07:37 23/03/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-3-2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040. Theo đó, phạm vi lập quy hoạch đến năm 2040 gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành chính TP Thanh Hoá và huyện Đông Sơn, với tổng diện tích khoảng 22.821 ha.
VTnhu7Dhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4FGYWbhurFbxq/DmlXhu4Vm4buD4bq14bqzOMOa4bumQeG6szfhurU44buD4bu04buBOWE+xagt4buGZ8Oy4buoOeG6tUA+OeG7qD45Z+G6szjhu6h94bqr4buoZjnhuqHhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFDhu6hm4bqj4bqzOeG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buofTLhurPhu6jhurMk4bq34buo4bus4buqVuG7qlUv4buFZuG7g+G6teG6szjDmlUvOeG7sMOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7uVvhu7R7xq/DmlVb4bq3w5rhurI44bu4w7Lhu6jhu7BZLeG7ri3hu6zhu6rhu6zhu65Q4buoRjnDrOG7qGbhu4nhurnhurM44buo4bunOcOh4bqzOeG7qOG7gTnDrOG7qOG7gTkx4buoe2fDsjRm4buo4buHZ8Oy4buoOeG6tUA+OeG7qD45Z+G6szjhu6h94bqr4buoZjnhuqHhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tOG7qH0y4bqz4buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7qlbhu6pR4buoRjlb4bq14buofcOiUOG7qOG7gTlA4bq34buobmHhu6jhurEh4buB4buo4buHZ8Oy4buoOeG6tUA+OeG7qH0y4bqz4buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7qlbhu6rhu6g4Y+G6t+G7qGbhurXhu7jhurPhu6g8ZOG7qHthNOG6s+G7qGbDoT454buoZjlb4bq14buofeG6oeG7tOG7qDhh4bq5YeG7qDnhu7jhurM54buoPjnDoeG6sznhu6hG4buA4buoRjnhu7ThurM54buo4bu54bq14bu24buobuG7uOG7qDlnw7I04bqz4buoxrDhuqvhurM44buo4buEw6nhurNQ4buobuG6uWHhu6hmxJHhurM44buoe2E04bqz4buoZsOhPjnhu6jhuq854bq1I+G6szjhu6jhu6zhu6xRw53hu6zhu7Dhu6g54bu0UVUvW+G6t8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu6XhurV7w7LGr8OaVVvhurfDmlVh4bq3OOG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr3s5YXtb4buoYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV1nhu6zhu4HDs+G7oMav4buo4buF4buDPuG7lMavLy8+e+G6s1E84bu04bq1Zjnhu7ThurM5OeG6teG7tFFu4bqzL3tb4buF4bqvZuG6teG7gS/hurNbb+G7hS/hu6zhu67hu7Dhu6wv4buw4buyVnvhu67hu7DDnVbhu6rhu6zDnWbhu6zhu7Dhu7Lhu7LhurHhu7Dhu6otZ+G7geG7rFHEg+G7gTjGr+G7qOG7tOG6sWbhu5TGr+G7pkHhurM34bq1OOG7g+G7tOG7gTlhPsWoLeG7hmfDsuG7qDnhurVAPjnhu6g+OWfhurM44buofeG6q+G7qGY54bqh4buoRjnhu7ThurM54buo4bu5w6Lhu7RQ4buoZuG6o+G6sznhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tOG7qH0y4bqz4buo4bqzJOG6t+G7qOG7rOG7qlbhu6rGr+G7qG9he2Y54buUxq/DneG7quG7qsav4buoOVthODlm4buUxq9XWeG7rMav4buoL8OaVS9b4bq3w5pVL+G7gcOaVeG7geG7qD7hurHhu7Thu4Xhu4Xhu5TGr+G7geG7peG6tXvDssavw5pVW+G6t8OaVWHhurc44buoPuG6seG7tOG7heG7heG7lMavYeG7p1vhurNmW+G7g8av4buo4buFZsOy4bqxW+G7lMavb2F7Zjnhu57hu6jDneG7quG7quG7gcOz4bug4buoOVthODlm4bue4buoV+G7rFbDneG7gcOz4bugxq/hu6jhu4Xhu4M+4buUxq8vLz574bqzUTzhu7ThurVmOeG7tOG6szk54bq14bu0UW7hurMve1vhu4Xhuq9m4bq14buBL+G6s1tv4buFL+G7rOG7ruG7sOG7rC/hu7Dhu7JWe+G7ruG7sMOdVuG7quG7rldm4busWVnDneG6seG7si1n4buB4buwUcSD4buBOMav4buo4bu04bqxZuG7lMav4bumQeG6szfhurU44buD4bu04buBOWE+xagt4buGZ8Oy4buoOeG6tUA+OeG7qD45Z+G6szjhu6h94bqr4buoZjnhuqHhu6hGOeG7tOG6sznhu6jhu7nDouG7tFDhu6hm4bqj4bqzOeG7qEY54bu04bqzOeG7qOG7ucOi4bu04buofTLhurPhu6jhurMk4bq34buo4bus4buqVuG7qsav4buob2F7Zjnhu5TGr8Od4buq4buqxq/hu6g5W2E4OWbhu5TGr1fhu6xWw53Gr+G7qC/DmlUvW+G6t8OaVS/hu4HDmlXhu4Hhu6g+4bqx4bu04buF4buF4buUxq/hu4Hhu5NnZjnhurXhu4PGr8OaVeG7hWbhu4PhurXhurM4w5rhurI4Z8OyNuG6s+G7qOG6tuG7tGHhu6gt4buo4buAOUDhurfhu6jhurLhu7ThurdVL+G7hWbhu4PhurXhurM4w5pVL+G7gcOa

Nguyễn Mai - Phạm Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]