(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Cẩm Thủy đã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Z+G7s2vEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8N+G7teG7hsOD4bun4buJaOG7suG7gk524bquxKnDmnPEgsSpN+G7s0hOxKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSp4bqu4buX4bquw73EqcOD4buIw7rEqcOD4buV4bqu4buzxKnhu6Xhu5PhurDhu4HEqeG7gMOMw7rEqcO64buz4bu14but4bquxKnhu6Vw4buCxKnDukjDtcSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnDukTEqeG7gOG6uMSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu5HEqeG7peG7meG6rsO9xKlL4bu14bux4bquZy/hu7NraGfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq84buy4bunw7XDueG7iWjEqTfhu7NF4bu1xKnDveG7tcO14bquxKnDiuG7gsO14buBxKnhu6Thu5nhuq7DvcSpdeG6qsSp4buz4buCTnbhuq7EqcOac8SCxKk34buzSE7EqeG7peG7lcSp4bqi4buz4bqm4bquw73EqeG6rsO94buK4bquw73EqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnhuq7hu5fhuq7DvcSpw4Phu4jDusSpw4Phu5Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G6sOG7gcSp4buAw4zDusSpw7rhu7Phu7Xhu63huq7EqeG7pXDhu4LEqcO6SMO1xKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqcO6RMSp4buA4bq4xKnhu6Xhu5nhuq7DvcSp4buFN8Oaw5o24bukZuG7gcSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7s+G7gk7EqUvDteG7tcSp4buG4bq+4bqyxKnhu4bhu7Xhu7Hhuq7EqeG6vOG7s+G6sOG6rsO94buBxKnDvcONROG6rsO9xKnEgnThu4LEqcO6SMO1xKnhu6Xhuqrhu7XEqeG6rsO9ScSpw7rDtOG6rsSpdeG6quG7gcSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSp4bqu4buz4bu1dsSCxKlLR8Sp4buG4bq+4bq04bquw73EqeG7huG7ocSC4buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaGfhu7XEgsO9xKnhu4Dhur7DusSR4buJLy/DusO54bqu4buHdcO14bqw4buG4buzw7Xhuq7hu7Phu7PhurDDteG7h0vhuq4vw7nhu6fhu4DhuqLhu4bhurDhurwv4bqu4bunTOG7gC9r4buNbm4vbuG7jcO5amvhu49s4buPa+G7j+G7hm5vw7PDssODauG7h+G6oOG6vMO94buJxKkvaMSpVeG7gkLhu7XEqeG7s+G6tOG6vMSpw7rhu7Phu7XEqXXhuqrEqeG7pUHhuq7hu7PEqeG6osOTxKnDukjDtcSpw7rhu7Phu7XEqXXhuqrEqeG7huG7s+G6puG6rsSpM+G7s+G7teG7reG6rsSpN+G7s+G6puG6ruG7gcSpTeG7lcSpw5pzxILEqTfhu6Hhuq7hu4fEqWfhurzEqcO6w4PDteG7gOG7gMSR4buJ4bq8VeG6sMO5TuG7iWjhu6R3xKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4buk4buZ4bquw73EqUtK4bquw73EqcSC4buT4bqu4buzxKlL4buvxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4bq+QeG7gcSp4buGw43EqeG7hsON4bq44bquw73EqUvhu5HEqeG7hkLEqcO64buzw4zDuuG7gcSp4buG4buzReG7tcSpw73hu7XDteG6rsSpw4rhu4LDtcSpw7rDtMO6xKnDunDhurzEqUhOxKnhu6Xhu5nhuq7DvcSp4buG4buKxKnhu7Phu4JOduG6rsSp4buGxJDhu7XEqcO6RMSp4buA4bq4xKnhu6Xhu5XEqcO64buz4buExKnhu4bhur7hurThuq7DvcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSpw73hu7XDtOG6sMSpw7lHw7rEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4bhur5BxKnhu4bDjcSp4buGw43hurjhuq7DveG7gcSp4bq+w6jhuq7EqcOD4buCTnbhuq7EqeG6vOG7s3PEgsSpw7rhu7Nw4buGxKnhu6Xhu5PhurDEqeG7pcOMw7rEqcO6w7TDuuG7s8SpxILhu5Phuq7DveG7gcSpw4Phuqzhu7XEqeG7gOG6rOG6rsO9xKnDuuG7s+G6sMSpw7rDtOG6rsSpdeG6quG7gcSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4buG4bu14bqu4buzxKnhu4bhu7Nx4bquxKk/w73hu7NBxKnDiuG7gk7hu63hu4bEqTfhur7hu4Lhuq7DvcSpw41E4bquw73EqW7EqeG7heG6ouG7s+G6tsO1xKnDouG7tMSpS+G7kcSp4bqi4buz4bq2w7XEqcOi4bu04bu0ZsSpS+G7r8SpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73hu4HEqcO64buzw4Hhuq7hu7PEqeG7peG6rOG6rsSp4buk4buZ4bquw73EqcO9xqHhuq7EqUvEkOG7tcSp4buz4bq0w7rEqeG7hnLhurzEqUvhu5HEqcOD4buRxILEqeG7huG7s+G7p+G6sMSp4buGw43EqeG7hsON4bq44bquw73hu4HEqeG7peG7k+G6sMSp4bulw4zDuuG7gcSp4bq84buz4bqw4bquw73EqcO6w7TDuuG7s8Sp4buy4bqoxKnDmuG7s+G7t8SpJuG7teG6ruG7s+G6v8Sp4bqiQeG6vMSp4buG4buzReG7tcSp4bulQeG6ruG7s8Sp4buzw43EkOG6rsO9xKnhu4bhu4JO4bux4bquxKnhu4bhur7hu4JO4buv4bquxKlL4buvxKnDusO0w7rEqeG7gOG7iMSp4bqi4bu1duG6rsSpw4rhu4LDteG6rsSp4buG4bq+4bq04bquw73EqcO6SMO1xKnhu6Vw4buGxKnhuq7DjcSQw7rhu4HEqcO6SMO1xKnhu4bDgeG6ruG7s+G7gcSp4buz4buCTnbhuq7EqUvhu5HEqcO6w7TDusSpS3Dhuq7EqeG7peG7r8Sp4buG4buzReG7tcSp4buA4buI4buBxKnhurzhu7PDjMO6xKnhu4bhu5Phurzhu4HEqeG6ruG7s+G7k07EqcO64buZxILhu4HEqeG7pcONw4nDusSpw7nDjcSpw4Phu4Jy4bquxKlN4buVxKnhu7Phuqrhu7XEqcOK4buCw7Xhuq7EqeG7huG7ocSC4bq/xKnDiuG7gsO04bquxKnhu4bhur7hu7V24buGxKlL4buRxKnDukfEqeG7huG7s3fEqeG7s+G6tsO1xKnDusO0w7rEqcO64buzSMSp4buG4bq+w41E4bquw73EqcO6SMO1xKk34bq+4buC4bquw73EqcONROG6rsO94buBxKnDukjDtcSp4buGw4Hhuq7hu7PEqeG7peG7mcSCxKl14buZ4bqwxKnhuq7DveG7s+G7teG7scSCxKnhu4bhu4TDuuG7gcSp4bq84buzRsSp4buzw4nhurzEqUvEkOG7tcSp4buG4bu54bqu4buzxKnhu7Phu7nhuq7hu7PEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu4bhu7V44bquxKnhu6VBw7XEqeG6vOG7s8ONROG6rsO94buH4buH4buHxKnDmeG6sMSp4bul4bq24buBxKnhu4bhu7nhuq7hu7PEqeG7s+G7ueG6ruG7s8Sp4buGw43EqeG7hsON4bq44bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnhu6Xhu5nhuq7DvcSpdeG6qsSpS+G7kcSp4bqu4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6rsSpQuG6rsSp4bulQeG6ruG7s+G7gcSp4bul4bqw4buR4bquxKnhuqLhu63hu4bhu4HEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnhuq7hu7Nw4buG4buBxKnDiuG7gk7hu63hu4bEqeG7huG7ocSCxKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSp4buG4buzxqHhuq7DvcSpw4PDieG7tcSp4bqu4buz4bu1dsSCxKlLR8Spw7rhu7Phu7fhuq7hu7PEqeG7huG6vkHEqeG7pcONw4nDusSpw73hu7XDteG6sOG7h8SpVcO14bquxKk34buzw41F4bquw73EqUtHxKnhu7Lhu4JOduG6rsSpSE7EqcOac8SCxKk34buzSE7EqcO64bqw4bu1xKnhu4bhur7hurThuq7DvcSpw4Phu5Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G6sOG7gcSpw7rhu7PDgcSp4bul4buT4bqwxKnDusO0w7rEqeG7peG7meG6rsO9xKl14bqq4buBxKnDuuG7s+G7tcSpdeG6qsSp4buG4bq+4buIw7rEqeG7huG7s+G7guG6qsO6xKnhu4bhu4rhuq7DvcSpdcONxJDDusSp4bulQuG7tcSpxILEkOG7tcSp4bq84buzw41E4bquw73EqeG7huG7s8OMw7rEqcOD4buV4bqu4buzxKnhu6Xhu5PhurDhu4HEqeG7huG6vuG6tOG6rsO9xKnhu4bhu6HEgsSpw4Phu5HEqeG7pULhu7XEqcSCxJDhu7Xhu4HEqcO64buZ4bu1xKnhu4bhu7Xhu63huq7EqcOD4buvxKnDg+G6rOG7tcSpw4Phu5HEgsSpS+G7tXbDuuG7gcSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqcOK4buCTsSpw7rhu7Phu63EqeG6vOG7s+G6rOG7tcSp4buzw4nhurzEqcO94bu1SsO1xKnDusO0w7rEqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7s3bEqeG7huG7s+G6rOG6rsO9xKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4bq+QcSpw7pExKnhu4Dhurjhu4HEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu4JOxKnDueG7oeG6rsSpw7rhu7NIxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSp4buk4buZ4bquw73EqUvhu5HEqeG7huG6sOG7keG6rsSpTeG7lcSp4buz4bqq4bu14buBxKnhu6Xhu6/EqcO6w7XhurDEqeG7huG6vsO0w7rhu7PEqeG6ruG7s+G7tXbEgsSpw7rDtMSp4bqu4buz4buh4bqu4bq/xKnhu6VC4bu1xKnEgsSQ4bu1xKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4buzw4zDusSpw4Phu5Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G6sMSpw73GoeG6rsSpS8SQ4bu1xKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DveG7gcSpw7rhu7PDgeG6ruG7s8Sp4bul4bqs4bquxKnhu6Thu5nhuq7DveG7h8Sp4bqz4bu1dsO6xKnhu6VC4bu1xKnEgsSQ4bu1xKlL4buRxKnhuq7hu6Hhuq7DvcSpw7rDteG6sMSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Phu4bEqcO64buz4bu1xKl14bqqxKnDg+G7kcSpxILhuqrhu4bEqeG6ruG6quG7tcSpw7nhu4Lhuq7DvcSpw4rhu4LDteG6rsSp4buG4bq+4bq04bquw73EqeG7pcONw4nDusSpw7rDtMO6xKnDunDhurzEqUhOxKnhu6Xhu5nhuq7DvcSp4buGcuG6vMSp4buG4bq+4buC4bquw73EqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnhuqLhu63EqeG7s+G6sOG7k8O64buzxKnhu4bhur7hu7V34bquxKnhuqLhu7PDteG7tcSp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7hu4fEqTfhur7hurDhuq7DvcSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Phu4bEqeG7pUHhuq7hu7PEqeG6osOT4buBxKnhu7Phu4JOduG6rsSpSE7EqeG6vOG7s+G7oeG6rsSpw7rhuqbhuq7DvcSpw7pw4bq8xKlITsSpS+G7teG7seG6rsSp4bq84buzR8Sp4buG4bq+w7TDuuG7s8Spw7rDtMO6xKnDuuG7s+G7tcSpdeG6qsSp4buG4bq+4buIw7rEqeG7huG7s+G7guG6qsO6xKlL4buvxKnDueG7iMSpS+G7kcSpw7rhu7PDgcSp4bul4buT4bqw4buBxKnhuqJB4bq8xKnhu4bhu7NF4bu1xKnhuq7GocSCxKl1xqHhu4bEqeG7huG7ueG6ruG7s8Sp4buz4bu54bqu4buz4buBxKnDveG7teG7hOG6vMSpw7pExKnhu4DhurjEqeG7huG7s8O04bqwxKnDveG6usSp4bqi4buz4bq2xKnhuqLhu7Phu5fhuq7hu4fEqeG7pOG6rOG7tcSpS8SQ4bu1xKnEgkPhu7XEqeG6osOTxKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7s+G6sOG7k+G7huG7gcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSpw7rhu7Phu4Jz4bquxKl1QcSpw7pIw7XEqcO6cOG6vMSpSE7EqeG6vOG7s+G7meG7tcSpw7rhu7Phu4LEqeG7pcO04bqw4buBxKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSpw7rhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4bq+4bu54bqu4buzxKnDukfEqeG7huG7s3fhu4HEqeG7hkLEqcO64buzw4zDusSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Phu4bEqeG7huG7s+G7p+G6sMSpw7rhu7Phu4JO4bux4bquxKnhu6Xhu6/EqeG6vOG7s0bEqeG7s8OJ4bq8xKlLxJDhu7XEqeG7huG7ueG6ruG7s8Sp4buz4bu54bqu4buzxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63EqS3EqU3hu5XEqeG7s+G6quG7tcSpw7pIw7XEqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73hu4fEqTfhu7Phuqbhuq7DvcSpw4rhu4LDtcSp4buA4bu14bqu4buzxKnhu7PhurDhu5Phu4bEqcO64buz4bu1xKl14bqqxKnhu6Xhu5XEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu4JOxKnhu4bhur7hu7fEqeG7huG7gnbEqcO6SMO1xKnhu6Xhu5nhuq7DvcSpS+G7teG7seG6ruG7gcSpw4rhu4LDtcSp4bul4bq24buBxKnDukjhuq7DvcSpw7rhuqzEqeG6ruG7teG7r8SCxKnhu4bhu7Xhuq7EqcO6SMO1xKnhu6Xhu5nhuq7DvcSpS+G7teG7seG6rsSpS+G7keG6sMSp4buA4buIxKnDg+G7leG6ruG7s8Sp4bul4buT4bqwxKnDukjDtcSp4buk4buZ4bquw73EqUvhu5HEqU3hu4Jw4buGxKnhu7Phu7V24bquxKnhuq7DveG7kU7EqcO64buR4bquw73EqeG6ruG7s+G7teG7r+G7gsSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqcO9w41E4bquw73EqcSCdOG7guG7gcSp4buG4bu14bux4bquxKnhurzhu7PhurDhuq7DvcSp4buG4bq+4bux4bquxKnhuq7hu7Phu7Xhu6/hu4LEqcODw4Dhuq7hu7PEqUvhu4jDuuG7gcSpw4Phu5HEqeG6ruG7s0rhuq7DvcSp4buGcMSCxKnDvcONROG6rsO9xKnhu4DDtOG6rsO9xKnhu6V3xKnDiuG7gnHhuq7EqcO64buz4buE4bquw73EqeG7s+G6tMO6xKnhu4Zy4bq84buBxKnhuq7hurDhu7XEqeG7huG7s+G7p+G6sOG7h8Spw5pG4bquw73EqUvEkOG7tcSp4bul4bq24buBxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnhuqLhu7V3xILEqeG7huG6vsO14buBxKnDveG7tcO0xILEqeG7gMO04buGxKnDukjDtcSp4bul4buZ4bquw73EqXXhuqrEqeG7s+G7gk524bquxKnhu6XDjcOJw7rEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnhuq7DveG7s+G7teG7scSCxKnhu4bhu4TDuuG7gcSp4buG4buC4buh4bquxKnhu4bhu7NIxKnhu6Xhu4Thuq7DvcSpw4rhu4JOxKnhu6VB4bqu4buzxKnDukjDtcSp4buk4bu14buv4buCxKnDg3bEqeG7pOG7meG6rsO94buBxKnDiuG7gk7EqeG7pUHhuq7hu7Phu4HEqeG7s8ONxJDhuq7DvcSpw7l04bquxKnDukjDtcSpN+G6vuG7guG6rsO9xKnDjUThuq7DvcSpS+G7r8Spw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSp4bqi4bu1d8SCxKnhu4bhur7DteG7gcSpw73hu7XDtMSCxKnhu4DDtOG7hsSp4bqi4buMxKnDg+G7gnLhu4bEqeG7pOG7meG6rsO94buBxKnhurzhu7NHw7rEqUtHxKnhu4bhu7Phu7Xhu63hu4bEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4bq+QcSpw7pIw7XEqeG7pUHDtcSp4bq84buzw41E4bquw73hu4fEqTThu4LDtcSpw7rhuqbhuq7DvcSp4buGw7TDusSp4bqi4bu1d8SCxKnhu4bhur7DteG7gcSpw73hu7XDtMSCxKnhu4DDtOG7hsSpw7rDtMO6xKnhu4ZCxKnDuuG7s8OMw7rEqeG7peG7meG6rsO9xKlL4buRxKnhu6Xhu5nhuq7DvcSpS+G7teG7seG6rsSp4bul4buVxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4buCTsSp4buGw7TDusSpw7lH4bquw73EqeG7huG7t8O64buzxKnDuuG7iMO6xKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpS+G7tXbDusSp4bulcOG7gsSp4buG4bq+w7Xhuq7hu7Phu4HEqeG6vOG7s+G6suG6rsO9xKnhuq7DveG7isO1xKlL4bu1xKnhurzhu7Phu5PEguG7gcSpw73hurbhurzEqeG6vOG7s3Hhuq7EqcO94bu54bquxKnDveG7tUrEqeG7gOG7iMSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7gOG7k8O64buzxKnDukjDtcSp4buk4buZ4bquw73hu4dnL+G6vGhn4bq8xKnDusODw7Xhu4Dhu4DEkeG7ieG6vFXhurDDuU7hu4loP+G7s0XEqcO64buzSMSp4bul4bqq4bquw73EqeG7huG6vuG6sOG6rsO9xKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4buk4buZ4bquw73hu4HEqeG6ruG7l+G6rsO9xKnDg+G7iMO6xKnDg+G7leG6ruG7s8Sp4bul4buT4bqw4buBxKnhu4DDjMO6xKnDuuG7s+G7teG7reG6rsSp4bulcOG7guG7gcSpw7rhu7Nw4buGxKnDg8ONw4nhuq7DvcSp4buz4bqw4buT4buGxKnhu6Xhuqrhuq7DvcSpw7pIw7XEqTfDmsOaNuG7pMSp4bq4xKnhu6Thu5nhuq7DvcSpdeG6qsSp4buz4buCTnbhuq7EqcOac8SCxKk34buzSE7EqeG7pcONw4nDusSp4bqu4buh4bquw73EqcOD4bux4bquxKnhur7huqTEqeG6vnbhu4bhu4fEqT/hu7Phu7Xhu6/hu4LEqTfDmsOaNuG7pMSpw73hu7VKxKlLSuG6rsO9xKlL4buRxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4buCTsSpS8O14bu1xKnhu4bhur7hurLEqeG7s+G7k+G7hsSp4bqu4buz4buh4bquxKnDuuG7s+G7t+G6ruG7s8Sp4buG4bq+QcSp4bq4xKnDukTEqeG7gOG6uOG7gcSpw4Phu5Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G6sMSpw7rDtOG6rsSpdeG6quG7gcSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqUvhu5HEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnhu4bhuqzhu4bEqcO64buzSMSp4buG4bq+w41E4bquw73EqcO6SMO1xKnhu6Thu5nhuq7DveG7gcSpw7rhu7Phu7fhuq7hu7PEqeG7gMO0w7rhu7Phu4HEqeG6vOG7s8O04bq8xKnDg+G7gnLhu4bEqcO6SMO1xKk/4buz4buRxKnhuq7DjcSQw7rEqUvhu5HEqcO6SMO1xKnDunDhurzEqUhOxKnDunDhurzEqeG7huG6vuG7seG6ruG7gcSp4buG4buT4bqwxKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG6ouG7tXbhuq7EqeG7huG7s+G7hMO6xKnhu6VzTsSp4bq84buzw7Thu4bEqeG7huG6vuG7tXfhuq7EqeG6ouG7teG6ruG7s8Sp4buG4butxKktxKlN4buVxKnhu7Phuqrhu7Xhu4HEqeG6ruG7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnhu6VF4bu1xKnhu4Dhuqzhuq7DvcSpS3Lhu4bEqcO64buzcOG7huG7gcSp4buG4bu14bqu4buzxKnhu4bhu7Nx4bquxKnDukjDtcSp4bqu4buz4buh4bquxKnDueG7oeG6ruG7gcSp4bqu4buh4bquw73EqcO6w7XhurDEqeG6ruG7teG7r8SCxKnhu4bhu7Xhuq7EqcO6SMO1xKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bquxKnhu6Xhuqzhu7XEqUvEkOG7tcSp4buA4buIxKnDg+G7leG6ruG7s8Sp4bul4buT4bqwxKnDukjDtcSp4buk4buZ4bquw73hu4fEqTThu4LDtcSp4bulw7Thuq7hu7PEqcO94bu1w7TEqeG6vOG7s+G7oeG6rsSpw4PhurDhu5Phu7XEqTfDmsOaNuG7pOG7gcSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7hu4HEqeG7s+G7keG6rsO9xKnhuq7hu5fEguG7gcSp4buz4buCTnbhuq7EqcOac8SCxKk34buzSE7EqcO64bq2xKlvasOpxKk3w5rDmjbhu6TEqeG7peG7k+G7hsSp4buG4bq+4bqw4bquw73EqeG7gOG7k8O64buz4buBxKlLSuG6rsO9xKnEguG7k+G6ruG7s+G7gcSp4bul4buZ4bquw73EqUvhu7Xhu7Hhuq7EqeG7s+G6sOG7keG6rsSp4buG4buz4buR4bqu4buzxKnhu4bhuqzhu4bEqeG6ruG7s+G7tXbEgsSpS0fEqeG7peG7k+G7hsSpw7Jqw6nEqeG7huG6vuG6uMSpw4Phu7Hhuq7hu4fEqT/hu7NK4bquw73EqeG6ouG7reG7hsSpw4rhu4Lhu5nEqeG7peG6tsSpw4Phu5HEqeG7peG6quG6rsO9xKnDg+G7iMO6xKnhu4bhu7fDuuG7s8Spw7rhu4jDusSpw73hu7Xhu4ThurzEqeG7pOG7meG6rsO9xKl14bqqxKnhu7Phu4JOduG6rsSpw5pzxILEqTfhu7NITsSpw4Phu5HEgsSp4buG4bqs4buGxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKlN4buhTsSpw7nhu4jhuq7DvcSp4buk4buZ4bquw73EqUvhu5HEqcOD4buV4bqu4buzxKnhu6Xhu5PhurDEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7EqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnhu4bhu7PGoeG6rsO9xKnDg8OJ4bu1xKnhuq7hu7Phu7V2xILEqUtHxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buG4bq+4bu1d+G6rsSp4bqi4bu14bqu4buzxKnhu4bhu63EqS3EqU3hu5XEqeG7s+G6quG7teG7gcSpTeG6tsO1xKnhu6Xhurbhu7Xhu4HEqcO94bu14buZxILEqeG6rsO94buzw6jhurDhu4HEqU3hu6FOxKnDueG7iOG6rsO9xKnDiuG7guG7scSp4buzw41E4bquw73EqeG6rsO94buRTsSpw7rhu5Hhuq7DvcSpw73hu7Xhu5Hhu4LEqeG7pcaw4bq84buHZy/hurxoZ+G6vMSpw7rDg8O14buA4buAxJHhu4nhurxV4bqww7lO4buJaDfhu7NF4bu1xKnDveG7tcO14bquxKnhu4bEkOG7teG7gcSp4buk4buZ4bquw73EqXXhuqrEqeG7s+G7gk524bquxKnDmnPEgsSpN+G7s0hOxKnhu4bhu7Xhu63hurzEqeG7hkfDusSp4bulc07EqcSC4buT4bqu4buzxKnDuuG6puG6rsO9xKnhu4bDtMO6xKnDveG7tcO04bqwxKnDuUfDusSpw7rhu7Phu7fhuq7hu7PEqeG7huG6vkHhu4HEqeG7hsONxKnhu4bDjeG6uOG6rsO9xKnDuuG7s+G6sMSp4bul4bqq4bu1xKnhuq7DvUnEqcO6w7Thuq7EqXXhuqrhu4HEqeG7peG7meG6rsO9xKlL4bu14bux4bquxKlL4buRxKnhuq7hu7Phu6Hhuq7EqcO54buh4bqu4buHxKnhu6RzTsSpxILhu5Phuq7hu7PEqeG7huG7s+G7iMO6xKnhu7Phu7V24bquxKnDmuG7s8OBxKnhu4bhu7NBxKlqb8Spw73GoeG6rsSpS8SQ4bu1xKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSpP8O94buzQcSpw4rhu4JO4but4buGxKk34bq+4buC4bquw73EqcONROG6rsO9xKluxKnhu4XhuqLhu7PhurbDtcSpw6Lhu7Thu7Rm4buHxKnDmuG7s+G7l8SCxKnDg+G6sMSpTeG7oU7EqcO54buI4bquw73EqeG7hkLEqcO64buzw4zDuuG7gcSp4bulQuG7tcSpxILEkOG7tcSp4bqu4bqq4bu1xKnDueG7guG6rsO94buBxKnhurzhu7PDjUThuq7DvcSp4buG4buzw4zDusSp4buz4bqw4buT4buGxKnhu6Xhuqrhuq7DveG6v8Sp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqeG7huG6rOG7hsSp4bquw73hu4JO4bux4bquxKnhu4bGocO6xKnhu4Zy4bq8xKnhu4bhur7hu4Lhuq7DvcSpw7nhu6Hhuq7EqcO64buzSOG6v8Sp4bq84buz4buh4bquxKnDuuG6puG6rsO9xKnhur7huqTEqeG7huG6vsO0w7rhu7PEqeG6ruG7s+G7tXbEgsSpw7rhu7PhurDEqeG7huG7iuG6rsO9xKnhu4bhu7Phu5Hhuq7hu7PEqUvhu7Xhu7Hhuq7EqcO6cOG6vMSpSE7hur/EqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu4JOxKlLw7Xhu7XEqeG7huG6vuG6ssSpw7pIw7XEqeG6rsO9w41F4bu1xKnhu6XDjOG6rsO9xKnhu6Vx4buCxKnhu4bhur7hurDhuq7DvcSpw4Phu5Xhuq7hu7PEqeG7peG7k+G6sOG7gcSpw7rhu7PDgcSp4bul4buT4bqw4buBxKnhu6Xhu7Xhu6/hu4LEqeG7s+G7keG6ruG7s+G7h8SpN+G7teG7reG6vMSp4buGR8O6xKnDiuG7gsO04bquxKnhu4bhur7hu7V24buGxKnhu4bhu7Phu4jDusSp4buz4bu1duG6rsSp4bquw73hu7Phu7Xhu7HEgsSpw5rhu7PDgcSp4buG4buzQcSp4buA4bqsxKlrai3DmjcvN+G6tcSpw7pIw7XEqVXDteG6rsSpVeG7t8Sp4buG4buzw43EqUvhu6/DqsSp4oCcP+G7oeG6rsO9xKnDusO14bqwxKnDuuG7s3Dhu4bEqcODw43DieG6rsO9xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7s+G6sOG7k+G7hsSpw7rhu7Phu7XEqXXhuqrigJ3hur/EqeG7ssONxJDhuq7DvcSpw7l04bquxKlq4buPxKnDukjDtcSpVcO14bquxKk3QsSpw7rhu7PDjMO6xKk34bq+4buC4bquw73EqcONROG6rsO9xKlL4buvxKnigJw/4bqq4bu1xKnDueG7guG6rsO9xKnhu4Dhu7Xhuq7hu7PEqeG7s+G6sOG7k+G7hsSpw7rhu7Phu7XEqXXhuqrigJ3hu4fEqVXhu7Hhuq7EqcO64buT4bqu4buzxKnhu6Xhurbhu4HEqeG6vOG7s8O04buGxKnhu7Phu4JOxKlLw7Xhu7XEqeG7huG6vuG6ssSpw7pIw7XEqcO6w7TDusSp4buGQsSpw7rhu7PDjMO6xKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG7huG7s3fEqeG6ruG7s+G7oeG6rsSpw7nhu6Hhuq7hu4HEqeG6ouG7s0Thu7XEqcO5ck7EqeG7gMOMw7rEqcSC4buT4bqu4buzxKnhu4ZC4bquw73EqeG7s8OJ4bq84buBxKnhurzhu7PDtOG7hsSp4buz4buCTsSp4bqu4bqq4bu1xKnDg+G7iMO64buBxKnhu6XhurDhu5Hhuq7EqeG6ouG7reG7hsSp4buG4bqw4buR4bquxKnDueG7oeG6rsSp4buld8Sp4buG4buz4buIw7rEqeG7s+G7tXbhuq7EqeG6ruG7s+G7tXbEgsSpS0fEqcO64buz4bu34bqu4buzxKnhu4bhur5B4buHZy/hurxo

Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]