(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-7, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tổ chức bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Công Chính và Trường Trung (Nông Cống) với tổng giá trị 100 triệu đồng.
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5FM4bu1xqBMLXFD4bq04bq2xJDEqeG7k+G6qk1LTOG6tOG6sOG7mmrhu5HDssOzS0xKRcSQ4bq2w7JR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k3hzxJDhu5PhurbhurRxReG7k8SQ4bqyc+G7k+G7s3ThurThu5Phu7NFc8SQ4buTQuG6oEzhu5N54bqyReG7k+G6suG7guG7k8SQ4bq24bqyw6hF4buTTHThurThu5PhurJN4buaw4PEkOG7kyLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tsOzL0tMSkXEkOG6tsOyw7Mv4bqy4buVw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iCzhu7Vxw73hu5HDsiLhurZz4bua4buT4buXLeG7n2vhu5Mi4bq24burxJDhu5PhurJzxJDhurbhu5Mi4bq+xJDhurbhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buT4buUc+G7k+G6r+G6snJM4buTTErhurTEgsSQ4buTxJDhur7EkOG6tuG7k0zhurLhur7EkOG7k1nhurLhurThu5PEkOG6snLEkOG6suG7kyJxROG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5NuUeG6tkrhurR4ccSQQuG7kyJxROG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXFv4buT4buzw7rhu5NM4buE4buTeeG6ssOVeeG7k3hzxJDhu5PhurbhurRxReG7k+G7l+G7k3nDucSQ4buTxJDhurJz4buT4buydOG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5NC4bqgTOG7k3nhurJF4buTeXJ54buT4bqy4buC4buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqy4buTecOJ4buT4bqyRXPEkOG7k3l1xJDhurLhu5NC4bqyw4nhu5NC4bqyw7nEkOG7k0x04bq04buTeXJ54buTxqDDuuG7k1nhur7EkOG6tuG7k1nhurLDgsSQ4bqy4buT4buUc+G7k+G6tUrhu45JxJDhurbhu5PhurVKTcSQ4bq24buTbiLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tm/hu5Phu5RI4bq04buTTOG7hMSQ4bq24buT4bq24bq0cuG7k0xK4bqm4buT4buV4buZ4buZ4buTTErhurTDg03hu5Phu7Phu4bEkOG6tmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5fhu6Mv4buV4bud4budw73hu6Phu5Xhu5fhu5nhu6PGoeG7mUzhu5vhu5lwxqFwQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7leG7n8ah4buR4buTcUNMaOG7kVHhurZK4bq0eHHEkELhu5MicUThu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buTeHPEkOG7k+G6tuG6tHFF4buTxJDhurJz4buT4buzdOG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5NC4bqgTOG7k3nhurJF4buT4bqy4buC4buTxJDhurbhurLDqEXhu5NMdOG6tOG7k+G6sk3hu5rDg8SQ4buTIuG6vsSQ4bq24buTWeG7gMSQ4bq24buR4buT4buW4bq0w71M4bqyaOG7keG7oeG7meG7meG7keG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skxo4buR4buj4buZ4buZ4buR4buTL8Oyw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFlx4buITOG6tEXEkOG7kcOyWHPEkOG7k+G6tuG6tHFF4buTxJDhurJz4buT4buzdOG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5NC4bqgTOG7k3nhurJF4buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqy4buTeHPhu5Nbw4Dhu5PhurXhurLhuqbhu5MsTeG7msOAxJBr4buTTOG6suG6vsSQ4buT4bq1cUThu5Ms4bq4cWvhu5PGoMO64buTWeG6vsSQ4bq24buTWeG6ssOCxJDhurJsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsllyeeG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6suG7k+G7s+G7jsONeeG7k8SQ4bqy4buvxJDhu5PEkOG6snPhu5Phu7J04bq04buT4buzRXPEkOG7k0LhuqBM4buTQ+G7rcSQ4buTxJBz4bua4buTQ3Phu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5N4c+G7kyLhurZN4bua4bquxJDhu5PhurXhurLhuqbhu5N94bq0xIJEa+G7k0zhurLhur7EkOG7k+G6r+G6suG7jsONxJDhurbhu5Phu7JFc+G6tGvhu5PGoMO64buT4bq1SuG7jknEkOG6tuG7k0xKTcSQ4bq2auG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6suG7k3hz4buTW8OA4buT4bq14bqy4bqm4buTLE3hu5rDgMSQa+G7k0zhurLhur7EkOG7k+G6tXFE4buTLOG6uHFr4buTxqDDuuG7k1nhur7EkOG6tuG7k1nhurLDgsSQ4bqybOG7k+G7suG7q+G7muG7k0Nz4buTeXJ54buT4bqy4buC4buT4bq24bq0ceG7k+G7s+G6pMSQ4bqy4buTecOJ4buT4bqyRXPEkOG7k3l1xJDhurLhu5NC4bqyw4nhu5NC4bqyw7nEkOG7k0xKw4DEkOG7k+G7s+G6pnHhu5N4c8SQ4buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurZr4buTxJDhurJz4buTeeG7knHhu5PGoE3hu4DEkOG6tuG7k3nhu7Hhu4jhu5NMSuG7rUThu5NMSuG6usSQ4bq2a+G7k0Ry4bq04buTxJDhurJz4buTTOG6ssOSxJDhurbhu5NDRuG7k3nhurJGa+G7k0RPceG7k+G6ssOo4buTxJDhu6XEkOG6tuG7k8SQw4nEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buO4buTTOG6suG6tMOATeG7k+G7s+G7gExq4buTRE9x4buTROG7jnHhu5PDveG7gkzhu5Phu45ITGvhu5PEkOG7jkh54buTxJDhurZFc+G6tOG7k8SQ4bq2w4rhu5NM4bqy4buOScSQ4bq24buTxqBN4buaw4DEkOG7k0xKc8SQ4buT4buUc0Xhu5PEkOG6snPhu5PEkOG6suG7jsSQ4bq24buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTecOJ4buTQuG6snXhu5PEkMO5xJDhurbhu5NL4buSceG7k3nhurLhu5hx4buT4bqyceG7muG7k8ag4bur4bua4buTREjhurRsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsljhu6fEkOG6tuG7k0vhu5Dhu5PhurJG4buTTErDjeG7k3nDknHhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJcWvhu5Phu5fhu5N5w7nEkOG7k8SQ4bqyc+G7k+G7s8O64buTQuG6snLEkOG6suG7k0zhurJzxJDhurLhu5Phu5Rz4buTeHPEkOG7k+G6tuG6tHFF4buTeeG6skXhu5PhurLhu4Lhu5PEkOG6tuG6ssOoReG7k0vhu5Lhu5PDvcOTxJDhurZs4buT4bqz4buA4buTTOG6tOG6osSQ4buT4buV4buZ4buZ4buTTErhurTDg03hu5PhurJG4buTTErDjeG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k8SQ4bqyc+G7k+G7s3ThurThu5Phu7NFc8SQ4buTQuG6oEzhu5N54bqyReG7k3lyeeG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6suG7k0Nz4buTw71F4buTeXLEkOG7k3jhu4Jr4buTeeG6vsSQ4bq24buTeeG6ssOVeWvhu5Phu5ThurTDgMSQ4buTeeG6ssOVeWvhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5NDcUXhu5Phu7Phu4LEkOG6tuG7k3nDknHhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k0zhurJxROG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PDicSQ4bq24buT4bq2w4nhu4hsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buX4bujL+G7leG7neG7ncO94buj4buV4buX4buV4buX4buV4bujTOG7l+G7meG7n+G7l8ahQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7l+G7o+G7n+G7keG7k3FDTGjhu5FR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k3hzxJDhu5PhurbhurRxReG7k8SQ4bqyc+G7k+G7s3ThurThu5Phu7NFc8SQ4buTQuG6oEzhu5N54bqyReG7k+G6suG7guG7k8SQ4bq24bqyw6hF4buTTHThurThu5PhurJN4buaw4PEkOG7kyLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7o+G7meG7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7LDs+G6tEThurbhu5N5Q3FLS2jhu5HhurRZ4bu1xJBM4bu1SuG7keG7k0tM4buaQ+G7tWjhu5Hhu5bhurTDvUzhurLEqeG7k+G7oeG7meG7meG7iMagauG7k+G6suG7teG6tOG6tuG6skzEqeG7k+G7o+G7meG7meG7iMagauG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7l+G7l+G7oy/hu5Xhu53hu53DveG7o+G7leG7l+G7meG7neG7m+G7mUzhu6Phu53GoeG7oeG7o0Phu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5fhu5vhu5Hhu5NxQ0xo4buRUeG6tkrhurR4ccSQQuG7kyJxROG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5N4c8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5PEkOG6snPhu5Phu7N04bq04buT4buzRXPEkOG7k0LhuqBM4buTeeG6skXhu5PhurLhu4Lhu5PEkOG6tuG6ssOoReG7k0x04bq04buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7LhurVKcUXhu5N44bq0xIJN4buTTErhu47EkOG6tuG7k0zFqcSQ4bq24buTxJDhurJz4buT4buzdOG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5NC4bqgTOG7k3nhurJF4buTeXJ54buT4bqy4buC4buTxJDhurbhurLDqEXhu5N5w4nhu5PhurJFc8SQ4buTeXXEkOG6suG7k+G7s8WpeeG7k3jhurTDg0zhu5NC4bqyw4nhu5NC4bqyw7nEkOG7k0x04bq04buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurZsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6uUjhurThu5NMSk3hu5rhuqLEkOG7k0zhurLhu4DEkOG6tuG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k8SQw7lE4buTQ3NE4buTTOG7gEzhu5N54bq+xJDhurbhu5NMcnnhu5NxxJDhu5NL4bq0xJDhurLhu5PGoMO64buT4bqy4buC4bq0a+G7k+G7lEjhurThu5NMSnJ54bqy4buTxJDhurLhurTDg0Thu5N5w5Jx4buTROG7gkzhu5PDvUVxxJDhurLhu5PEkOG6tuG6suG6tMOD4buI4buTQ0jEkOG7k+G7s8OJxJDhurbhu5NMSsOAxJDhu5Phu7PhuqZx4buTeHPEkGvhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k0xKRcSQ4bq24buTxJDhurLhu5jEkOG6tuG7k8SQw7lE4buTxKhNceG7k+G7s8O64buTTOG6suG7kHnhu5PhurLhurTDg8SQ4buTTHPhurThu5NMSsON4buT4bqyc8SQ4bq24buTeeG6ssOTeeG7k0zhu6Dhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k3lyeeG7k3nhur7EkOG6tuG7k0xK4bqkxJDhurLhu5Phu4jhurLDk3nhu5Phu5TDk+G7k3nhurJF4buTS+G7kOG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4Phu4jhu5PhurbhurRyReG7k8O9w5N5a+G7k+G7muG7k0zhuqBr4buTxqDhu6vhu5rhu5PDveG7kMSQ4bq24buTxJDhurJz4buTTOG6pMSQ4bqy4buTxJDhurbhurLhuqhx4buTeeG6skXhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5PEkOG6tuG6ssOoRWvhu5PEkOG6tuG7jknhurThu5N5w4nhu5N54bq+xJDhurbhu5Phu5RI4bq04buTeXJ54bqy4buTRHTEkOG6tmvhu5Phu7Phu4rhu5Phu7Phu61N4buTeeG6skXhu5N5cnnhu5PGoMO64buTTOG6sk3hu4J54buTw73hurTDg8SQ4buT4buzxal54buTeOG6tMODTOG7k0LhurLDieG7k0LhurLDucSQa+G7k0xz4bq04buTTErDjeG7k8OSxJDhurbhu5PhurLhu4Lhu5N54bqyReG7k+G7s+G7guG6tOG7k8SQ4bq24buM4buT4bua4buTTOG6oOG7k0xKw4DEkOG7k0xN4bua4bqgxJDhu5Phu7Phu61N4buTeeG6suG7gMSQ4bq24buTw73huqZ54bqy4buTWSDhurkuw50t4buVcGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5fhu6Mv4buV4bud4budw73hu6Phu5Xhu5fhu5nGoeG7neG7l0zhu5/hu5Xhu5dwxqFD4buZbOG6quG7iOG6tuG7iUpoxqHhu6Phu5nhu5Hhu5NxQ0xo4buRUeG6tkrhurR4ccSQQuG7kyJxROG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5N4c8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5PEkOG6snPhu5Phu7N04bq04buT4buzRXPEkOG7k0LhuqBM4buTeeG6skXhu5PhurLhu4Lhu5PEkOG6tuG6ssOoReG7k0x04bq04buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWXHhu4hM4bq0RcSQ4buRw7Lhu7Lhu4bEkOG6tuG7k3nhurLDguG7k1vDgOG7k+G6tUrhurrEkOG6tuG7kyxPxJDhurZr4buT4bqp4bua4buT4buU4bq0w4DEkOG7k1jhurXhurnhu5MsTeG7msODxJDhu5PDkuG7mmvhu5PhurVK4buOw4zEkOG6tuG7k3hxxJDhu5PDneG7q8SQ4buT4buU4buvxJDhu5MsTeG7msODxJDhu5PDkuG7mmvhu5NZ4bqyw5Lhu5NM4bqmeeG6suG7k+G6qeG7muG7k3hxxJDhu5Nd4bq14bq14bqx4buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurbhu5Phu4jhurJyTOG7k3jhurTEgk3hu5NMdOG6tOG7k3hN4buE4bq04buTeHPEkOG7k+G6tuG6tHFF4buTxJDhurJz4buT4buzdOG6tOG7k+G7s0VzxJDhu5NC4bqgTGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq1dOG6tOG7k0Phuq7hu5N4c8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5PEkOG6snNr4buT4buz4buGxJDhurbhu5N54bqyw4Lhu5Nbw4Dhu5PhurVK4bq6xJDhurbhu5MsT8SQ4bq2a+G7k+G6qeG7muG7k+G7lOG6tMOAxJDhu5NYccSQ4buT4bq14bqy4buOScSQ4bq24buT4buUw5Phu5MsTeG7msODxJDhu5PDkuG7mmvhu5PhurVK4buOw4zEkOG6tuG7k3hxxJDhu5PDneG7q8SQ4buT4buU4buvxJDhu5MsTeG7msODxJDhu5PDkuG7mmvhu5NZ4bqyw5Lhu5NM4bqmeeG6suG7k+G6qeG7muG7k3hxxJDhu5Nd4bq14bq14bqx4buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurbhu5NMSuG7q8SQ4buTTErhurrEkOG6tuG7k3l1ROG7k0fEkOG7k0vhu5Dhu5Phu7Phu4bEkOG6tuG7k+G6snPEkOG6smvhu5PhurJG4buTTErDjeG7k3nDknHhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k0xKRcSQ4bq24buTxJDhurLhurThuqJN4buTxJDDuUThu5PEqE1x4buTw71zxJDhurLhu5N54bqyReG7k8SoTVDhu5PhurnhuqThu5PEkOG6tuG7jknhurThu5PEkOG6tuG6ssOoReG7k3nDknHhu5PhurJN4buaw4PEkGzhu5Mi4bq2TeG7hsSQ4buT4bqyRuG7k0xKw43hu5N5w5Jx4buTUeG6tkrhurR4ccSQQuG7kyJxROG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5NDc+G7k3nhurLhu7FM4buTxqBOeeG7k0xyeeG7k8SoTXHEkOG7k0xK4bq6xJDhurbhu5Phu7PEguG7k8ag4bur4bua4buTw73hu5DEkOG6tuG7k+G7s+G7jsONeeG7k8SQ4bq24bq+4bq04buTxJDhurJz4buTREjhurThu5N54bqyReG7k3lyeeG7k+G6tuG6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6suG7k3nhurLDgsSQ4bqy4buTS3J54bqya+G7k0LhurLDieG7k0LhurLDucSQ4buTTErDgMSQ4buT4buz4bqmceG7k3hzxJDDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5fhu6Mv4buV4bud4budw73hu6Phu5Xhu5fhu5Xhu5Xhu5Xhu6FM4buj4buX4buZ4buZ4bujQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7leG7o+G7keG7k3FDTGjhu5FR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k3hzxJDhu5PhurbhurRxReG7k8SQ4bqyc+G7k+G7s3ThurThu5Phu7NFc8SQ4buTQuG6oEzhu5N54bqyReG7k+G6suG7guG7k8SQ4bq24bqyw6hF4buTTHThurThu5PhurJN4buaw4PEkOG7kyLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7o+G7meG7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hZceG7iEzhurRFxJDhu5HDsuG7suG7hsSQ4bq24buTeeG6ssOC4buT4bq1SuG6psSQ4bqy4buT4bq14bqy4bqm4buTfeG6tEThu5Nb4bq0w4DEkGvhu5Phuq/hurLDieG7kzvhurRyROG7k+G7s+G7gHnhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k+G7iOG6snJM4buTeOG6tMSCTeG7k0x04bq04buTeE3hu4ThurThu5ND4bquxKnhu5PhurlI4bq04buTROG7gkzhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buT4oCcIuG6tuG6suG6qHHhu5NM4bqkxJDhurJr4buT4buz4bqmceG7k+G7iOG6suG7jkfEkOG6tuKAnWvhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k3lxROG7k0LhuqBM4buTS8OB4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5N5T8SQ4bq24buTTOG7sUzhu5N5deG7k3lyeeG7k+G7s+G6pnHhu5Phu4jhurLhu45HxJDhurbhu5NM4bqsxJDhurLhu5PEkOG6snPhu5PhurJG4buTTErDjeG7k8SQ4bqy4bq04bqiTeG7k+G6skfEkOG7k8SQ4buYceG7k8SQ4bqy4buYxJDhurbhu5NEcuG6tOG7k8SQ4bqyc+G7k+KAnOG7snThurThu5Phu7NFc8SQ4buTQuG6oEzigJ1sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tXThurThu5ND4bqu4buTeHPEkOG7k+G6tuG6tHFF4buTxJDhurJza+G7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTeeG6ssOC4buT4bq1SuG6psSQ4bqy4buT4bq14bqy4bqm4buTfeG6tEThu5Nb4bq0w4DEkGvhu5Phuq/hurLDieG7kzvhurRyROG7k+G7s+G7gHnhu5NR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k3lPxJDhurbhu5N54bqy4bq0ceG7k0tB4buTxJDhurThuqJE4buT4buUTeG6tOG7k+G7lEjhurThu5N5cnnhu5PhurLhu4Lhu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5N5w4nhu5PEkOG6snPhu5NESOG6tOG7k0LhurJxxJDhurbhu5NMSnHEkOG6tmvhu5NC4bq0w4DEkOG7k3nhu4Br4buT4buz4buCxJDhurbhu5Phu5ThurTDgMSQ4buTeHPhu5N5RcSQ4buTeeG7gOG7k+G6tuG7pcSQ4bq24buT4buU4buOw41M4buTxKhNceG7k0LhurLDieG7k0LhurLDucSQ4buT4buzxILhu5N5w4nhu5N5TeG7gnnhu5NL4buAxJDhurbhu5Phu4TEkOG7k+G7s+G6psSQ4bqy4buT4bqyR8SQbOG7k+G7suG7hsSQ4bq24buTTOG6sknhurThu5PEkOG6suG7scSQ4buTRHTEkOG6ssSp4buT4bq5SOG6tOG7k0xKcnnhurLhu5PEkOG6suG6tMODROG7k3nDknHhu5NE4buCTOG7k8O9RXHEkOG6suG7k8SQ4bq24bqy4bq0w4Phu4jhu5Mi4bqyc+G7k8SQ4buOSHlr4buTUeG6tkrhurR4ccSQQuG7k8SQw4nhurThu5N54bqyTcSQ4bq24buT4buUc+G7k1HhurZK4bq0eHHEkELhu5NZ4bqy4bq04buTxJDhurJyxJDhurLhu5MicUThu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buTxJDDieG6tOG7k0rhurTDgMSQ4bq24buTQ03hur7EkOG7k0tFxJDhurbhu5PhurJzxJDhurLhu5PhurbhurThu5hx4buTxJDhurLhurTDg0Thu5Phu5TDk+G7k0LhurTEkOG6suG7k8O9RXHEkOG6suG7k+G7lHPhu5N54bq+xJDhurbhu5NMcnnhu5NxxJDhu5NL4bq0xJDhurLhu5PGoMO64buT4bqy4buC4bq04buT4buzxILhu5PigJxC4bqy4bq+xJDhurbhu5Nx4bq04buTeOG6puG7k3jhurzhu5NDdOG6tOG7k+G7iOG6ssOCceG7k0txTeKAneG7k0xKRcSQ4bq24buTeeG6vsSQ4bq24buTeU3hu4J54buTxqDDiXHhu5Phu7PDieG6tOG7k+G6tuG6tHVE4buTxJDhurbhurLDqEXhu5NMdOG6tOG7k+G7s+G6pnHhu5Phu4jhurLhu45HxJDhurZsbGxsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7keG6tFnhu7XEkEzhu7VK4buR4buTS0zhu5pD4bu1aOG7keG7luG6tMO9TOG6ssSp4buT4buh4buZ4buZ4buIxqBq4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTMSp4buT4buj4buZ4buZ4buIxqBq4buR4buTS0p5aOG7kS8vecO9xJBseHFFTOG6snHEkOG6suG6skVxbOG7lMSQL8O94bu1S0JMReG7iC/EkOG7teG7lksv4buX4buX4buX4bujL+G7leG7neG7ncO94buj4buV4buX4buZxqHhu5fhu5dM4buhxqHhu5vhu5VwQ+G7mWzhuqrhu4jhurbhu4lKaOG7o+G7leG7meG7keG7k3FDTGjhu5FR4bq2SuG6tHhxxJBC4buTInFE4buT4bq14bqyccSQ4bqy4buTLMOJceG7k3hzxJDhu5PhurbhurRxReG7k8SQ4bqyc+G7k+G7s3ThurThu5Phu7NFc8SQ4buTQuG6oEzhu5N54bqyReG7k+G6suG7guG7k8SQ4bq24bqyw6hF4buTTHThurThu5PhurJN4buaw4PEkOG7kyLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tuG7keG7k+G7luG6tMO9TOG6smjhu5Hhu6Hhu5nhu5nhu5Hhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMaOG7keG7o+G7meG7meG7keG7ky/DssOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhuq/hurLhu7HEkOG7k0LhurLDjOG6tOG7k0xKRcSQ4bq24buTecO5xJDhu5PEkOG6snPhu5NESOG6tGvhu5N4c+G7k1vDgOG7k+G6teG6suG6puG7kyxN4buaw4DEkOG7k3nhurJF4buTeOG6tOG6oEzEqeG7k+G6tUrhu45IeeG7k+G7s+G7q+G7mmvhu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5PDjOG7k0xKRcSQ4bq24buTecO5xJDhu5PEkOG6snPhu5NMSnHEkOG6suG7k0xK4bu14buTw73hu4JM4buTxJByTGvhu5NMSknhurThu5NE4buOceG7k0NF4buTw73hu4JMa+G7k+G6tuG6tMOJ4buTQ0jEkOG7k0NF4buTS+G7r+G7iGzhu5MiceG7muG7k8SQ4bqySeG7k3nDieG7k0vhu4Dhu5NM4bq04bqixJDhu5NMc+G6tOG7k0xKw43hu5N5w5Jx4buTUeG6tkrhurR4ccSQQmvhu5PhurbhurRx4buT4buz4bqkxJDhurLhu5N5w4nhu5PEkOG6tuG6vuG6tOG7k8SQ4bqyc+G7k0RI4bq04buTQuG6snHEkOG6tuG7k0xKccSQ4bq2a+G7k+G7msOAxJDhu5NM4burROG7k0NxReG7k+G7s+G7gsSQ4bq24buTS3XEkOG7k8agTeG7sUxs4buTO+G6tHHhu5Phu7PhuqTEkOG6suG7k8ag4bq0xJDhu5N5ckThu5NHxJDhu5NL4buQ4buTxKhNccSQ4buTTOG7q0Thu5N54bqy4bq0ceG7k0tB4buTecOSceG7k1HhurZK4bq0eHHEkELhu5MicUThu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lxa+G7k0vhu5Dhu5PhurbhurRO4buI4buT4buz4buK4buTecOSceG7k0PDusSQ4bqy4buT4buzdEXhu5N54bqyw4LEkOG6suG7k8SoTeG7muG6osSQ4buT4buz4bqmceG7k+G7iOG6suG7jkfEkOG6tmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyw7PhurRE4bq24buTeUNxS0to4buR4bq0WeG7tcSQTOG7tUrhu5Hhu5NLTOG7mkPhu7Vo4buR4buW4bq0w71M4bqyxKnhu5Phu6Hhu5nhu5nhu4jGoGrhu5PhurLhu7XhurThurbhurJMxKnhu5Phu6Phu5nhu5nhu4jGoGrhu5Hhu5NLSnlo4buRLy95w73EkGx4cUVM4bqyccSQ4bqy4bqyRXFs4buUxJAvw73hu7VLQkxF4buIL8SQ4bu14buWSy/hu5fhu5fhu5fhu6Mv4buV4bud4budw73hu6Phu5Xhu5fhu5XGoeG7l+G7m0zhu5vhu5nhu5vhu53GoUPhu5ls4bqq4buI4bq24buJSmjhu5vhu5Xhu5nhu5Hhu5NxQ0xo4buRUeG6tkrhurR4ccSQQuG7kyJxROG7k+G6teG6snHEkOG6suG7kyzDiXHhu5N4c8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5PEkOG6snPhu5Phu7N04bq04buT4buzRXPEkOG7k0LhuqBM4buTeeG6skXhu5PhurLhu4Lhu5PEkOG6tuG6ssOoReG7k0x04bq04buT4bqyTeG7msODxJDhu5Mi4bq+xJDhurbhu5NZ4buAxJDhurbhu5Hhu5Phu5bhurTDvUzhurJo4buR4buh4buZ4buZ4buR4buT4bqy4bu14bq04bq24bqyTGjhu5Hhu6Phu5nhu5nhu5Hhu5Mvw7LDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyIuG6suG7q8SQ4buTw73huqbhu4jhu5PEkHPhu5rhu5NR4bq2SuG6tHF4ccSQQuG7kyLhur7EkOG6tuG7k1nhu4DEkOG6tuG7k0zhurJN4buCeeG7k1HhurZK4bq0eHHEkELhu5MicUThu5PhurXhurJxxJDhurLhu5Msw4lx4buT4buzw7rhu5NMxanEkOG6tuG7k3lyeeG7k+G6suG7guG7k8SQ4bq24bqyw6hF4buTxJDhurLhurThuqJN4buT4buz4buG4buTw71PxJDhurbhu5NM4bqy4bq04bqgTOG7k+G7muG6oE1r4buTxJDhurLhu47EqeG7k+G6sU10TOG7k+G7s+G6tMODxJBr4buTxJDhu4bhurRr4buTeHJM4buT4buz4buMcWxsbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hRTUzhurJFSuG7kcOyfeG6snLEkOG6suG7k+G6r+G6suG7jkfEkOG6tsOzL+G7iMOy

Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]