(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 24-1-2022 đến 16 giờ, ngày 25-1-2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 687 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 25-1, Thanh Hóa ghi nhận 687 bệnh nhân mắc COVID-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 24-1-2022 đến 16 giờ, ngày 25-1-2022, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 687 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.

Ngày 25-1, Thanh Hóa ghi nhận 687 bệnh nhân mắc COVID-19

Cụ thể, 500 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại cơ sở y tế gồm:

TP Sầm Sơn 12 (Trường Sơn 1, Quảng Minh 1, Quảng Tiến 4, Quảng Đại 1, Quảng Cư 2, Quảng Thọ 1, Quảng Châu 1, Quảng Vinh 1);

Huyện Hoằng Hóa 27 (Hoằng Sơn 2, Hoằng Thắng 2, Hoằng Trinh 2, Hoằng Đạo 1, Hoằng Yến 2, Hoằng Tiến 2, Hoằng Đức 1, Hoằng Hà 1, Hoằng Hợp 1, Hoằng Trung 1, Hoằng Trường 9, Hoằng Phượng 3);

Huyện Thường Xuân 7 (Vạn Xuân 1, Thọ Thanh 1, Tân Thành 1, Luận Khê 1, Luận Thành 1, Ngọc Phụng 1, Người tỉnh khác lưu trú 1);

Huyện Nông Cống 24 (Thị trấn 4, Minh Khôi 1, Trung Chính 6, Minh Nghĩa 1, Tượng Văn 2, Tế Thắng 1, Tân Phúc 1, Tế Lợi 1, Trường Minh 1, Tế Nông 2, Hoàng Giang 2, Thăng Long 1, Trung Thành 1);

Huyện Triệu Sơn 13 (Thị Trấn Triệu Sơn 4, Dân Lý 5, Đồng Lợi 1, Vân Sơn 1, Hợp Tiến 1, Thọ Ngọc 1);

Huyện Đông Sơn 8 (Đông Minh 1, Đông Tiến 2, Đông Nam 1, Đông Hòa 1, Đông Ninh 1, Đông Văn 1, Đông Thanh 1);

Huyện Như Xuân 5 (Hóa Quỳ 4, Tân Bình 1);

Huyện Thiệu Hóa 23 (Tân Châu 6, Thiệu Quang 1, Thiệu Chính 7, Thiệu Viên 1, Thiệu Lý 7, Minh Tâm 1);

Huyện Như Thanh 27 (Cán Khê 1, Yên Thọ 3, Xuân Du 4, Thanh Kỳ 3, Yên Lạc 1, Mậu Lâm 1, TT Bến Sung 4, Hải Long 2, Xuân Khang 2, Xuân Phúc 3, Phú Nhuận 1);

Thị xã Bỉm Sơn 12 (Ngọc Trạo 3, Phú Sơn 3, Lam Sơn 4, Bắc Sơn 2);

Huyện Thạch Thành 40 (Thành Tâm 5, Thạch Quảng 1, Thành Tân 3, Thành Mỹ 1, Thành An 2, Vân Du 2, Thạch Định 2, Thành Tiến 1, Thạch Cẩm 1, Thành Hưng 4, Thạch Đồng 1, Ngọc Trạo 1, Thành Long 2, Thành Trực 1, Thành Minh 3, Thành Công 3, Thành Yên 1, Thành Thọ 3, Thành Vinh 1, Kim Tân 1, Thạch Tân 1);

Huyện Hà Trung 46 (Hà Long 10, Hà Đông 1, Hà Giang 2, Yên Dương 10, Lĩnh Toại 2, Hà Tiến 3, Hà Bình 3, Hà Tân 2, Thị trấn Hà Trung 3, Hà Sơn 6, Hà Lĩnh 1, Hà Lai 1, Hà Thái 1, Hà Sơn 1);

Huyện Vĩnh Lộc 1 (Vĩnh Hưng);

Huyện Thọ Xuân 26 (Xuân Lai 2, Trường Xuân 1, Thuận Minh 1, Bắc Lương 1, Phú Xuân 2, Xuân Bái 5, Xuân Hưng 2, Xuân Trường 2, Thọ Xương 2, Sao Vàng 5, Thị Trấn Lam Sơn 1, Phú Xuân 1, Thọ Lâm 1);

Huyện Hậu Lộc 37 (Tiến Lộc 1, Triệu Lộc 8, Ngư Lộc 2, Đa Lộc 1, Hải Lộc 3, Thuần Lộc 2, Cầu Lộc 2, Liên Lộc 2, Xuân Lộc 2, Thành Lộc 9, Đại Lộc 3, Hoa Lộc 1, Thị trấn Hậu Lộc 1);

Huyện Yên Định 15 (Định Tăng 3, Quý Lộc 1, TT Quán Lào 1, Định Công 1, Định Bình 1, Định Tiến 1, Định Long 4, Định Hưng 1, Yên Trung 1);

Huyện Lang Chánh 7 (Yên Thắng 2, Thị trấn Lang Chánh 2, Sơn Thủy 1, Tân Phúc 2);

Huyện Nga Sơn 5 (Nga Phượng 1, Nga Liên 1, Nga Yên 1, Nga Trung 1, Nga Điền 1);

Huyện Cẩm Thủy 9 (Cẩm Châu 1, Cẩm Quý 2, Cẩm Long 1, Cẩm Giang 1, Phong Sơn 2, Cẩm Bình 1, Cẩm Thạch 1);

Huyện Quảng Xương 22 (Thị trấn Tân Phong 8, Tiên Trang 1, Quảng Ninh 1, Quảng Khê 5, Quảng Ngọc 2, Quảng Trạch 1, Quảng Lưu 2, Quảng Định 1, Quảng Thái 1);

Huyện Bá Thước 3 (Lương Ngoại 1, Điền Trung 1, Điền Lư 1);

Huyện Quan Sơn 5 (Tam Lư 1, Trung tiến 1, Tam Thanh 1, Trung Hạ 1, Sơn Lư 1);

TP Thanh Hóa 2 (Nam Ngạn 1, Đông Vệ 1);

Thị xã Nghi Sơn 85 (Hải Châu 9, Xuân Lâm 4, Nguyên Bình 3, Bình Minh 2, Hải Bình 11, Hải Hòa 5, Hải Thượng 1, Các Sơn 3, Ninh Hải 1, Hải Hà 1, Hải Yến 2, Trường Lâm 2, Hải An 4, Hải Thanh 3, Hải Nhân 2, Phú Sơn 4, Tân Trường 4, Thanh Sơn 2, Ngọc Lĩnh 2, Trúc Lâm 1, Tĩnh Hải 2, Hải Ninh 5, Hải Lĩnh 1, Anh Sơn 1, Thanh Thủy 2, Hải Nhân 1, Định Hải 2, Tùng Lâm 2, Người tỉnh khác lưu trú 3);

Huyện Quan Hóa 39 (Phú Lệ 1, Thiên Phủ 2, Phú Xuân 14, Trung Sơn 2, Hồi Xuân 13, Phú Sơn 1, Phú Thanh 3, Thành Sơn 1, Phú Nghiêm 1, Hiền Chung 1).

187 Bệnh nhân đang được cách ly theo quy định gồm: TP Sầm Sơn 15 (Quảng Cư 2, Quảng Minh 4, Trung Sơn 3, Bắc Sơn 1, Quảng Thọ 2, Quảng Vinh 2, Quảng Hùng 1); huyện Nông Cống 9 (Tượng Văn 3, Thị trấn 2, Tế Lợi 1, Công Chính 1, Trung Chính 1, Tượng Lĩnh 1); huyện Mường Lát 1 (Pù Nhi); huyện Hoằng Hóa 15 (Hoằng Đức 1, Hoằng Trinh 1, Hoằng Phụ 5, Hoằng Thành 1, Hoằng Hà 4, Hoằng Yến 1, Hoằng Phượng 2); huyện Triệu Sơn 23 (Đồng Tiến 1, Thọ Phú 3, Vân Sơn 3, Dân Lực 1, Bình Sơn 2, Xuân Thọ 2, Thọ Vực 2, Thọ Sơn 1, Triệu Thanh 1, Xuân Thịnh 1, Thị Trấn Triệu Sơn 3, Dân Lý 2, Hợp Tiến 1); huyện Thạch Thành 14 (Thạch Bình 1, Thạch Quảng 3, Thành Tâm 1, Thành An 3, Thành Tân 2, Thạch Cẩm 1, Thành Minh 2, Thạch Định 1); huyện Vĩnh Lộc 1 (Thị Trấn); huyện Thọ Xuân 1 (Xuân Giang); huyện Như Xuân 7 (Hóa Qùy 1, Cát Vân 1, Bãi Trành 1, Yên cát 3, Cát Tân 1); huyện Lang Chánh 9 (Lâm Phú 1, Giao Thiện 2, Yên Thắng 1, Yên Khương 5); huyện Hà Trung 2 (Hà Châu); huyện Quảng Xương 7 (Quảng Ngọc 1, Quảng Trung 1, Quảng Định 2, Quảng Khê 1, Quảng Nhân 2); TP Thanh Hóa 75 (Đông Vệ 7, Quảng Tâm 5, Quảng Thành 4, Đông Thọ 4, Đông Sơn 4, Đông Hương 8, Hàm Rồng 4, Thiệu Khánh 3, Tào Xuyên 1, Quảng Cát 1, Phú Sơn 4, Quảng Đông 4, Quảng Hưng 3, Điện Biên 1, Đông Tân 4, Nam Ngạn 3, An Hưng 2, Hoằng Đại 1, Hoằng Quang 1, Long Anh 2, Lam Sơn 2, Thiệu Dương 5, Quảng Phú 1, Ngọc Trạo 1); huyện Bá Thước 1 (Thành Lâm); huyện Quan Sơn 7 (Sơn Hà 1, Trung Xuân 6).

Trong ngày ghi nhận thêm 1 bệnh nhân tử vong do COVID 19 tại Bệnh viện điều trị COVID 19 số 1 tỉnh, đó là bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.

Tính từ ngày 27-4-2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 17.503 bệnh nhân COVID-19 cộng dồn; 12.600 người điều trị khỏi được ra viện; 22 bệnh nhân tử vong.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vắc xin phòng Covid-19: đã có 2.381.955/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.334.705/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,5%; 282.153/282.970 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,6%; 265.481/282.970 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 93,8%; 218.287 người tiêm mũi bổ sung và 64.661 người tiêm mũi nhắc lại.

Mỗi người dân hãy theo dõi chặt chẽ thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương mình, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]