Quân đội Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết một máy bay quân sự của Trung Quốc đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc mà không hề thông báo trước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOG7q+G7qjhQQmXEgyVQJeG7qDlQJGXhurElUMSQY2U4W1BCZcSDJVBp4bu0N1Dhuqtd4buwN1Bn4bq5OFtQOF1AOFAq4buwOFtQ4bqrXcOhOFtQNV3Dozhb4buWL11SxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7qz/Gryrhu6DGoEJl4bu0OFAm4bqxIlDhu6vhu6o4UEJlxIMlUDhb4buqw61QU+G7pC9SU1AlXTlQJCIoxJFQN+G6scSRUDfhu6jDrVAkxq/DrVBiZeG7tDhQZOG7g1Al4bq9xq9QxJBjZThbUEJlxIMlUCbhu65QJMavw61QZ+G7qjlQZ+G6uThbUDhdQDhQKuG7sDhbUOG6q13DoThbUDVdw6M4W1Al4bq9xq9Q4bur4buqOFBCZcSDJVA34buqUDVdw6M4W1BdKVDEkV3DozhbUCThu6g5UMSRY+G6v8OiJeG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4bujxq/huqvEkSI5OOG7oMag4buWIjdbUGTEkcOtNj9N4bugKiJk4bqrNsavw63hu45QJDY5JTXDlVA3xq9jWyI4LTY/fcSR4buOUMavZcSROcOVUDfGr2NbIjgtYyJbXcSR4buOUMavZcSROcOV4bugUGRjJU3hu6AvLyUqOOG7kCTGrznEkV3GrzhdXTnGr+G7kGc4Lyo/ZDXEkTnhuqsvOD9oZC9S4bumw5pTL1Lhu6Thu6YqVVLDmVRTVcOaxJHDmVVVw5k2UuG7kDThuqtb4bugUMavNsSRTeG7oOG7q+G7qjhQQmXEgyVQJeG7qDlQJGXhurElUMSQY2U4W1BCZcSDJVBp4bu0N1Dhuqtd4buwN1Bn4bq5OFtQOF1AOFAq4buwOFtQ4bqrXcOhOFtQNV3Dozhb4bugUC/GoOG7q+G7qjhQQmXEgyVQxJFjIj44UDVdxq8iUDfhu6jDrVAkxq/DrVDEkSIhN1A1ICVdUMawLVLDmsO9UGTGr2VQNV0iUOG6q13hu6jEkVBdIjw4UDfhu6jDrVAkxq/DrVDEkGNlOFtQQmXEgyVQaeG7tDdQ4bqrXeG7sDdQZ+G6uThbUDhdQDhQKuG7sDhbUOG6q13DoThbUDVdw6M4W1Dhu6vhu6o4UEJlxIMl4buQUOG7mOG7t1tl4bqvOOG7jlBw4bqqay9QxJDEkElH4bu34buU4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu6NdIiglUDfhu6jDrVAkxq/DrVA44buqw61QaeG7tDdQ4bqrXeG7sDdQZ+G6uThbUDhdQDhQKuG7sDhbUOG6q13DoThbUDVdw6M4W1Al4bq9xq9Q4bur4buqOFBCZcSDJVBn4buqOVA2w6klUFJR4buOU1JQZOG7qDhbUOG7mFsi4bqlUCYxxq9Q4bqrXeG6v+G6tThb4buUUGfhu6pQJMavw61QY8avUDVd4bqhIlA1XWVQZ+G7gyVQOOG7qsOtUDjhu4XGr1BbIuG6pVBkxq9lUCZh4buQUEfhu6o5UDVdOeG7rDhbUFJS4buOw5pVUGThu6g4W1Al4bq5OFtQOFvhu6rDrcOUUCVdIiglUDfhu6jDrVAkxq/DrVDEkWMhOFA24buwIlBp4bu0N1A4XUDhuqtQZ+G6uThbUDhdQDhQKuG7sDhbUOG6q13DoThbUDVdw6M4W1Al4bq9xq9Q4bur4buqOFBCZcSDJVA34bqxxJFQNuG7uDhQOGbGr+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMag4buj4buoJV1QJuG7tMOtUDfhurHEkVDEkV3hu6g4W8OUUDfhurHEkVAlXSIoJVA34buow61QJMavw61QYmXhu7Q4UGThu4NQJeG6vcavUMSQY2U4W1BCZcSDJVAlw6o4W1Am4buuUCTGr8OtUGfhu6o5UGfhurk4W1A4XUA4UCrhu7A4W1Dhuqtdw6E4W1A1XcOjOFtQJeG6vcavUOG7q+G7qjhQQmXEgyXhu5BQQmXhu7Q4UCbhurEiUOG7q+G7qjhQQmXEgyVQJuG7rlAmIillUCbhurE4W1A34bqxxJFQN+G7qMOtUCTGr8OtUMSRIiE3UDUgJV1QJeG6vcavUDVdw6M4W1BiZeG7tDhQOOG6v8OiJVA44buqw61QJuG7rlBpZeG7tsSRUDUgJV1QNV0jOFAl4bu24bqrUCY+UFsi4buoN1Bk4buoxJFQJV1ZxJFQJV0uUF054buwxJFQJuG6sThbUCXhur3Gr1A34buow61QJMavw61QxJBjZThbUEJlxIMl4buQ4buWL+G6q8ag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu505KsOt4bugxqDhu6vhuq8iUMSRXeG7qDhbUFJTUDhWN1BTUVLhu6TDlFDhu6vhu6o4UEJlxIMlUCXDqjhbUCXhu6g5UCRl4bqxJVDDmlA34buow61QJMavw61QYmXhu7Q4UGThu4NQxJBjZThbUEJlxIMlUGnhu7Q3UOG6q13hu7A3UDVdw6M4W1DhuqtdQDjDlFA1XSIoOFAl4buoJVA34buow61QJMavw61QJV0iKDhQJuG7tmVQJeG6vcavUOG7q+G7qjhQQmXEgyVQ4bqrXeG7rCJQaWXhu7bEkVA1ICVdUDVdIzhQJeG7tuG6q+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqrRDllYyU/4bugxqDhu7PhuqpQ4buYxJBdPzlQw405OF3Gr+G6q+G7lOG7li/huqvGoA==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]