(Baothanhhoa.vn) - Để góp phần chung sức cùng đồng bào vùng lũ, lụt các tỉnh miền Trung, ngày 25-10, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa cùng người dân 2 xã: Dân Lực, Minh Sơn (Triệu Sơn) đã tổ chức chuyển số hàng hóa gồm hơn 500 cái bánh chưng, 8 thùng mì tôm, hơn 4 tạ quần áo hỗ trợ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
4bqi4buU4bqk4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhu5fhu5ZAUUzhurLDg+G6ouG7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bq54buq4buW4bq0aMWoU+G7mOG6tEpHU+G6tEDhu6JT4buU4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlUw4nhurRA4bu2RVThurThu7Qj4bq44bq0xKjhu5RU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0SkdT4bq0KCRT4buY4bq04buI4buc4bq0U+G7mMON4buy4bq0USVA4bq0QOG7olPhu5ThurThurnhurjhurThu5fhu55T4buU4bqiL+G7uEDhu7ZUU+G7mMOD4bqiL+G7lOG6pMOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurlMRUrhurLDg+G6s8OU4bq04buYVeG7suG6tOG7suG7lElT4bq0xKjhu5QjU+G7mOG6tOG7uDrEqOG6tMSoJFPhu5jhurRL4buoU+G7mOG6tOG7iOG6uFThurQoJFPhu5jhurRRJuG7ueG6tFElQOG6tMSow4nEqOG6tEDhu6JT4buU4bq0UuG7luG7jlPhurThu5fhu7YjU+G7mOG7ueG6tFPhu5jhurg+4bq04bqm4bqqLeG6pMOC4bu54bq0S1ThurhT4bq0xKjFqFPhu5jhurRAw4nEqOG6tMSoKkXhurThurnhu6rhu5bhurRoxahT4buY4bq0SkdT4bq0QOG7olPhu5ThurThu5fhu5RFU+G7lOG6tOG6uVVF4bq0xKgkU+G7mOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tOG6puG6tDzDiuG7teG6tOG6t0dT4bq0ZizEqOG7ueG6tGfhu5ZT4buU4bq04buV4buuU+G6tMOA4buX4bu24buWw5Uj4bq04buV4buuU+G6oOG6tEvDiuG6tEDhu7DhurTEqOG7lDrEqOG6tMSo4buUIz7DlFPhurThu7jGr+G6tOG7lOG6uFPhu5jhurThu5RVReG6tOG7mOG7qFLhurThu5Thu65T4bq04bqqw4LDguG6tMSow4nhu5bhurThu4jDiVPhu5ThurTEqOG7lD9T4buY4bu54bq0ROG6tEDhu5QkU+G7mOG6tFLhu5rhurRAxahS4bu54bq04buU4buuU+G6tOG6qOG6tEDhurrhurThu7QjSVPhurTDiVThurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tFPhu5RHU+G6tEpHU+G6tEDhu6JT4buU4bq04bq54bq44bq04buX4bueU+G7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqySkDhu5QjUuG7iOG6tOG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq0QsOCw4Lhu7I84bu34bqy4bq04bu44bu2xKh24bqyLy/EqEpTQeG7iEVUQOG7lEVT4buU4buUVEVBKFMvSkzhu7hQQFThu7IvU0wp4bu4L+G6psOC4bqo4bqmL+G6pOG6qERKw4LDgsSQ4bqow4LhuqThuqZAROG6qkNDw4JRw4JB4bug4buy4buY4buz4bu2dkLhuqZE4bqy4bq0RVFAduG6suG6ueG7quG7luG6tGjFqFPhu5jhurRKR1PhurRA4buiU+G7lOG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VMOJ4bq0QOG7tkVU4bq04bu0I+G6uOG6tMSo4buUVOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tCgkU+G7mOG6tOG7iOG7nOG6tFPhu5jDjeG7suG6tFElQOG6tEDhu6JT4buU4bq04bq54bq44bq04buX4bueU+G7lOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6skLDgsOC4bqy4bq0L8OD4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7LhurFF4buyQOG7llRT4bqyw4PhurNU4bq4U+G6tEvDiuG6tEDhu7YsxKjhurRA4buW4buM4buy4bq0S+G7jFPhurRA4bu2RVThurThu7Qj4bq44bq0xKjhu5RU4bq0xKjDicSo4bq04buU4buq4bq0SkdT4bq04buI4buc4bq0U+G7mMON4buy4bq0USVA4bq0QOG6uuG7luG6tEDhu5TFqFPhurRnIuG6tOG7p8OSU+G7ueG6tDzDiuG6tOG6scOMUuG6tGci4bu54bq04buUIz7DlVPhurThurHDjFLhurThu6UjPsOSU+G6tMOA4bq54bq44bq04buX4bueU+G7lOG6oEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqzVOG6uFPhurRLw4rhurRA4bu2LMSo4bq0QOG7luG7jOG7suG6tEvhu4xT4bq0QOG7tkVU4bq04bu0I+G6uOG6tMSo4buUVOG6tMSow4nEqOG6tOG7lOG7quG6tEpHU+G6tOG7iOG7nOG6tFPhu5jDjeG7suG6tFElQOG6tEDhurrhu5bhurRA4buUxahT4bq0ZyLhurThu6fDklPhu7nhurQ8w4rhurThurHDjFLhurRnIuG7ueG6tOG7lCM+w5VT4bq04bqxw4xS4bq04bulIz7DklPhurTDgOG6ueG6uOG6tOG7l+G7nlPhu5ThuqBB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg+G6ouG7llLhu5jhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7luG6sUxTQEzhu7bhurLhurThu7hAPlFMduG6sinhu5ZKQOG7lOG7teG6tETDgsOC4buyPOG7t+G6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RA4bu14bq0QuG6quG6puG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL8SoSlNB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqmw4LhuqjhuqYv4bqk4bqoRErDgsOCxJDhuqjhuqTDgkJAQuG6qOG6pERCUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnbEkEPhuqrhurLhurRFUUB24bqy4bq54buq4buW4bq0aMWoU+G7mOG6tEpHU+G6tEDhu6JT4buU4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlUw4nhurRA4bu2RVThurThu7Qj4bq44bq0xKjhu5RU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0SkdT4bq0KCRT4buY4bq04buI4buc4bq0U+G7mMON4buy4bq0USVA4bq0QOG7olPhu5ThurThurnhurjhurThu5fhu55T4buU4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqyQuG6quG6puG6suG6tC/Dg+G6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buy4bqxReG7skDhu5ZUU+G6ssODZsOKU+G7lOG6tEvhurpU4bq04bq54buq4buW4bq0aMWoU+G7mOG6tEpHU+G6tEDhu6JT4buU4bq0QOG7tizEqOG6tEDhu5bhu4zhu7LhurQow41T4bq0xKjhu5QjPsOUU+G6tOG7tCPhurjhurThu5Thu6zhurRA4bu2WOG6tEvhu6hT4buY4bq04buI4bq4VOG6tCgkU+G7mOG6tFEm4bu54bq0USVA4bq04bq54bq44bq04buX4bueU+G7lEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurRC4bqk4bqk4buyPOG7t+G6suG6tOG7uOG7tsSoduG6si8vxKhKU0Hhu4hFVEDhu5RFU+G7lOG7lFRFQShTL0pM4bu4UEBU4buyL1NMKeG7uC/huqbDguG6qOG6pi/huqThuqhESsOCw4LEkOG6qOG6puG6qkRAQ0REw4JEUcOCQeG7oOG7suG7mOG7s+G7tnbhuqZD4bqy4bq0RVFAduG6suG6ueG7quG7luG6tGjFqFPhu5jhurRKR1PhurRA4buiU+G7lOG6tOG7l+G7lEVT4buU4bq04bq5VMOJ4bq0QOG7tkVU4bq04bu0I+G6uOG6tMSo4buUVOG6tFPhu5g/V+G7luG6tEpHU+G6tCgkU+G7mOG6tOG7iOG7nOG6tFPhu5jDjeG7suG6tFElQOG6tEDhu6JT4buU4bq04bq54bq44bq04buX4bueU+G7lOG6suG6tCnhu5ZKQOG7lHbhurJEw4LDguG6suG6tOG7lEzhu5bhu5jhu5RAduG6skLhuqThuqThurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg2bDilPhu5ThurRL4bq6VOG6tOG6ueG7quG7luG6tGjFqFPhu5jhurRKR1PhurRA4buiU+G7lOG6tEDhu7YsxKjhurRA4buW4buM4buy4bq0QOG7tkVU4bq04bu0I+G6uOG6tMSoJeG6tGjhu5gjPuG7kFPhurThu5fhu7ZHU+G7ueG6tMSQQ+G6tEAj4buw4buW4bu54bq0WeG6tEDhu5TFqFPhurRnIuG6tOG7p8OSU+G7ueG6tDzDiuG6tOG6scOMUuG6tGci4bu54bq04buUIz7DlVPhurThurHDjFLhurThu6UjPsOSU+G6tMOA4bq54bq44bq04buX4bueU+G7lOG6oEHhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6r1RKPuG6ssOD4bqi4buWUuG7mOG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buW4bqxTFNATOG7tuG6suG6tOG7uEA+UUx24bqyKeG7lkpA4buU4bu14bq0RMOCw4Lhu7I84bu34bq04buUTOG7luG7mOG7lEDhu7XhurRCw4LDguG7sjzhu7fhurLhurThu7jhu7bEqHbhurIvL8SoSlNB4buIRVRA4buURVPhu5Thu5RURUEoUy9KTOG7uFBAVOG7si9TTCnhu7gv4bqmw4LhuqjhuqYv4bqk4bqoRErDgsOCxJDhuqjhuqrDguG6pEBD4bqkROG6rOG6qFHDgkHhu6Dhu7Lhu5jhu7Phu7Z2xJDhuqrhuqThurLhurRFUUB24bqy4bq54buq4buW4bq0aMWoU+G7mOG6tEpHU+G6tEDhu6JT4buU4bq04buX4buURVPhu5ThurThurlUw4nhurRA4bu2RVThurThu7Qj4bq44bq0xKjhu5RU4bq0U+G7mD9X4buW4bq0SkdT4bq0KCRT4buY4bq04buI4buc4bq0U+G7mMON4buy4bq0USVA4bq0QOG7olPhu5ThurThurnhurjhurThu5fhu55T4buU4bqy4bq0KeG7lkpA4buUduG6skTDgsOC4bqy4bq04buUTOG7luG7mOG7lEB24bqyQsOCw4LhurLhurQvw4PhuqIv4buyw4PhuqLhu7LhurTEqFFF4bu44bu4duG6suG7suG6sUXhu7JA4buWVFPhurLDg+G6scOJxKjhurThu7Lhu5RJU+G6tOG7tCPhurjhurQow41T4bq0xKjhu5QjPsOUU+G6tEvhu4xT4bq0U+G7mD9X4buW4bq0SkdT4bq0KCRT4buY4bq0USZB4bqiL+G7ssOD4bqi4buy4bq0xKhRReG7uOG7uHbhurLhu7Lhuq9USj7hurLDg2jhu5QhU+G7mOG6tOG7suG7lElT4bq04bu0I+G6uOG6tEDhu5TDlOG6tOG7lOG7lsOVU+G6tEDhu5pT4buU4bq0xKjhurxS4bu54bq0QOG7tsOJxKjhu5ThurRT4buU4buWw5VS4bq0xKgqReG6tMSow4lT4bq04buI4buq4bu54bq04buU4buq4buW4bq0KOG7lsOSU+G7ueG6tFPFqFPhu5jhurRKR1PhurThu5fhu5RFU+G7lOG6tOG6uVTDieG6tMSo4buU4buWReG6tOG7uE/hurRL4buMU+G6tEvhu6hT4buY4bq04buI4bq4VOG6tCgkU+G7mOG6tFEm4bu54bq0USVA4bq04bq54bq44bq04buX4bueU+G7lOG6tFDhu5Thu4DEqOG6tOG7suG7lCXEqOG6tOG7lMONI+G6tOG7tCPhurzhurRA4buU4buWw5JT4bq0QEXhu5bhu7nhurThu7hWUuG6tOG7sFPhurRL4bucU+G7lOG6tMSoI+G7qsSo4bq04bu4xq9T4buYQeG6oi/hu7LDg+G6ouG7suG6tMSoUUXhu7jhu7h24bqy4buyICNA4buUVOG7tuG6ssOD4buR4buURVPhurRo4buYReG6oi/hu7LDgw==

Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]