(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, vừa qua, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa) đã đưa nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ của phường vào sử dụng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VPw7Xhuqnhu6DDlOG7qTpRw5TDsjvhu6DDlOG6t+G6qeG6oVs/w5RbOyR9w5R7OyThurfDlOG6sSnDlMOjOuG6qcOhWz/DlMO1M1s/w5Rx4bqpOVs/w5RlUV3DlOG6sWTDlFjhuqVbP04vOuG7kk9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6Nxw53hu6BYw5VPw5Thu6k6xq9bw5Q+4buBw5RbOyR9w5Thu5zhu5LDlFtVfcOUWz9R4bq7w5ThurY64bqpOVs/w5RWO1s6w5Qtw5TFqTsk4bq3w5ThurEpxKjDlGVi4bugw5TEg+G6s+G7oMSow5TDozrhuqnDoVs/w5TDtTNbP8OUceG6qTlbP8OUTOG6tsODw5ThurY64bugWzrDlHEi4bugTcOUWVTDlFnhuqnhu6DDlFs6UcOUw7I74bugw5ThurfhuqnhuqFbP8OUWzskfcOUezsk4bq3w5ThurEpw5RX4bqn4bugw5TDozrhuqnDoVs/w5RlUV3DlOG6sWTDlFjhuqVbP0pOL8OjT07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo8OyXVjhurvDlU9OO30/w5ThurHhuq9XRsOVLy87Slbhu6Bd4bq3OuG7oFs6Ol3hu6BKZVsvW8Odw6nhurEv4buS4bui4buU4buQL+G7luG7oljGoOG7kOG7nuG7kOG7muG7kOG7kOG6t+G7muG7muG7kuG7nnvGoEo8w6M/w5XDlC9Pw5Thu6k6xq9bw5RYxq9bw5RZI1vDlFjhu6BbP8OUOuG6qTlbP8OU4bq3UjvDlOG7qTpRw5TDsjvhu6DDlOG6t+G6qeG6oVs/w5RbOyR9w5R7OyThurfDlOG6sSnDlMOjOuG6qcOhWz/DlMO1M1s/w5Rx4bqpOVs/SsOUTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7qTpRw5TDsjvhu6DDlOG6t+G6qeG6oVs/w5RbOyR9w5R7OyThurfDlOG6sSnDlMO1M1s/w5Rx4bqpOVs/w5RZ4bqpw6BXw5Q+OuG6oTvDlFczWz/DlOG6ucav4bq7w5RYY1s/w5RbVX3DlOG7kuG7nuG7nuG7msSow5RZ4bqp4bugw5RlUV3DlOG6sWTDlFjhuqVbP8OUW1V9w5Thu5Lhu57hu57hu5xKw5Thu49dw5Thurc6w6E7w5Q/O+G7oFvEqMOUVzNbP8OU4bq34bqvLls6w5RZVMOUViHDlOG6ueG6szRbP8OUV+G7qMOjw5RbPzo7QH3DlOG6t+G6rzBbP0rDlOG7qTrDmX3DlFlQw6PDlOG6q1s/w5RbP+G6s+G6u0Bbw5RlMFs/w5RX4bqn4bugw5RbOsavW8OUWMavW8Sow5Thurfhuq87w5TGr1vDlFdQV8OU4bugWzrDlDrDols/w5R7OyThurfDlOG6sSnEqMOUw7VTWz/DlOG6p+G6u8Sow5Rxw7Xhu6nhu4/EqMOU4bqyw7Lhu6nhu4/EqMOU4bqm4bq7w5RW4bugW8OUxrDhurbhurbEgsOUw6M64bqpw6FbP8OUWVTDlFnhu6rhurPDlOG6t+G6qcSow5ThurFk4bugw5RXOsSR4bugxKjDlFvGr1s/w5RX4buow6PDlOG7qTpRw5TDsjvhu6DDlOG6t+G6qeG6oVs/w5RbOyR9w5R7OyThurfDlOG6sSnDlGVhO8OUV1BXw5Q6Uls/w5R94bqlV8OUxIPhurPhu6Bbw5Thurfhuq8wWz/DlOG6t+G6r0Bbw5Q+OuG6szNbw5RlO0Bbw5Thuq82Wz/DlOG7muG7kOG7kH3hu5hKw5TDgzos4bugw5Thurfhuq9dWz/DlOG7qTpRw5TDsjvhu6DDlOG6t+G6qeG6oVs/w5RbOyR9w5RXIsOUU1s6w5TDslBXw5RxNcOUZVHDlOG6t+G7qH3DlFY74bugw5RZUMOUV+G6o8OUe2Fbw5Q+OsOaV8OU4bq3QFvDlOG7kuG7luG7nMOU4bugWzrDlDrDols/w5R7OyThurfDlOG6sSnDlHtRw5RbP+G6qcOhO8OUV11bw5RX4bqn4bugw5TEg+G6s0DDlDrhuqk5Wz/DlFlUw5Thu6BbOsOUWOG6rVs/w5Q64bq7w5ThurE7WzrDlOG6t+G6r11bP8OUV1BXw5RX4bqzNlfDlD46UFs/w5RXOjsjW8OUV+G6p+G7oMOUWMavW8OU4bq3NldKTi/Do08=

Đinh Đại

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]