(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, trong đó yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính - sự nghiệp quán triệt, thực hiện nghiêm việc không sử dụng phương tiện, tài sản công vào hoạt động cá nhân trong dịp tết, lễ hội. Đây là chỉ đạo rất cần thiết, vì nạn “xe công - xe ông, xe tôi” đã gây ra nhiều bức xúc dư luận xã hội, tiêu tốn ngân sách.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPXcOC4buGw4nhurThu5Xhu7fhurDhu5VOdOG6pOG7leG7teG6pOG6tsOJ4buVTuG6rMOJw4Lhu5VOTMO6w4nhurRubm7hu5XigJzhu5zhu7nhu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lS3hu5Xhu5zhu7nhu5Xhu4bDieG6tG3hu5Xhu5zhu7nhu5VO4buG4bqk4oCd4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7j8Odc8OJ4buV4bqlw4LDlMOMw4nhurThu5XGoOG7jOG7leG6peG6qsOJw4Lhu5Xhu47hu6Lhu5XGoOG7knPhu5XDvXPDieG7lcOCdcOJw4Lhu5Xhu7LDguG6quG7lU7DguG6qOG7lU3hu4Lhu5XGoXAt4buy4bqlL+G6peG6p+G7lcagxILhu5VOR+G7leG7s8OC4buQ4buz4buV4bu34bq6w4nhu5XhuqXDg07hu5Uw4bq0T+G7ouG6osOJ4buV4bu3dMOJ4buVXVHhu5Uh4buK4bqk4buV4bub4buXxqFybeG7lU5M4bq4w4nhurThu5Xhu7fhurrhu5Xhu6LhuqJP4buV4buzdk/hu5Xhu7N04buz4buV4buzSeG7lUtPc8OJ4buVTkzhurjDieG6tOG7lcOC4bqu4buVTsOC4buCw4nhurThu5XDgnXDicOC4buV4buzw4LhuqbDicOC4buVLeG7lU3hu5jhu5XDieG6tMOC4bqk4bquSuG7lUtPdMOJ4buVTkzhuqThuq5ObeG7lU7DguG7mOG7s+G7lcOC4bqk4bquw4nhu5XDieG6tMOC4bqk4bqiReG7lcag4bqk4bqu4buz4buVRMOC4buGw4nhurThu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5VKw4LDlEnDieG6tOG7lU7huqThuq7DiW3hu5VOdeG6pOG7lU3DucOJ4buV4buz4buGw4nhurThu5XGoHXhurjhu5XDguG6uMO6TuG7leG7t0bDieG6tOG7leG7s3Thu5XDicOC4butw4nhu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4bu14bqoSuG7lU7Dg05t4buVxJDhurbhu5XDgkbhuqRu4buV4bu24but4bui4buVxJB14buV4buzw4Lhuqrhu5Xhu7fDuuG6uOG7lUzhu69O4buV4buzdsOJ4buVTsOC4bqkw4NObeG7lcag4bqs4buVw4nDusOJ4buV4oCc4buc4bu54buV4buz4buGw4nhurThu5Ut4buV4buc4bu54buV4buGw4nhurRt4buV4buc4bu54buVTuG7huG6pOKAneG7leG7t+G7peG7leG6tOG7reG7ouG7lUxz4buVw4nDguG6pMSCT+G7lcO94buQ4buz4buV4bucw5Phu7Phu5Xhu7XDlOG7lcSQT3fDieG7leG7nOG7peG7lcOCRuG6pG3hu5VO4bqk4bqiT+G7lU7hu4LDieG7lcOJ4bq04butw4nhu5VNdOG7s8OCbuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5VK4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7mU7hu7nhu5xOLXPEkOG6pOG6tMOJa+G7leG7s+G7ucOJTuG7uUxs4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhu7VOw4JPRcO94buV4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Xhu6Fx4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu51x4bubSuG7nGzhu5nhu5VNTOG7s8Ot4buZLy/hu7Phu7XDiW7DvXPhurhOw4Jzw4nDgsOC4bq4c27GoMOJL+G7teG7uU1ETuG6uEovw4nhu7nhu5pNL8ahcuG7l+G7nS/GoXBx4bu14buj4bub4buX4buj4buj4budck7hu6Phu5dwxqHEkOG7oS1O4bqkw4ktTk/hu7MtReG6uOG6pC3DicOCc07hu5vhu6Hhu5fhu5tuQ0rhurThu5nhu5VzxJBOw63hu5ldw4Lhu4bDieG6tOG7leG7t+G6sOG7lU504bqk4buV4bu14bqk4bq2w4nhu5VO4bqsw4nDguG7lU5Mw7rDieG6tG5ubuG7leKAnOG7nOG7ueG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVLeG7leG7nOG7ueG7leG7hsOJ4bq0beG7leG7nOG7ueG7lU7hu4bhuqTigJ3hu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7mU7hu7nhu5xOLXPEkOG6pOG6tMOJa+G7leG7s+G7ucOJTuG7uUxs4buZ4buPw5nDicOC4buVReG6pMOJw4Lhu5XDgsOKc27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bql4bqsw4nDguG7lU5Mw7rDieG6tOG7lUVI4bqk4buVxJDhu6XDicOC4buV4bu3w7rhurjhu5XigJzhu7N0TuG7leG7s+G7kOKAneG7lUVGTuG7leG7nOG7uW3hu5Xhu7N0w4nhu5XDvUbhu5Xhu7PDlcOJ4bq04buV4oCcw4nDgsOM4oCd4buV4buc4bu54buV4buzT+G7guG6pOG7lcOJ4bunReG7lcagxILhu5VLT+G6ouG7lU7DuuG7lUVGbeG7leG7t3ZP4buVw4nhu6dF4buV4bu34bqk4buVTsODTuG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7lU7DguG7rcOJ4buV4buz4bq64buV4buI4buVw4nDguG6pMSCT+G7leG7s0nhu5VLT3PDiW7hu5Xhu7Lhurrhu5XDicOC4buWw4nhurThu5Xhu5zhu7nhu5Xhu7PDguG7iOG7leG6tOG6pHPhu5Xhu7fhuqzDicOC4buVxJDhu6XDicOC4buV4bu3w7rhurjhu5Xhu7fhuqThu5XEkOG6tuG7lcOCRuG6pG3hu5XhurR2w4nhu5Xhu7fDg8OJ4buVw4lJ4bqk4buVTsOC4bqs4buVTsOCT+G6ouG7lUrDgsOUScOJ4bq04buVTuG6pOG6rsOJ4buVRMOCdOG7s+G7leG7t+G6sOG7lU5MdMOJw4Lhu5XDveG6qG5ubuG7leG7s8OC4buMSuG7lcO5w4nDguG7leG7t8OUc+G7lcSQ4bqiw4nhu5VFw7rDieG6tOG7leG7nOG7peG7lcOCRuG6pG7hu5XhuqXDgsOD4buVw4nDgsOUw4nhurThu5Xhu7Phurrhu5XDicOC4buWw4nhurThu5Xhu7N0w4nhu5XDvUbhu5XGoHnDieG7lcOJ4bq0c8OJ4bq04buVw4nDguG6pOG6osOJ4buV4buzw4Lhurjhu5Xhu5zhu7nhu5Xhu7PDgsO64bui4buVTnfDieG7lcOJSeG6pG3hu5VEw4LhuqThu5XDveG6qOG7lUrDgnRO4buVw4LhuqThuq7DieG7leG7t+G7peG7lcOJ4bq04buM4bui4buVTsO64bq44buVxJDhu57hu5Xhu7Xhurjhu5XEkHXhu5VOTOG6osOJ4buV4bu3w5TDjMOJ4bq04buV4bu34bqk4buV4buz4buGw4nhurThu5VOdOG7s+G7leG6tMOCQeG7lcagdeG6uOG7lcOC4bq44bup4buz4buV4bu3w5Thu4rhu7Phu5VFw4zhuqThu5Xhu7fDg8OJ4buV4bu14buYbm5u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7tMOS4buVw4nDguG6pMSCT+G7leG7s3TDieG7lcO9RuG7leG7s+G6uuG7leG7nOG7ueG7leG7s3Thu5XDicOC4butw4nhu5XDicOCw5TDieG6tOG7lcagecOJ4buV4buzw4LDisOJ4buV4bu34bqk4buV4buc4bu54buV4buz4buGw4nhurThu5Xhu7fhurDhu5XhurThuqTDueG6pOG7lUtP4buiw4NO4buVxqDhuqThuq7hu7Phu5VM4bqk4bqiw4nhurThu5XDicOCw5Thu5VFRk7hu5VN4buY4buVTsOC4bqw4buVw4LhuqThuq7DieG7leG7t+G7q8OJ4bq04buV4buz4buvSm3hu5XGoOG6qOG7lU7DgsOD4buV4buc4bul4buVw4JG4bqk4buV4buz4buOc+G7lUXhuqzDicOCbuG7lTDhurTDlMOM4bqk4buV4bq94bqk4bquTuG7lTBzReG7lU7DgsOUw4zDieG6tOG7lcOJ4bupw4nhurThu5Xhu7N04bqk4buVTuG6rMOJw4Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buV4buc4buU4buVxJDhu57hu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lcag4bqk4bqu4buzbeG7lcOJ4bqiw4nhu5VEw4Lhurrhu5Xhu7fhurDhu5XEkHThuqThu5Xhu5zhu7nhu5VO4buS4buV4buzw4Lhu4LhuqThu5Xhu7fDlHPhu5XEkOG7pcOJw4Lhu5Xhu7fDuuG6uOG7leG7t+G6pOG7lcag4bqk4bqu4buz4buVTOG6pOG6osOJ4bq0buG7lSLhu6XDicOC4buV4bu3w7rhurjhu5Xhu7Phu69K4buVTkzhuqLDieG7lUTDguG6pOG7lcO94bqo4buV4buz4buvSuG7leG7tcOUw43huqThu5Xhu5zhuqTDieG7leG7nOG7ueG7lcagdeG6uOG7lcag4bqk4bqu4buz4buVTOG6pOG6osOJ4bq04buV4buzw5XDieG6tOG7lUTDguG6uuG7leG7t+G6sOG7lU7hu5Lhu5Xhu7PDguG7guG6pG3hu5Xhu7PDgsOUc+G7lUThurDhu5Xhu7Phurrhu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5Xhu7Phurrhu5VOw5Thu5VOw5Thu4jDieG6tOG7lU7DguG7huG6pOG7lU7DguG6rOG7lcO94buC4buVTkzhuqbhu5Xhu7PDguG6uOG7leG7t+G6pOG7lUVGTuG7lcagdeG6pOG7leG7s8OCT+G7osODw4nhu5Xhu7fhurDhu5VEw4Lhur7huqThu5XDveG6qOG7lUXhurjhuqThu5VF4bq64buz4buVxJB14buVReG6rMOJw4Lhu5XEkMO6ReG7leG7teG7jMOJ4bq04buV4buc4bu54buV4buz4buGw4nhurRubm7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4bqlw4Lhu7nhurjhu5VLT+G7ouG7leG7t+G6qMOJw4Lhu5Xhu7Phu45z4buVMMOCdeG7lcOJw5TDjeG7s23hu5Xhu7PDguG6quG7leG7s+G6uuG7lUVGTuG7lU3hu4Lhu5XGoOG6qOG7lU5M4bqm4buV4buzw4Lhu5Dhu7Phu5Xhu7Vzw4nDguG7leG7t8OU4buK4buz4buV4bu1w5LDieG6tOG7leG7nOG7ueG7leG7s+G7hsOJ4bq04buVTsOCw5TDjMOJ4bq04buV4bucT+G7ouG6osOJbuG7lTDDgsOUw4nhurThu5XGoMON4bqk4buVTuG6rMOJw4Lhu5VOTMO6w4nhurThu5VOw5Lhu6Lhu5VO4bqk4bquw4nhu5VN4buU4buV4bu14buMw4nhurThu5Xhu5zhu7nhu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7lcOJw4LDlOG7lcOC4bqk4bquw4nhu5XDiXPhu6Lhu5Xhu4jhu5XDicOC4bqkxIJP4buV4buzSeG7lUtPc8OJbeG7leG7t0nDieG7lcag4bqo4buV4bu1ecOJ4buV4bu3w4PDieG7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDieG6tMOUw4zhuqThu5VF4bup4buz4buV4bu34bqow4nDguG7lUzGsMOJ4bq0bm5u4buV4buc4bu54buV4buz4buGw4nhurThu5XEkHXhu5Xhu7Phu45z4buVxJDhu6XDicOC4buV4bu3w7rhurhu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G7tuG6sOG7lURR4buV4buzw5RJw4nhurThu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lU7hu4bDieG7lU5Mw4rDieG6tG3hu5VN4buQ4buz4buVRcO6w4nDguG7leG7t8OU4buK4buz4buVTuG7p8OJ4bq04buV4buzw5TDjMOJ4bq0beG7leG7s3bDieG7lcOJ4butw4nhurThu5Xhu7Nz4bq44buV4bue4buVTsOC4buQ4buz4buVTkx04buzw4Lhu5XDicOC4bqk4bquReG7lcOJ4bqiT+G7leG6tMOUScOJ4bq04buV4buz4buOc+G7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7leG7t+G7kMOJ4bq04buV4bu3dk/hu5Xhu7NJ4buVS09zw4lt4buV4bu3ScOJ4buVxqDhuqjhu5XGoHXhu5VN4buY4buV4bq04bqkdEXhu5VNdE7hu5Xhu7Phu45z4buVw4nDguG7rcOJ4buV4bu14butw4lu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDouG6uE9M4buz4bu54buZ4buPInNF4buV4bq9w5Xhu40vSuG7jw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]