Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga, ngày 1/11, đội tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã rời căn cứ ở thành phố cảng Vladivostok lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển xa tại các vùng biến ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu7DDieG6oG9J4bubw41v4bupw4DhuqDDveG6pG8ow4Hhu5dvScONw7nhuqRvSUfhu5dv4bqyw4DDjW/Dkk7hu6lv4bupw4B1w41vxqAt4bqhw4DGoeG6oG/Gr8OD4bqkw4Bv4buqS+G6vOG6pMOB4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hD3hu63hu5fhu6tuxKnhuqHDgOG7reG6pm9Jw4BE4bqkw4Fv4bupxqHhuqZvxrDGoeG6pm/hu6nDgOG6om/hu6nEqOG7l2/Gr8OJb2HDjcSQ4bupb+G7hMOA4bqo4bqkw4FvKMOB4buXaG/huqTDgeG7m8OVb8OyL8Oyw7Job+G7scOJ4bqgb0nhu5vDjW/hu6nDgOG6oMO94bqkb0nDgMONw4nhu6lvPeG7ncOCb+G7scOJ4bqgb+G6ocOAxqHhuqBvxq/Dg+G6pMOAb+G7qkvhurzhuqTDgW/hu6nEqOG7l2/huqRLw4rhu6lv4bqk4bubw5Vv4bux4bufb0fhur7huqBv4bup4buh4bqkb+G7qUxv4buGb0nDgOG7m+G6pMOAb+G7hMOAxJBv4bup4buj4bqkw4Fv4bqp4bq04buX4bur4bqgw5LhuqZISeG6puG6sm/hurR54bqkb+G7sUvhur7huqTDgW9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hvScONw7nhuqRvSUfhu5dvxrDhuqDhu7fhuqRv4buO4buXb0nhu53huqBv4bupxqHhu6lvw5Lhu4rhuqTDgW/GsOG6oMO94bqkb+G7hm/hurLDgMONb8OSTuG7qW/hu6nDgHXDjW/GoC3huqHDgMah4bqgb8avw4PhuqTDgG/hu6pL4bq84bqkw4Fp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7ieG6oMOCw4Fv4bup4bq04buXSEjDqm7hu6nDgkgt4buEw4DhuqZJ4bqmbm9J4bqgSeG6tOG7rcOqbuG7sMOJ4bqgb0nhu5vDjW/hu6nDgOG6oMO94bqkbyjDgeG7l29Jw43DueG6pG9JR+G7l2/hurLDgMONb8OSTuG7qW/hu6nDgHXDjW/GoC3huqHDgMah4bqgb8avw4PhuqTDgG/hu6pL4bq84bqkw4Fvw4DDg+G6pMOAb+G7o+G6pMOAb8Oybm9IR+G7qcOqbi8v4bup4bur4bqkacaw4buX4bqmScOA4buX4bqkw4DDgOG6puG7l2nDkuG6pC/hu6vhu61I4bqySeG6puG7hC/huqThu63hu4xIL+G7jcOzw7XDtS/DsuG7k+G7k+G7q8Oyw7Phu5nhu43hu5XDtcOzScOyw7Thu4/hurTDsmnhurbhu4TDgW5v4buX4bq0ScOqbuG7sMOJ4bqgb0nhu5vDjW/hu6nDgOG6oMO94bqkbyjDgeG7l29Jw43DueG6pG9JR+G7l2/hurLDgMONb8OSTuG7qW/hu6nDgHXDjW/GoC3huqHDgMah4bqgb8avw4PhuqTDgG/hu6pL4bq84bqkw4Fub+G7q+G7l0nhu5ct4buEw4DhuqZJ4bqmLeG6pkfhuqDDgeG6oOG6pOG7l+G6tC1IR+G7qcOqbsOASUnhu4RIZi8v4bup4bur4bqk4bqgw4LDgWnDkuG6oOG7rUnhuqThu5fDguG7hOG6tMONSGnDkuG6pC9J4buR4buNw7Mvw43hu4ThurThuqbhu5fhu6vhu63hu6sv4buE4bupQeG6pi/hu43Ds+G7jcOzX8Oyw7Jfw7Phu40vw7Phu43DssOyX0nhu5fDjV/huqTDgeG7l2nhurbhu4TDgW5vL8Sp4bqh4bubw41vScONw7nhuqRv4burS+G6vOG6pMOBb+G6qeG7l0fDleG7l8OBaW/DrCjDgcONReG6pGZv4buw4bud4bqgb0hMb0bDjcah4bqkbyjDgeG7l29J4bud4bqgb8avR8ON4bqk4but4bqg4buL4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG7sMOJ4bqgb0nhu5vDjW/DgUXDgm9J4bubw41vScONw7nhuqRv4burS+G6vOG6pMOBaG/hurLhu5Bvw4Dhu53Dgm/hu6nEqOG7l2894budw4Jv4buxw4nhuqBv4bqhw4DGoeG6oG/Gr8OD4bqkw4Bv4buqS+G6vOG6pMOBb+G6qeG7l0fDleG7l8OBaG9J4bubw41v4bupw4DEkOG6pMOBb+G6pMOBw7nDgm/DgOG7neG6pMOBb+G6pHLhuqTDgW/DguG7l+G6pMOBb0l54bqkb+G7sERv4buxxJDhu6lvOeG7l+G6pEnhu63hurThu63hu63Dkm/DkuG7m29J4bubw41v4bqy4buv4bqmb8OA4bud4bqkw4FvSUfDjeG6pMOBbznhu63hu6nDgOG7reG6pMOB4buXaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqHDgEThuqTDgW/hu6nGoeG6pm/GsMah4bqmb+G7qcOA4bqib+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71Jb+G7scOJ4bqgb0nhu5vDjW/hu6nDgOG6oMO94bqkbyjDgeG7l29IeG/DgcOA4buvb0nDgOG7ocOCb+G7qeG7o+G6pMOBb8OCw4lJb+G6tOG6puG7nUlv4bupxqHhu6lvRsONxJDhu6lvw4HhuqDhu5dob+G6pMOAS+G6pMOBb+G6ssOAROG6pMOBb+G7qcOA4bqmb8aw4bqgw71Jb0nDgHnDgm/hu6nDgOG6oG9J4bqgw71JaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFHS8OK4bupb+G6ssOA4bqgb+G6tHnhuqRv4buxS+G6vuG6pMOBaG/GsOG6oHnhuqRv4buxw4nhuqBvSeG7m8ONb+G6pOG7m8OVb+G7seG7n2/hu4TDgMSQ4bqgb8OA4buA4buEb8OSw4rhuqBv4bupxqHhu6lv4bq0TuG7qW/hurRL4buA4bqkw4Fv4bqyw4BE4bqkw4FvRsONdeG6pG/DgOG7o+G6oG9Gw4114bqkb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvSeG7peG7hG9JR+G7peG6pG/hu7Hhu6fDlW/hurThu4rhuqBv4bupw43DieG7qW9Jw7rhuqRv4bupROG6pMOBb+G7sUvhur7huqTDgW/hurLDgEThuqTDgW/hu6nEqOG7l2/hu7HEkOG6oG/hu4TDgEvhurzhuqTDgW/DgeG6oOG7o2/hu7HEguG6pMOAaG/DgOG6um9JR+G7gG/hu6lMw41v4bqk4bud4bqkb0nhu5vDjW/DgXLhu4Rv4bqk4bud4bqkb0lHeeG6pG/GsOG6oMO94bqkb8OS4bubb8OS4bul4bqkb+G7qcOAw43DleG7t+G6pG9J4bqgw73hu4RvScO9b8OA4bub4bqkw4Fvw4Dhuqzhu5dpL2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4Thu5bDjUnDgOG6pkduxKnDrOG6oeG6oWLhuqkoL+G6qeG6oOG7rUnhuqThu5fDgivhu4vhu4kv4buExKk=

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]