(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên việc thay đổi một quan niệm, tập quán, tập tục lạc hậu trong tang ma vùng đồng bào Mông là công việc khó khăn cần có nhiều thời gian.

Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2021-2025

Trong những năm qua công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên việc thay đổi một quan niệm, tập quán, tập tục lạc hậu trong tang ma vùng đồng bào Mông là công việc khó khăn cần có nhiều thời gian.

Triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông, giai đoạn 2021-2025

Ảnh minh họa.

Để tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong tang lễ trở thành nền nếp, tập quán bền vững, xóa bỏ hoàn toàn những tập tục lạc hậu; đồng thời, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thay đổi về nhận thức, niềm tin của đồng bào Mông trong thực hiện nếp sống văn hóa tang lễ; từ đó tự giác xóa bỏ những tập tục lạc hậu, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là vùng đồng bào Mông; chú trọng nắm bắt dư luận xã hội và định hướng tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật và các quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho đồng bào, chấp hành nghiêm pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phạm vi thực hiện kế hoạch là 44 bản người Mông thuộc 10 xã trên địa bàn 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa và Quan Sơn.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các Hội nghị; tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt thôn, bản; tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí, hệ thống phát thanh - truyền hình từ tỉnh tới cơ sở…

Đối tượng tuyên truyền: Lãnh đạo các xã, các tổ chức đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng dòng họ, Người có uy tín, các tổ chức đoàn thể thôn, bản và các hộ gia đình đồng bào Mông.

Thông qua kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Nội dung tuyên truyền phải bám sát các nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hình thức tuyên truyền phong phú, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thực tiễn xã hội, phong tục, tập quán, đặc điểm văn hóa của đồng bào dân tộc Mông; Đẩy mạnh và duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, vận động nhằm đạt các mục tiêu của kế hoạch đã đề ra góp phần củng cố đoàn kết giữa các dân tộc, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc Mông.

Xem nội dung cụ thể Kế hoạch tại đây.

LP


LP

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]