Tại Việt Nam,vắc-xin COVID-19 được triển khai tiêm từ ngày 8-3. Đến nay, gần 14,7 triệu liều đã được tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân. Trong đó, 1,4 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Việt Nam hiện có 4 loại vắc-xin COVID-19 đang được tiêm chủng gồm: AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Vero Cell của Sinopharm.

[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19
[Infographics] - Những sự thật về vắc-xin COVID-19