(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Đoàn kết tạo sức mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”; “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Đoàn kết tạo sức mạnhToàn cảnh hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã, đang giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Ðảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình, tăng cường sức chiến đấu của Ðảng làm hạt nhân cho khối đoàn kết toàn dân, bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng, từng bước hiện thực hóa “khát vọng thịnh vượng” xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Điều ấy càng được minh chứng qua những thành tựu đạt được trong suốt chặng đường phát triển của tỉnh nhà, dấu ấn nổi bật là những kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025.

Đó là, về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt hơn 9,6% (năm 2021 đạt 9,44%, năm 2022 đạt 12,4%, năm 2023 ước đạt 7,01%), đứng thứ 3 trong nhóm các tỉnh, thành phố có quy mô GRDP lớn nhất cả nước. Riêng trong năm 2023, có 19/25 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND tỉnh thông qua đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, đây là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cũng như các tầng lớp Nhân dân trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn, thách thức đan xen.

Đến nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện, 360 xã đạt chuẩn NTM, 90 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 17 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 464 sản phẩm OCOP được công nhận, đứng thứ 2 cả nước về số lượng sản phẩm OCOP cấp tỉnh... Hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2021 đến nay, có thêm 7 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025) còn 3,52%, giảm 1,47% so với năm 2022...

Bên cạnh dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả; tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết của Trung ương, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Tỉnh ta cũng tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh đến cơ sở, từ đó củng cố sự đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân, nhân lên niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào MTTQ, các đoàn thể...

Một minh chứng rõ nét nữa cho tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đó là trong “cuộc chiến” với đại dịch COVID-19. Trong những tháng ngày cam go nhất, tỉnh ta đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương bám sát thực tế, thích ứng linh hoạt, sáng tạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch COVID-19; toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều phong trào nhân ái, từ thiện, “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”...

Tinh thần đoàn kết cũng được đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phân tích tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020–2025. Đồng chí đã nêu lên 5 bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về sự đoàn kết trong Đảng và yếu tố quan trọng dẫn đến đoàn kết trong Đảng đó là phải xây dựng được một tập thể đoàn kết, mà ở đó người tiên phong thuộc về các đồng chí trong cấp ủy, ban lãnh đạo, sau đó là đến từng cán bộ, đảng viên, nhân viên. Muốn làm được điều đó cần phải quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, có phẩm chất, năng lực, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định: Ở mỗi cơ quan, đơn vị khi phải giải quyết công việc khó khăn, phức tạp, nhưng nếu đoàn kết nội bộ thì sẽ được tháo gỡ, thậm chí có thể giải quyết dễ dàng. Ngược lại, mất đoàn kết nội bộ thì làm gì cũng khó khăn, việc đơn giản trở nên phức tạp. Và thực tiễn cũng cho thấy, ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào có sự đoàn kết, thống nhất, thì khi đó, nơi đó đạt được nhiều thành tựu và phát triển. Ngược lại, ở cơ quan, đơn vị, địa phương nào mất đoàn kết thì việc lãnh đạo, chỉ đạo sẽ bị giảm sút, Nhân dân thiếu tin tưởng, làm ảnh hưởng lớn đến vai trò, uy tín của Đảng.

Bài và ảnh: Xuân Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]