Giới chức Hàn Quốc cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại huyện Yangyang, tỉnh Gangwon, thuộc vùng ven biển phía Đông nước này, ngày 27/11.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIPhu5rDgcOidOG7l2nDgcOiYsOidOG7leG6sHjGocOibOG6v8Oiw4Hhu5fGocO0w4HDonPhur104buVw6LDgeG7uXV04buVw6LhuqbDg8Oi4bu5dsahw6LDgeG7ueG6tGrDosOB4buX4buBdOG7lcOiw4Hhur3GocOi4buW4bq7dMOi4bu2w4Dhu6lqw6Mv4buX4bqnxIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7teG7lm3DqWvhurXEg+G7lMahd8ahw6Jq4buX4bq2asOi4buW4bq7dMOi4bu2w4Dhu6lqw6Jq4buXdcOixKnGoeG7j8OBw6Lhu5vDgcOidOG7l2nDgcOiYsOidOG7leG6sHjGocOibOG6v8Oiw4Hhu5fGocO0w4HDonPhur104buVw6LDgeG7uXV04buVw6LhuqbDg8Oi4bu5dsahw6LDgeG7ueG6tGrDosOB4buX4buBdOG7lcOiw4Hhur3GocOi4buXw4DhuqrDtHTDonvDqXThu5XhuqrDqXThu5Vhw6LDgeG7n3Thu5fDouG7lMOpdOG7leG6rHV0YcOiw4Hhu5fDgOG7sWrDouG6puG6onThu5XDouG6pm10w6LEqcah4buRdMOi4bu14buX4bubw6nDokzGsHThu5XDonThurB3asOidOG6u+G6qmHDonThu5XhurvhuqrDouG6rWQv4bqn4bqnw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1SsOp4bu1w4HGoXV04bq1xIPDo8ahc+G7lcOianLDqUFBMuG6tWpzQS3hu7Xhu5d1w4F14bq1w6JBw4HhuqpybTLhurVrxqFB4bu1csOp4bqqOMOixKlydWpxOcOic8Op4bu54buVxqF0LXJt4buZw4E4w6LDqcOAw4F1OcOic8Op4bu54buVxqF0LeG7ucah4buV4buXw4E4w6LDqcOAw4F1OeG6tcOiw4HGocOBcm0y4bq14buaw4HDonThu5dpw4HDomLDonThu5XhurB4xqHDomzhur/DosOB4buXxqHDtMOBw6Jz4bq9dOG7lcOiw4Hhu7l1dOG7lcOi4bqmw4PDouG7uXbGocOiw4Hhu7nhurRqw6LDgeG7l+G7gXThu5XDosOB4bq9xqHDouG7luG6u3TDouG7tsOA4bupasOi4buX4buddOG7l8Oiw6p04buXw6LhuqfhurXDokHhu7lqMuG6tS8vamt0w6HEqcOpdcOB4buXw6l04buX4buXdcOpw6HhuqZ0L2ttQXHDgXXhu7UvdG3huqxBL+G6reG6reG6q2Qv4bqt4bqrYmvhuqXhuqdj4bqpZeG6p2LDgWPEkeG6peG6pXLhuqfDoXDhu7Xhu5XhurXDosOpcsOBMuG6teG7msOBw6J04buXacOBw6Jiw6J04buV4bqweMahw6Js4bq/w6LDgeG7l8ahw7TDgcOic+G6vXThu5XDosOB4bu5dXThu5XDouG6psODw6Lhu7l2xqHDosOB4bu54bq0asOiw4Hhu5fhu4F04buVw6LDgeG6vcahw6Lhu5bhurt0w6Lhu7bDgOG7qWrhurXDomvDqcOBw6kt4bu14buXdcOBdS114bu5xqHhu5XGoXTDqXItQeG7uWoy4bq14buXw4HDgeG7tUE4Ly9qa3TGoXPhu5XDoeG6psahbcOBdMOpc+G7tXLDgEHDoeG6pnQvw4Fj4bqt4bqlL8OA4bu1cnXDqWttay/hu5d1w4F0dHov4bqt4bql4bqt4bqtX+G6p+G6p1/huq1kL+G7uXXGoV/DgeG7ucOAal/DgeG7l8OpdOG7lV/huqfDoXDhu7Xhu5XhurXDoi/Eg+G7lsahw7R0w6LDgeG7ueG6sHh04buVw6LhuqbDg8Oiw4HDqcahw6J04bq9dMOhw6LhuqFU4buVw4Dhu6t0OMOie3V04buXw6nhu7XhuqPDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDSnbDouG7t8OAw6l0w6Jq4buX4bq2asOidOG7gXThu5XDomzDqXThu5XDouG6qOG6uWrDomzhu6N04buXw6Jrw6l04buXw6LDgeG7m3Thu5fDomrEgsOpw6Jq4bq5asOidOG6vXTDonThu5dodMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEgyPhu7nhurB3asOibMO6YcOi4buVxqF3xqHDomrhu5fhurZqw6Lhu5bhurt0w6Lhu7bDgOG7qWrDomrhu5d1w6LEqcah4buPw4HDomrhu5fhu5/DomrDusOi4bqtw6J04bq9dMOidOG7l2h0w6LDgeG7ueG7jXTDosOB4bu54bq0asOiw4Hhu5fhu4F04buVw6LDgeG7l8ahw7TDgcOic+G6vXThu5XDouG7leG7q3PDouG6p8Oi4bu14buXxqHDomrGsHThu5XDomThuqfDosOBw4Dhu63GocOi4bqm4bq7w6LhuqfDosOB4buXecOianbDonHhu5fhu5vDomLhuqvDosOBw4Dhu63GocOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcOianLDqUFBMuG6teG7tcSodWvhuqrhurXEg0rhu5fGoeG7j2rDosOB4bu54bq0asOiw4Hhu5fhu4F04buVw6LDgeG7ueG7jXTDomzhur/DouG7uXbGocOi4bqow4Dhu6l04buVw6Lhu5XDrXTDonThu5XGsMahw6Jq4buX4bqiw6nDosOB4bu54buNdMOic+G7scOBw6J04buV4buldMOibOG7q8ahw6Lhuqbhurt1w6Jx4buXdcOqdOG7lcOi4bqn4bql4buXYuG6pcOi4buVxqF4w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6J04buV4bq74bqqw6Lhuq1kL+G6p+G6p8Oiw4Hhu7l1dOG7lcOiceG7l8ahw6LDgcah4buPdMOi4buX4bq7dOG7l8OiceG7l8OqdcOiQeG6ucOBw6Jx4buXw4DDouG6puG6tGrDomrhu5fhu6l04buVw6Jq4buX4bq54bqqw6Lhu7nhurJ04buVw6LDocOiQMOpw4DDonHhu5fGocOi4bu5dsahYcOiw4Hhu7nhurRqw6LDgeG7l+G7gXThu5XDouG6puG7s8Oiw4Hhu5fhurt04buXw6J04buXxqHDtcOAw6Jzw6p04buXw6LhuqbhurvDosSp4bupasOiauG7l+G6ueG6qsOhw6JM4buxxqHDomrhurbDgMOi4buX4bunw6nDomzhur/DomvDrOG7tcOiw4Hhu4fDgcOidOG7leG7pXTDonLDgsOpw6HDoy/hu7XEg8Oj4bu1w6JqcsOpQUEy4bq14bu1xKh1a+G6quG6tcSDUuG6tGrDonLhurB5dOG7lcOiauG6tsOAw6Lhu5fhu6fDqcOibOG6v8Oiw4Hhu7nGoeG7kXTDonHhu5fDqcahw6LhuqfDosOB4bu54bq0asOiw4Hhu5fhu4F04buVYcOi4bqtxJHDosOB4buXxqHhu4/DgcOixKnhu6PDouG6puG6u8Oi4bqn4bqn4bqrw6J04buXaHTDouG6psah4buNdMOibOG7j3TDouG7l8ahw7R0w6LDgeG7ueG6sHh04buVw6HDouG7tOG7l+G6sHZ04buVw6LDgcahw7R0w6Lhu5Xhu4Xhu7XDonThur10w6Jy4bq7w6LDgeG7ueG6tGrDosOB4buX4buBdOG7lcOiQC1ixJEjw6JrdcOidOG7l+G6u8OiQcOqdMOi4bqow4Bpw4HDonPhurnhuqrDosSpw6nhuqrDosOB4bu54bq0asOiw4Hhu5fhu4F04buVw6JAxqFxdeG7uUFx4bqqw6JqxILDqcOiU0XDokHDqnTDouG6qMOAacOBw6LhuqbhurvDomzhurB5asOiauG7l+G7m3Thu5fDouG7t8OA4bqqw7V0w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6Jq4bq5asOiceG7l8OAw6LhuqbhurRqw6J7w6l04buV4bqqw6l04buVYcOiQHVxauG7l3XDouG6puG6u8Oi4buUdUFtdXThu5XDosOB4buXw4Dhu43DocOjL+G7tcSDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XDicOAw4Hhu5d14bu54bq1xIMj4buXbXXDont1dOG7l8Op4bu1w6Mv4bu1xIM=

Theo Yonhap

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]