Hiện dịch sốt xuất huyết đang có nguy cơ gia tăng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt tại một số tỉnh khu vực miền Nam và miền Trung; nguy cơ dịch bùng phát, lan rộng nếu không tích cực.
Mm3DoTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWp4buwbuG7seG7keG7hTgzNk7hu5lr4buVbOG7qeG6s8WpbW7hu4Hhu6s3OeG7quG7oTnhu4HhurM54buT4bqr4buBOeG7k3VuOeG7q+G7oeG7sTnhuqDhu63DqeG7sTlt4but4bqiw6zhu7E54buBeOG6sznhu4Hhuqc54buZw7114buBOeG7seG6qeG7mWw5bMOpxak54buD4bufbjIvbcOhMzLFqTnhu4Hhu5HhurPhu6vhu6shOMWpTeG7heG6s+G7hzgzTW7hu4nhu5k54buHw7Lhu4FtOeG7q+G7oeG7sTnhuqDhu63DqeG7sTlt4but4bqiw6zhu7E54buD4bqz4buZbDnhu4Hhu5c54buZbOG7reG6ojnhu4F0OWxu4bqzOeG7seG6qeG7mWw54bux4bqlbjnhu5ltbuG7i+G7rTnhu7Hhu43hu5ltXTnhu7Ftw6Lhu5ltOeG7seG7qeG7leG7mWw54buB4bqnOeG7mcO9deG7gV054buDY+G7gTnhur9u4buJ4buxOeG7seG6pW454buTceG7sTnhu6vhu6E54bux4buN4buZbTnDtG3hu605w4Hhu7fhu4E54buTbuG7i+G7mTnhu5jhurPhu5M5w4HDojnhu5Nu4buL4buZOeG7sOG7qeG7reG7mWxbOeG7mWzhu63huqI54buBdDnhu4fDsuG7gW054bq/duG7mWw5xalt4bq14buxXTnhu5HhurPhu5k54bupceG7mWw54buZw6zhu605w7Rt4buf4buZbDnhu7Fv4buBbTnhu4Hhu7fhu4EiMi/FqTMyxak54buB4buR4bqz4bur4burITjFqeG6vuG7leG7h+G6ojgzMm7hu5NsOeG7geG7keG6s+G7q+G7qyE44buH4buxbeG7reG7k+G6vzlu4buA4buF4buZ4bux4buF4bupODnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOMOAbuG7h+G7sW19OeG6scOgw6PFqeG6oFs5beG7hW5sbeG7sX05w6DhuqHDoeG6o8Wp4bqgWzg54bur4bup4buBITgvL+G7geG7h+G7mSLhur/hurPhu5Xhu7Ft4bqz4buZbW3hu5XhurMiw4Hhu5kv4buH4buF4burw7Thu7Hhu5XFqS/hu5nhu4XDgOG7qy/DoOG6ocOhw6Avw6Hhuq/huq/hu4fDoGHhurHhuqHhurfhuqHhurfhu7Hhuq/hurfEg+G7kcSDLcOhw6PhuqHhu4fhuqNhYcOhw6PDoOG6t+G7seG6ocOg4bqhw6Phu5HDoWEiw7XFqWw4OeG6s+G7keG7sSE4Nk7hu5lr4buVbOG7qeG6s8WpbW7hu4Hhu6s3OeG7quG7oTnhu4HhurM54buT4bqr4buBOeG7k3VuOeG7q+G7oeG7sTnhuqDhu63DqeG7sTlt4but4bqiw6zhu7E54buBeOG6sznhu4Hhuqc54buZw7114buBOeG7seG6qeG7mWw5bMOpxak54buD4bufbjg5w4Bu4buH4buxbSE44bqxw6DDozg5beG7hW5sbeG7sSE4w6DhuqHDoeG6ozg5LzMyL8WpMzLFqTnhu6vhu7HhuqLhu5Hhu4UhOOG7seG7heG6oOG7sS3hurPhu5FubOG7mX054bupbmxt4buxWzgzMuG7q+G7seG7qeG7leG7mWwz4buwbeG7heG7lTnhu7Dhu7AkI+G7mDIv4bur4bux4bup4buV4buZbDMyL8WpMw==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]