(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hoá gồm 1 Trưởng Ban, 1 Phó trưởng Ban thường trực, 1 Phó trưởng Ban và 14 ủy viên.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp để thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Thanh Hóa hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thanh Hóa. Đồng thời giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Đảm nhiệm chức năng Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; Cho ý kiến về cơ chế, chính sách, các chương trình, dự án lớn về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án quan trọng có tính chất liên quan về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền; Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ngoài ra, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng Ban và Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó trưởng ban và các Ủy viên của Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập, kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng; Tổ phó là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tổ giúp việc gồm đại diện lãnh đạo cấp phòng của các sở, ngành, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Tư pháp, Công an, Viễn thông Thanh Hóa, Viettel Thanh Hóa, Bưu điện tỉnh Thanh Hóa. Trong trường hợp cần thiết, Tổ giúp việc có thể mời thêm một số chuyên gia tư vấn khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ Thường trực của Tổ giúp việc. Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và viễn thông phục vụ phát triển đô thị thông minh và kinh tế số; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo, trong đó Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo về thúc đẩy phát triển đô thị thông minh. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]