(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ- UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 812/QĐ- UBND về việc phê duyệt đối tượng và kinh phí hỗ trợ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Hỗ trợ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ gồm: Cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, viên chức trạm y tế tại 143 xã, phường, thị trấn dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Không áp dụng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã giữ các chức vụ do bầu cử nghỉ việc sau Đại hội Đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 do không đủ điều kiện về tuổi tái cử.

Mức hỗ trợ cụ thể: Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10-7-2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian hỗ trợ: Thực hiện theo khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-04-2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế”.

Số đối tượng và kinh phí hỗ trợ: Có tổng số 319 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 4.220.734.000 đồng, bao gồm: Cán bộ, công chức cấp xã có 54 người, được hỗ trợ 2.202.007.000 đồng. Trong đó, nghỉ hưu trước tuổi, có 35 người, được hỗ trợ 1.373.094.000 đồng; Thôi việc ngay có 19 người, được hỗ trợ 828.913.000 đồng; Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 265 người, được hỗ trợ 2.018.727.000 đồng.

Nguồn kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh năm 2021.

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 181/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, quy định mức hỗ trợ như sau

Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trạm y tế cấp xã:

Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính, ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các chính sách khác theo quy định của pháp luật thì được hỗ trợ như sau:

a) Hỗ trợ 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi đối với:

- Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế đủ 55 tuổi trở lên đối với nam, đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên.

- Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức trạm y tế đủ 50 tuổi trở lên đối với nam, đủ 45 tuổi trở lên đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Thời gian hỗ trợ được tính tròn theo nguyên tắc đủ 03 tháng đến đủ 06 tháng được tính 1/2 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính 01 năm.

b) Hỗ trợ một lần bằng 12 tháng tiền lương đối với các trường hợp thôi việc ngay.

c) Tiền lương tháng để tính hỗ trợ đối với các trường hợp về hưu trước tuổi và thôi việc ngay tính bằng tiền lương bình quân của 05 năm (60 tháng) cuối.

Hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã như sau:

a) 03 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc; trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ tính chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

b) Theo thời gian công tác, cứ đủ 30 tháng công tác thì được hỗ trợ bằng 01 tháng phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ việc.

Thời gian hỗ trợ tính tròn theo nguyên tắc dưới 16 tháng tính bằng 1/2 tháng phụ cấp; từ 16 tháng đến dưới 30 tháng tính bằng 01 tháng phụ cấp.

Thời gian thực hiện chính sách từ ngày 01-8-2019 - 31-12-2021.

Việt Linh


Việt Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]