(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26/12, Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA) đã triệt phá một nhóm khủng bố được truyền cảm hứng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, bắt giữ ít nhất 10 nghi can khủng bố ở Delhi và Uttar Pradesh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR+G7gybhu4jhu4s+4buINjThu7Lhu6424buIMsOdw5Xhu4gqPjbhu4gmw506KuG7iCTDncOhJlnhu4hUKeG7iFU64buIJeG7suG7qibhu4jDneG7ruG7iOG6t13hu7Lhu4g2e+G7iFXDneG6o1Xhu4jhu5HDvUYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfhu6FZw5TDouG7iEtPL0pL4bq+4buIw61b4buIMzfhu44m4buI4buL4buy4busN+G7iDY04buO4buIMzcpVeG7iFnhu7Lhu47hu4jhu4Mm4buI4buLPuG7iOG7guG7oeG7kWLhu4Thu4jDmeG7mOG7iDY04buy4buuNuG7iDLDncOV4buIKj424buIJsOdOirhu4gkw53DoSZZ4buIVCnhu4jDmeG6oSBV4buINjQ3w6Lhu6wm4buIVeG7kirhu4jDneG6oyZZ4buINsOj4buINnvhu4hVw53huqNV4buI4buhw53DlOG7iCbhuqFdVeG7iMO0POG7suG7iFnhu7LDlT/hu4jhu4Lhu5HDveG7hOG7iDbEg+G7iOG6teG6oSZZ4bq+4buIVOG7ljbhu4hZ4buy4bqx4buI4bu0NuG7iCbDneG7oDbhu4hKxKjhu4gmWcOd4buy4buIVeG7jibhu4gkw53DoSZZ4buIVCnhu4gw4buIw6zhu6Qlw53hu7Lhu4jhurfDlOG7iOG7tTY24buONOG7iHc04buOw5rhu6Q1w53hu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pHRuG7sipZ4buINTRVROG7ii8vVcOaJuG7gFThu44/NsOd4buOJsOdw50/4buO4buA4bq3Ji/DmuG7pDUkNj8yLybhu6ThurM1L0rDkk5LL0rDk8OTw5pNxKjDkk5MS0s2T8OSw5JKJUrhu4A9Mlnhu4rhu4jhu44lNkThu4rhu4Mm4buI4buLPuG7iDY04buy4buuNuG7iDLDncOV4buIKj424buIJsOdOirhu4gkw53DoSZZ4buIVCnhu4hVOuG7iCXhu7Lhu6om4buIw53hu67hu4jhurdd4buy4buINnvhu4hVw53huqNV4buI4buRw73hu4rhu4gvR0YvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMsOt4buOMjbhu7I/JuG7ikdlJsOd4buIKuG7sibDneG7iMOdLOG7juG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7N7Jlnhu4g2w53hu44mw53hu4g2NOG7juG7iOG7oeG7kWLhu4hiJT8k4buI4buf4buyNjbhu44l4buIVcOdP+G7iFThu7Lhu7A24bq+4buIVVvhu4gzN+G7jibhu4gmw5TDouG7iMOZ4buY4buINuG7suG7sCbhu4jDncOUJsOd4buIJsOd4bqxJlnhu4hVNz5V4buIJMOdw5Uq4buI4bq14bumNuG7iDDhu4hKw5Phu4jDmeG7uOG7juG7iMOZ4buyVirhu4g2w503PlXhu4jDneG7juG7suG7iMOZ4bu44buO4buIMsOd4bqhWyZZ4buINjThu6om4buINjQ/Jlnhu4gkw503KCbhu4gkw5174buIVTc+VeG7iMOZ4buy4busN+G7iDY04buO4buI4bq34bus4buIKj424buIJsOdOirhu4gqXeG7suG7iFU64buINuG7qibhu4jDtOG7jjQk4buONuG7iDcl4buIw7Thu440VOG7iOG7pOG7iOG7kTUl4buOKuG7gOG7iOG7ocOd4bqxJlnhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buIJsOUw6Lhu4jDmeG7jiZZ4buI4bueKuG7iCrhuqE34buINuG7suG7sCbhu4jDncOUJsOd4buIVcOVVeG7iOG6t2Hhu4gme+G7iDDhu4gq4buy4busJuG7iGnhu5ZV4buI4buDJuG7iOG7iz7hur7hu4jDmeG7mlXhu4hU4buy4buuNuG7iDbhu5Dhu7Lhu4g2w53DoeG7iMOZKOG7iOG7oeG7pOG6s+G7iMOs4bukJcOd4buy4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7ocOdOirhu4gmw5TDouG7iMOaP+G7iOG7nzdYNuG7suG7iMO9P8Od4buO4buyJeG6vuG7iFnhu7LDlT/hu4g14bqr4buINuG7kOG7suG7iCo+NuG7iMOZ4busJuG7iDbDnSLhu4jDtDzhu7Lhu4hZ4buyw5U/4buIMOG7iGIqND/DneG7juG7iDbDnTc+VeG7iFThu44mWeG7iOG7tTY24buONOG7iHc04buOw5rhu6Q1w53hur7hu4jDmeG6oyZZ4buIw5lQN+G6vuG7iOG6t8OU4buIVTrhu4gl4buy4buqJuG7iMOd4buu4buI4bq3XeG7suG7iCo+NuG7iCTGr+G7iFXDncOh4buIKuG6oTfhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4gm4bqhXVXhu4gmWT/DlOG7suG7iMOd4buy4buuJuG7iFXDneG6oeG7juG7iOG6tcOVVeG7iMOZ4bu4JsOd4buIw5nhuqEgVeG7iMOa4buOJsOd4buINuG7tCbDneG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfDrcOVVeG7iDbDncOUJsOd4buI4bq34buy4buqJuG7iDY0PyZZ4buIJsOdOirhu4hVOuG7iMOZPuG7iDY3e+G7suG7iDbDo+G7iEvEqC1MxKjhur7hu4g2w503PlXhu4g2UCZZ4buIJV0m4buINjQ3Jlnhu4gl4bqhN+G7iOG6t8OU4buIw5nhu6w34buIKuG7jiZZ4buIJuG7miZZ4buINuG6oeG7iDbhuqEwJlnhu4hVxINV4buIw5k/4buOJuG7gOG7iMO04buy4buuJuG7iFVb4buIMzfhu44m4buIVcOd4bqjVeG7iCbhu5QmWeG7iMOZ4buOJlnhu4g24buy4buwMuG7iDZhVeG7iDY04buyVibhu4gkw53hu47hu7Lhu4hVw53hu7Lhu7Am4buIw5rhu7hVw53hu4glYVXhu4g1P8OVNuG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmI3NsOdPzThu4rhu4g1NsOiJeG7pEThu4o24buk4bq1Ni3hu44l4buyWSbhurzhu4g04buyWcOdNsOK4buKR+G7s8Od4bukP+G7iHfhu7Phu5EvYuG7j3dGLzJH

Theo PTI/AFP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]