tổng mức đầu tư khoảng 8.751 tỷ đồng; trong đó có 14 dự án đã hoàn thành, với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, tổng diện tích 29,1 ha, trung bình dưới 3 ha/dự án; 5 dự án đã hoàn thành một phần và đi vào hoạt động, với tổng mức 481 tỷ đồng; tổng diện tích 7,2 ha, trung bình dưới 1,5 ha/dự án; 10 dự án đã được giao đất nhưng chưa hoàn thành đầu tư xây dựng; 10 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư xây dựng. Cụ thể theo mốc thời gian được chấp thuận đầu tư như, giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, có 36 dự án được chấp thuận đầu tư, bao gồm 3 dự án đầu tư xây dựng hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối), với tổng mức đầu tư khoảng 3.987 tỷ đồng; trong đó, có các dự án lớn, như dự án xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, quy mô đầu tư khoảng 3.255 tỷ đồng; 3 dự án đầu tư khu đô thị, với tống mức đầu tư khoảng 1.292 tỷ đồng...; 29 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, với tổng mức đầu tư khoảng 3.040 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay các dự án, như quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, dự án đầu tư hạ tầng, dự án đầu tư khu đô thị và dự án sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu vực quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc. Để tháo gỡ và thực hiện đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng (Thọ Xuân) đến năm 2040, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh tổng thể quy hoạch đô thị Lam Sơn - Sao Vàng. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và triển khai xây dựng các dự án. UBND huyện Thọ Xuân tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiển độ thực hiện, làm cơ sở để bàn giao đất cho nhà đầu tư triển khai dự án theo quy định (nhất là các dự án lớn, như đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Công viên sinh thái tre luồng Thanh Tam...), góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện để thu hút các dự án đầu tư nhằm hiện thực hóa quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giao UBND huyện Thọ Xuân tập trung nhân lực, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc; đồng thời, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan trên cơ sở thực tiễn về quản lý quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng tại địa phương và dự kiến phát triển để đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến quy hoạch xây dựng trong Khu Công nghiệp Lam Sơn- Sao Vàng được duyệt. Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến quy hoạch xây dựng trong Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng. UBND huyện Thọ Xuân có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền bảo đảm phù hợp với các quy hoạch cấp trên được phê duyệt; đồng thời, quản lý đầu tư xây dựng các dự án bảo đảm tuân thủ các quy hoạch đô thị được duyệt trên địa bàn.

Bài và ảnh: Xuân Hùng


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]