(Baothanhhoa.vn) - Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước nhằm tạo sự thông thoáng cho phát triển toàn diện về hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bá Thước triển khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước nhằm tạo sự thông thoáng cho phát triển toàn diện về hạ tầng, khu đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp, văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bá Thước triển khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đấtNông dân xã Điền Lư chăm sóc rau an toàn.

Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Bá Thước được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND, ngày 10-5-2019, chỉ tiêu quy hoạch được duyệt là 69.977,71 ha và kết quả thực hiện đến năm 2020 là 70.913,32 ha... Đối với đất trồng lúa chỉ tiêu được duyệt là 4.804,58 ha, kết quả thực hiện đến năm 2020 là 4.923,25 ha. Đất trồng cây hàng năm khác chỉ tiêu được duyệt 6.175,11 ha, kết quả thực hiện 5.272,45 ha. Đất rừng sản xuất chỉ tiêu được duyệt 31.823,4 ha, kết quả thực hiện 35.031,29 ha. Đất nuôi trồng thuỷ sản chỉ tiêu được duyệt 348,22 ha, kết quả thực hiện 249,49 ha. Đất thương mại - dịch vụ chỉ tiêu được duyệt 53,92 ha, kết quả thực hiện 4,99 ha. Đất ở tại nông thôn chỉ tiêu được duyệt 2.836,98 ha, kết quả thực hiện 2.619,78 ha. Đất chưa sử dụng theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Bá Thước được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1727/QĐ-UBND, ngày 10-5-2019, chỉ tiêu được duyệt 637,91 ha, kết quả thực hiện 213,94 ha...

Từ kết quả trên, để bảo đảm phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước, ngày 30-3-2023 tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước, Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu UBND huyện thành lập Ban Quản lý quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước do Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách nông nghiệp và phát triển nông thôn làm trưởng ban, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường làm phó ban thường trực, các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế hạ tầng... làm thành viên để thực hiện quản lý quy hoạch sử dụng đất, thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước... bảo đảm hoạt động chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khẩn trương điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 huyện Bá Thước. Đồng thời, khẩn trương đấu mối với Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành của tỉnh thực hiện theo nội dung Công văn số 1354/VPCP-NN, ngày 3-3-2023 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 2757/UBND-NN, ngày 6-3-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh bảo đảm đủ chỉ tiêu sử dụng đất của huyện. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu các chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thời gian vừa qua, làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao UBND huyện hoàn thiện báo cáo quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước gửi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các cụm để cho ý kiến kỹ lưỡng và báo cáo Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Ban Quản lý quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bá Thước hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Bí thư Huyện ủy Bá Thước Phạm Đình Minh cho biết: Để khai thác, sử dụng đất có hiệu quả, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng... đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc chế độ công khai thông tin, bảo đảm được tính minh bạch của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để mọi thành phần kinh tế biết, cùng tham gia thực hiện.

Cùng với đó, huyện triển khai thực hiện nghiêm túc phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm tính khả thi của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai để các tổ chức, Nhân dân hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách và tạo môi trường thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời thu hút các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư trên địa bàn. Chú trọng bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý Nhà nước để thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đất đai. Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng, như vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn tự có trong Nhân dân, vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển quỹ đất, chọn những vị trí có khả năng tạo giá trị kinh tế cao, hấp dẫn đầu tư để tiến hành bồi thường nhằm tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá nhằm điều tiết giá trị gia tăng từ đất. Bố trí đủ điều kiện vật chất, từng bước ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ trong việc lập và giám sát, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Bài và ảnh: Xuân Hùng {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]