Trong hai ngày cuối cùng trước khi bước vào Ngày Bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiến hành 10 cuộc vận động tranh cử trong khi ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden sẽ tập trung vào bang Pennsylvania.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPw512T+G7leG7s+G7lOG7lSBS4buV4bub4buX4bub4buXa+G7lSFz4bqk4buV4buQw4nhurThu5Xhu7Phu5Thu5XGoOG6pOG6osOJ4buVTkfDieG6tOG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVTuG7p8OJ4bq04buVTuG7guG7s+G7leG7t09z4buVw4nDlMON4buz4buVTMOTTuG7jS/Dgsah4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKIeG7uXPhu7Xhu5nhu4/huqVM4bq4w4nhurThu5XDgnPhuqThu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu7NP4buC4bqk4buV4buzw5LDieG6tOG7lU5Mw5TDjeG7s+G7lUTDguG6pOG7lcO9w5TDjeG7s+G7lcagdeG6uOG7lTDhurR14bui4buVw512T+G7leG7s+G7lG3hu5XhuqVHw4nhurThu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7lSBS4buV4bu04bq4w4lzxJDhu7Xhu5XhuqVMT0VK4buVTeG6oOG7lU7huqTDg8OJ4buVw4J1w4nDguG7lcah4buX4buV4buzT0bhu7Phu5XGoHfDieG7leG7t0bDieG6tOG7lU5Mc8OJw4Lhu5Xhu7Phu5Thu5VOTOG6uMOJ4bq04buVRMOC4bqk4buV4buQw4nhurThu5Xhu7Phu5Thu5XGoOG6pOG6osOJ4buV4bu2w7nDieG6tOG7leG7tOG7rcOJ4buV4buzw4Lhu47hu5Vb4bq44bu54buVw53huqThu7Xhu7nDieG7lU3huqDhu5VOd0rhu5VOTE/DieG6tOG7lcagdeG6uOG7lcO9c8OJ4bq04buV4bq34bu5w4nDiU3hu6LEkMagc8OJ4bqkc27hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhu7NFTS1Kw4LhurhO4bq44buZ4buVTuG6pE7EkOG7ucOt4buZw512T+G7leG7s+G7lOG7lSBS4buV4bub4buX4bub4buXa+G7lSFz4bqk4buV4buQw4nhurThu5Xhu7Phu5Thu5XGoOG6pOG6osOJ4buVTkfDieG6tOG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVTuG7p8OJ4bq04buVTuG7guG7s+G7leG7t09z4buVw4nDlMON4buz4buVTMOTTuG7lcOC4bqsw4nDguG7lcO5w4nDguG7lcah4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buz4bu1w4luw71z4bq4TsOCc8OJw4LDguG6uHNuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5fhu6Phu6MvxqFwcOG7tcah4buXceG7nXDhu5vhu5dO4bujxqHhu6FwxJDGoW5DSuG6tOG7meG7lXPEkE7DreG7mcOddk/hu5Xhu7Phu5Thu5UgUuG7leG7m+G7l+G7m+G7l2vhu5Uhc+G6pOG7leG7kMOJ4bq04buV4buz4buU4buVxqDhuqThuqLDieG7lU5Hw4nhurThu5VOw4Lhu4LDieG6tOG7lU7hu6fDieG6tOG7lU7hu4Lhu7Phu5Xhu7dPc+G7lcOJw5TDjeG7s+G7lUzDk07hu5nhu5Xhu7VzTnMtSsOC4bq4TuG6uC3hurhM4bqk4bq04bqkw4lzxJAtTUzhu7PDreG7mcOCTk5KTWsvL+G7s+G7tcOJ4bqkReG6tG7GoOG6pOG7uU7DiXNFSsSQT01uxqDDiS9O4buh4bub4buXL09KxJDhurhz4bu14bu54bu1L0rhu7PhurLhurgv4bub4buX4bub4buXX8ahxqFf4buX4bubL05O4bucxqDDiV/hu5fhu5vGocahX05MT0VKX8O94bqk4bu14bu5w4luQ0rhurThu5nhu5Uv4buP4bqlR8OJ4bq04buVTsOC4buCw4nhurThu5UgUuG7leG7tOG6uMOJc8SQ4bu14buV4bqlTE9FSuG7lcOzSsOCw7nhuqTDsuG7lU7DuuG6pOG7leG7s09G4buz4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5VOTHPDicOC4buV4buz4buU4buV4buI4buVw71zw4nhurThu5XDncWp4buz4buV4buyc0zhurjEkOG6pMOJc+G7lcOJ4bq0deG7ouG7leG7m8ahL8ah4buX4buVxqB14buV4buQw4nhurThu5Xhu7Phu5Thu5XGoOG6pOG6osOJ4buV4bqlR8OJ4bq04buVTsOC4buCw4nhurThu5UgUuG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7fDucOJ4bq04buV4bu04butw4nhu5Xhu7PDguG7juG7lVvhurjhu7nhu5XDneG6pOG7teG7ucOJ4buVw7NOTHThuqTDsuG7lU7DuuG6pOG7leG7s09G4buz4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5VOTHPDicOC4buV4buz4buU4buV4buI4buVw71zw4nhurThu5Xhurfhu7nDicOJTeG7osSQxqBzw4nhuqRz4buVw4nhurR14bui4buV4bub4bujL8ah4buXbuG7lcOzw5nDicOCa+G7lVMs4bq3L+G6peG6peG6v+G6vTDDsuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXDguG7hsOJ4bq04buVw7104bq44buVw4nhurR14bui4buV4bubL8ahxqHhu5Xhu7PDguG6uOG7lcO94bqkw4NO4buV4buGw4nhurThu5XhuqVMT0VK4buVTsOC4buY4buz4buVw4LhuqThuq7DieG7leG7n+G7leG7s09G4buz4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5VOTHPDicOC4buV4buz4buU4buV4buI4buVw4nhu6dF4buVw71zw4nhurThu5VEw4J04buz4buVw4nDgnNP4buVxqB14bq44buVw4nhurR14bui4buV4buyw4Lhu47hu5XDicOCd05t4buVxJB2w4nhu5XEkMOU4buKTuG7lU7DuuG6pOG7lSBz4buz4bq4RcO94buV4buy4bq4T8OJTuG7ouG7lcOzw71zw4nhurThu5Ug4bqk4buzw4LhuqThurRzw4nDsm3hu5Xhu7RPw71PS0/hu7nhu5XDs8O9c8OJ4bq04buVKOG6uOG7mnPDsm3hu5Uh4bqk4buzROG6uEzhu6Lhu5XDs8O9c8OJ4bq04buVMOG6uExOw4Lhu5Xhu7JzTOG6uMSQ4bqkw4lzw7Jt4buV4bq14bq4ReG7ueG7lcOzw71zw4nhurThu5Uu4bu54bq4TOG6tOG6pHPDsuG7lcagdeG7lTFKcy3EkOG6uOG7s0Rz4buVw7PDvXPDieG6tOG7lSzEkOG6uEzhuqThu7Vzw7Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j8SRw4nhurThu5Xhu7Phu5Thu5XGoOG6pOG6osOJ4buVSsOC4bq64buVTkfDieG6tOG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVIOG6pEThu7nhu5Xhurfhu7nDieG7s+G7ueG7lU7huqTDg8OJ4buVw4J1w4nDguG7leG7s09G4buz4buVxqB3w4nhu5Xhu7dGw4nhurThu5Xhu7Phu5Thu5VOTOG6pOG7lU7DuuG6pOG7lTDhurhMw4JO4buV4buyc0zhurjEkOG6pMOJc+G7lcOJ4bq0deG7ouG7lU7DguG7kOG7lcOCc+G6pOG7lcSQ4bqk4bqiw4nhu5VO4bqkw4NKbeG7lcOJSeG6pOG7leG7hsOJ4bq04buVTsOCc0Xhu5XhurThuqRz4buVxqB14bq44buVRUZO4buVw71PR+G6pOG7lcOJ4bq0w4LhuqThu5XEkOG6tuG7lcOJw4J14buVTsOCw4zhu5Xhu7PDksOJ4bq04buVxqDDjeG6pOG7lSLhuqTDicOC4buVReG7jOG7s+G7lSxMc8OJRMSQ4bqkw4nhu5UuTHPDgnNF4buVTsO64bqk4buVw53hurjhurjDieG7ueG7lcagdeG6uOG7lcOJ4bq0deG7ouG7leG7ssOC4buO4buVMMOCd05u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6vcSC4buVSsOCdsOJ4buVReG6rMOJw4Jt4buV4buGw4nhurThu5XDneG6pOG7teG7ucOJ4buVTkzhuqThurDDieG7lUTDgnPhuqThu5Xhu7PDguG6pMODw4nhu5Xhu7Xhuqjhu7PDguG7lcagd8OJ4buV4bu3RsOJ4bq04buV4buz4buU4buVTkzhuqThu5Xhu4jhu5Xhurfhu7nDicOJTeG7osSQxqBzw4nhuqRzbeG7leG7s8OC4bqq4buVRUZO4buVw4nhurR14bui4buVTXNP4buVRMOC4bqk4buV4buGw4nhurThu5XhuqVMT0VK4buVTkfhu5Xhu7PDguG7kOG7s+G7lcO94buCw4nhu5Xhu7NPRuG7s+G7lcagd8OJ4buV4bu3RsOJ4bq04buVTkxzw4nDguG7leG7s+G7lOG7lUzhuqThuqLDieG6tOG7lcO94bqk4bquTuG7leG7iOG7lcO9c8OJ4bq04buVw4l14buibuG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXDguG7ueG6uOG7lUTDg+G7lcOC4bq4w7rhu7PDgm3hu5Xhu5DDieG6tOG7leG7s+G7lOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5Xhu7Phu45z4buV4bu3w7nDieG6tOG7leG7tOG7rcOJ4buV4buzw4Lhu47hu5Xhu7Phurrhu5Xhu7N04buz4buVSsOCdE7hu5XDveG6pOG6sE/hu5VOTHPDicOC4buV4buz4buU4buVTsO64bqk4buV4bq3w4LhuqTEkHPhu7Xhu7nEkErDguG6pHNu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pUzhurjDieG6tOG7lUTDguG6pOG7leG7t+G6um3hu5Xhu5DDieG6tOG7leG7s+G7lOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5VKw4Lhurrhu5VOR8OJ4bq04buVTsOC4buCw4nhurThu5Vdc0VzxJBz4buVIXNMTOG6pE3hu5VO4bqkw4PDieG7lcOCdcOJw4Lhu5Xhu7N04buz4buV4buzT0bhu7Phu5XGoHfDieG7leG7t0bDieG6tOG7leG7s+G7lOG7lU5M4bqk4buV4buI4buVLuG7muG6pMOJw4nhu7lOTuG7lcOzw71zw4nhurThu5Uu4bu54bq4TOG6tOG6pHPDsuG7lcagdeG7lSxz4bui4bu5Tk7hu7nGoOG6pMSQxJDhu7nhu5XDs8O9c8OJ4bq04buVMOG6uExOw4Lhu5Xhu7JzTOG6uMSQ4bqkw4lzw7Lhu5VOTOG6uMOJ4bq04buVw4nhurR14bui4buV4bubL8ahxqFu4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pcOC4bu54bq44buVTsOC4buCw4nhurThu5VE4bqi4buV4buz4buOc+G7leG6teG7uXPEkOG7ssSQ4bu5c0zhurfhurjEkOG6pE7huqThu7NN4buVxqDEguG7lU5R4buVxJDhuq7hu5Xhu47DieG6tOG7lcOCRuG7lU5MT8OJ4bq04buVw73huqzDicOC4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7s3Thu7Phu5Xhu7NPRuG7s+G7lU7DguG7p0Xhu5Xhu7Xhurzhu5Xhu7XDlOG7lcSQT3fDiW3hu5Xhu4bDieG6tOG7lcOd4bqk4bu14bu5w4nhu5Xhu7V5w4nhu5VOTMOUw43hu7Phu5Xhu4bDieG6tOG7leG6pUxPRUrhu5Xhu51tcOG7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu4jhu5Xhurfhu7nDicOJTeG7osSQxqBzw4nhuqRz4buVLeG7lcO9c8OJ4bq04buVRXXhu5Xhu7fDlEnDieG6tOG7lUThuqRF4buVTkfDieG6tOG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVIFLhu5Xhu7fhu6Xhu5XhurThuqR1w4nDguG7leG7s8OC4bqkw4PDieG7lU7DgsWpw4nhurThu5XGoMON4bqk4buV4buj4bujbuG7l+G7l+G7l+G7lUrDguG6pMODT+G7lcO9dk/hu5XDicOC4bqkxIJP4buVw4JJw4nhu5Xhu5DDieG6tOG7leG7s+G7lOG7lcag4bqk4bqiw4nhu5Xhu7fDucOJ4bq04buV4bu04butw4nhu5Xhu7PDguG7juG7lSHhuqTEkMSQc0zhu6Lhu5Xhu7LEkOG6pMOJTuG6uMOJ4buVTkzhurjDieG6tOG7leG7s09G4buz4buV4bu3T3Phu5XGoHXhurjhu5Uww4J14buV4bqlTMWpw4nhurThu5XGoHXhurjhu5XDieG7p0Xhu5Xhu5vhu5fGoeG7oW7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSsOd4bq44bu14bui4buZ4buPN8OJ4bq04buVw53huqThu7Xhu7nDieG7leG7s8OVw4nhurThu5XDgknDieG7leG7hsOJ4bq04buV4bqlTE9FSuG7lXBt4bud4buV4bu34bqk4bqwReG7leG7iOG7lSDhuqThu7PDguG6pOG6tHPDieG7lS3hu5XDvXPDieG6tOG7lUV14buVTkfDieG6tOG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVIFLhu5Xhu7fhu6Xhu5XhurThuqR1w4nDguG7lcagw43huqThu5XGocahbuG7l+G7l+G7l+G7lUrDguG6pMODT+G7lcO9dk9u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrDneG6uOG7teG7ouG7meG7j+G6pUzhurjDieG6tOG7lUTDguG6pOG7leG7t+G6um3hu5Xhu7NPRuG7s+G7leG7t09z4buV4buz4buOc+G7lcOCc+G6pOG7leG7kMOJ4bq04buV4buz4buU4buVxqDhuqThuqLDieG7lU7DuuG6pOG7lSjhurjhu5pzbeG7lS7hu7nhurhM4bq04bqkc23hu5UsxJDhurhM4bqk4bu1c+G7lcagdeG7lTDhurhMTsOC4buV4buyc0zhurjEkOG6pMOJc+G7leG7t3PDieG6tOG7leG7teG6pOG6tsOJ4buVTHPhu5VLT+G7osODTuG7lcSQ4bqk4bquTuG7lcOCScOJbeG7lUTDguG6pOG7leG7hsOJ4bq04buVw53huqThu7Xhu7nDieG7leG7s8OC4bqq4buVw4JJw4nhu5Xhu4bDieG6tOG7leG6pUxPRUrhu5XGoMON4bqk4buV4buzdOG7s8OC4buVw73huqThuq5O4buV4buzw4LDlHPhu5Xhu7fDg8OJ4buV4bub4buV4bu34bqk4bqwReG7lU7DuuG6pOG7leG7s3Thu7Phu5XDvXPDieG6tOG7lUV14buVTkfDieG6tOG7lU7DguG7gsOJ4bq04buVIFLhu5XDguG6pOG6rsOJ4buVTsO64bqk4buVTuG7ksOJ4bq04buVxqDDlOG7ik7hu5VLT3Phu5Xhu7fhu4LhuqThu5VOw4Lhu47hu5XGoMON4bqk4buVxJB2w4nhu5XEkMOU4buKTuG7lcah4bujcG7hu5fhu5fhu5fhu5VKw4LhuqTDg0/hu5XDvXZPbeG7leG7m8ahxqFu4buX4buX4buX4buVSsOC4bqkw4NP4buVw712T23hu5XGocah4budbuG7l+G7l+G7l+G7lUrDguG6pMODT+G7lcO9dk/hu5XGoHXhu5XGoXDhu51u4buX4buX4buX4buVSsOC4bqkw4NP4buVw712T+G7lcOJw4LhuqTEgk/hu5XDgknDieG7leG7t+G7guG6pOG7lU7DguG7juG7leG7s+G7jnPhu5VF4bqsw4nDguG7lcagdeG6uOG7lcOJ4bunReG7leG7m+G7l8ah4buhbi9u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUpTT07DguG6uEzhu5nhu4/Ds+G6peG6peG6v+G6vTAv4bq94bqk4bu5TsOJc0Urw7Lhu40vSuG7jw==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]