(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định ban hành Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. 

Thanh Hóa ban hành Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định ban hành Đề án “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.

Thanh Hóa ban hành Đề án Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

(Ảnh minh họa).

Mục tiêu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2025, hằng năm tuyển dụng đủ số lượng, đảm bảo về cơ cấu đội ngũ giáo viên từng môn học, cấp học theo chỉ tiêu biên chế được giao. 100% cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, 96% giáo viên tiểu học, 98% giáo viên THCS, 100% giáo viên THPT có trình độ đạt chuẩn trở lên. 100% cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông thuộc đối tượng đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định của Chính phủ, được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn theo kế hoạch (đến năm 2028 đảm bảo 100% CBQL và giáo viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019). 100% giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, trong đó giáo viên tiếng Anh dạy Tiểu học và THCS đạt trình độ ngoại ngữ tối thiếu bậc 4 (B2), giáo viên tiếng Anh dạy THPT đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 5 (C1). 100% cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 100% cán bộ quản lý và giáo viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý, trong đó 90% đạt mức độ khá trở lên. 100% giáo viên được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục trước khi được bổ nhiệm cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. 100% giáo viên đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phấn đấu đến năm 2030 đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp theo quy định, cân đối cơ cấu môn học trong mỗi cấp học; bố trí đủ giáo viên dạy 02 buổi/ngày đối với cấp tiểu học theo quy định của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đào tạo trên chuẩn cho đội ngũ giáo viên, phấn đấu tỷ lệ cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ trên chuẩn cụ thể theo từng cấp học: 12% CBQL và 2,5 % giáo viên tiểu học, 18% CBQL và 6 % giáo viên THCS, 84% CBQL và 33% giáo viên THPT; 100% cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông được tham gia bồi dưỡng theo nhu cầu và kế hoạch của cơ quan quản lý giáo dục.

UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực chủ trì triển khai thực hiện Đề án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Đề án trong toàn tỉnh theo từng năm và từng giai đoạn, định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định; Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt nội dung Đề án đến đội ngũ nhà giáo và CBQL các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh để có nhận thức đầy đủ và tham gia thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Hằng năm phối hợp với Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát nhu cầu số lượng người làm việc, giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở từng cấp học để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét giao bổ sung số lượng người làm việc cho các cơ sở giáo dục, để đáp ứng yêu cầu triển khai, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện mục tiêu Đề án. Hằng năm, chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn cho đội ngũ giáo viên phổ thông theo quy định và giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo mới giáo viên theo quy định của Chính phủ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đề án. Chủ trì phối hợp với các cơ sở đào tạo bồi dưỡng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục phổ thông theo kế hoạch, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ để triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Xem toàm văn Đề án tại ĐÂY.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]