Ngày 18/4, Bộ Ngoại giao Anh đã bày tỏ sự lo ngại đối với những nỗ lực mới của Mỹ trong việc yêu cầu các công ty nước ngoài tuân thủ các lệnh cấm vận của Washington đối với La Habana. Lệnh cấm vận này đã bị Anh và các quốc gia châu Âu khác bác bỏ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

VuG6tUDhu7Y1ZDtsbFThu7TEqU3Dom1kOOG7tFdyZeG6teG7tjXhurXhuqnhu7Zta+G6pTXhurXhu7Y1LDXhu7ZkxINl4bq14bu2NSDEkeG7tuG7lzFl4bu2xJFpw6Lhu7Y14buNO+G7tsSQceG7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tsO9bjQ7Vi/hurVAV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSp4bq0ODs24bu0V0XhurMu4bud4bu2QD8vJOG7qOG7tnnhu4Xhu7ZF4bqzw6khw6Lhu7bhurPDojvDqeG7tnJl4bq14bu2Nynhu7Y0LuG7neG7tm3DquG7tmzhu5Phu7Zkw6nhu7Zl4bqzIcOi4bu2N+G7h8Oi4bu24buXacOi4bu2ZeG6teG7lWXhurPhu7ZlZ+G7tmThu5M14bu2xJFpw6Lhu7Y14buNO+G7tsSQceG7tm1rw6ll4bqz4bu24buXw6LEgzXhu7bhu53huqFu4bu2NTBu4bu2NSw14bu2NeG7gWXhurPhu7Zt4bud4bu2ZcO1aTXhu7Zl4bqzw6kuw6Lhu7ZtbiJl4bu2beG6teG7jeG7tjUsNeG7tmTEg2XhurXhu7Y1IMSR4bu24buXMWXhu7Y14buNO+G7tsagO2zhurXDomXhurNtw6ll4bu2N+G7h8Oi4bu24buXacOi4bu2RDvhu7bhurQ7NDtlO+G7quG7tkTEg2XhurXhu7Y1IMSR4bu24buXMWXhu7ZlLuG7neG7tjcp4bu2NOG6reG7tnJl4bq14bu24buXLuG7tjUsNeG7tmpu4buHNeG7tuG6s8OiO+G7tjXhurUibuG7tuG7sW7hu7Zj4bq1LDXhu7Y0LDXhu7Y0w6rhu6pWL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdWw6LEkeG6s+G7tjVkO2xsVOG7tDXEkWwtxKnhurXDqW3DqeG7tOG7tm3Dom1kOFThu7RyZeG6teG7tjXhurXhuqnhu7Zta+G6pTXhurXhu7Y1LDXhu7ZkxINl4bq14bu2NSDEkeG7tuG7lzFl4bu2xJFpw6Lhu7Y14buNO+G7tsSQceG7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tsO9bjQ74bu24bq14bqnZeG6teG7tihl4bq14bu2QOG7tOG7tmxrNVThu7QvLzU2ZeG7qjQ7w6lt4bq1O2XhurXhurXDqTvhu6rhu5dlLzY4bGNtw6nEqS9lOMahbC9AOkAlL0AmJjYl4bu4P0BAJSZtPyThu7gqZEDhu6pixKnhurPhu7Thu7Y7ZG1U4bu0cmXhurXhu7Y14bq14bqp4bu2bWvhuqU14bq14bu2NSw14bu2ZMSDZeG6teG7tjUgxJHhu7bhu5cxZeG7tsSRacOi4bu2NeG7jTvhu7bEkHHhu7Y34buHw6Lhu7bhu5dpw6Lhu7bDvW40O+G7tOG7tjY7bTstxKnhurXDqW3DqS3DqWvDouG6s8OiZTtkLWxrNVThu7ThurVtbcSpbMWoLy81NmXDosSR4bqz4buq4buXw6I4bWU7xJHEqWRubOG7quG7l2UvbSoj4bu4L27EqWTDqTs2ODYvejttxJF64budLyPhu7hAOl/hu7gkX0A6L0Dhu7gkJj8/PSY9I+G7qmLEqeG6s+G7tOG7ti9XxJDhu4Vt4bu24bqz4bq5NeG7tm3hurXhu43hu7Y34buB4bu2RDvhu7bhurQ7NDtlO+G7quG7tuG7rEXhurNu4buDZcWo4bu2TMSpbm1lw6Jj4bu2w4JlbThrZTttw6LDqWU7ZOG7rlYvxKlXVsSp4bu2NWQ7bGxU4bu0xKl5w6k24bud4bu0V3nhu4Xhu7ZF4bqzw6khw6Lhu7bhurPDojvDqeG7tnJl4bq14bu2bW7hu53huqFl4bu2NOG7h8Wo4bu24oCc4buWw6LEgzXhu7YsxKnhu7Y2w7Jl4bqz4bu2N3014bu2am7hu53Do2Xhu7Zl4bqzw6khw6Lhu7bhurPDojvDqeG7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tjUsNeG7tmTEg2XhurXhu7Y1IMSR4bu24buXMWXhu7bhu6jhu7Y3w6LDo27hu7bEkS7hu7Y14bq1b2XhurPhu7Zt4buBw6Lhu7Y1w6nDouG7tmQu4bu2NCBt4bu24bq1w6zEqeG7tsSp4bq1LMSp4bu2beG6tTjDqeG7tmRuMW3hu7bEqeG6tSzEqeG7tmpu4buHNeG7tm3huqPhu6jhu7Y3OOG7tjbhur074bu2ZC7EkeG7tm1mZeG7tuG6tSHDouG7tjUsNeG7tjXhu4Fl4bqz4bu2beG7neG7tjXhu4074bu2cmXhurXhu7bhu5cu4bu2RMOi4bqhZeG7tsSRw6Jl4bq14bu2NeG6tSJu4bu24buxbuG7tuG7rOG7t07hu67hu7Y3O2XhurPhu7Zt4bq14buTNeG7tuG6tcOixINl4bu24bq1w6khbeG7tjfhu4Vl4bqz4bu2Y8OiZeG6teG7tjbDqTtl4bq14bu24bq1w6zEqeG7tsSp4bq1LMSp4bu2bSHDouG7tsO9bjQ74bu2NHtl4bqz4bu2NSw14bq14bu2NG7hu4U14bu24bq14bq94bu2xKnhurUow6Lhu7Y14bq14bqtbuG7tm1rLDXhurXhu7Zl4bq1w6LEg8SR4bu2xKnhurUsxKnhu7Zk4buj4bu2bWvDtWk14bu2NSw14bu2beG6uzvhu7YsZeG7tjXhu4074bu2xJBx4buq4bu2w73hurVvZeG6s+G7tm3hu4HDouG7tmzDoOG7tuG6tcOsxKnhu7ZtLDXhu7bhu5dpw6Lhu7bhu7dO4bu2N+G6r+G7tjQow6nhu7bhu5fEg+G7tjUsNeG7tmTDrMOi4bu24bqlNeG6teG7tjXhu4074bu2NSw14bu2NsOpO2XhurXhu7Zl4bqz4bq1w6LEg8Sp4bu2NeG7jTvhu7Y14bq1b2XhurPhu7Zt4buBw6Lhu6rigJ1WL8SpV1bEqeG7tjVkO2xsVOG7tMSpecOpNuG7neG7tFdNa8O1aTXhu7Y34bq54buo4bu2xqA7bOG6tcOiZeG6s23DqWXhu7Zl4bqzLuG7neG7tkAmLyThu7Y3KeG7tizEqeG7tjd9beG7tjUsNeG7tmTEg2XhurXhu7Y1IMSR4bu24buXMWXhu7bEkWnDouG7tuG7ly7hu7Zl4bq14buVZeG6s+G7tjTDosSDZeG7tsSp4bq1LMSp4bu2bWvhu5Fl4bqz4bu2xKnhurUhbeG7tmPhurUsNeG7tjfhu4fDouG7tuG7l2nDouG7tsO9bjQ74bu24buXLuG7tuG7ljhlOHpuOGQ74bu2ZeG6tXvEkeG7tm3huqfEkeG7tjUsNeG6teG7tuG6s8OiO+G7tm08ZeG6s+G7tmzDtDXhu7Y5xKnhu7Y0buG7hTXhu7ZEO+G7tuG6tDs0O2U74bu2ZeG6s+G7kWXhurPhu7bhu41l4bqz4bu24bq14buF4bu2bWZl4bqz4bu2beG6teG7h2XhurPhu7Zt4bq1OMOp4bu2N8O1w61l4bqz4bu2ZOG7h8Oi4bu2NeG6teG7jeG7tmXhurPhurXhuqs74bu24bubKeG7tuG6teG7hcOi4bu2RcOiNcOpZDts4bu2xJA7Nm5rw6nhu6ov4buqVi/EqVdWxKnhu7Y1ZDtsbFThu7TEqXJubeG6tcOpa+G7tFdN4bq1OMOp4bu2TU3hu5rhu5ZFVi/EqVc=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]