(Baothanhhoa.vn) - Toàn tỉnh hiện có 372 doanh nghiệp đăng ký nội quy lao động và 234 doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể (số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và đăng ký nội quy lao động chiếm 10,2% tổng số doanh nghiệp, số doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể chiếm 4,5% tổng số doanh nghiệp).

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buOKOG7muG7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPhuqYp4bqnIEDhu5TDleG7olHhu5zhu5bhu7YyVDEo4buWMSEoKTrhurPhu5bhu7jFqDEh4buWIuG7g+G7ljHDoSnhu5bhurXhuq3hu4fhu5YgVDLhu5bhu7jDoTEh4buOLyjhu5rDleG7juG6s+G7luG7tCBU4bql4bqlw4zhu5ThurPDukBU4bu24buUw5Xhu5bhuqYyw5ox4buW4bqnfTEo4buWKCk6MeG7luG7tDPhu5bhu6JR4buc4buW4bu2MlQxKOG7ljEhKCk64bqz4buW4bu4xagxIeG7liLhu4Phu5Yxw6Ep4buW4bq14bqt4buH4buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7lsOqw5rhu5bhu5zhu6Lhu57hu5bhu7YyVDEo4buWMSEoKTrhurPhu5Yi4buD4buWIibhuqfhu5bhuqcoNlThu5bEkcOj4bu04buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7luG6p1jhurPhu5bhuqcoO+G7lsOS4bqlOeG7luG7tjJUMSjhu5YxISgpOuG6s+G7luG6p8OiKjHhu5bhu7h7VOG7luG7ssOaMeG7luG6p30xKOG7luG7geG7ruG7h+G7luG7tuG6uTEh4buWw6rDmuG7luG7uMWoMSHhu5Yi4buD4buWMcOhKeG7luG6teG6reG7h+G7liBUMuG7luG7uMOhMSHhu5bhu7QoKSYw4buW4buaxqBO4buc4buI4buW4bqnw6AxIeG7luG6pTnhu5bhu7YyVDEo4buWMSEoKTrhurNO4buW4bqlOeG7luG7tjJUMSjhu5YxISgpOuG6s+G7liLhu4Phu5YiJuG6p+G7luG6pyg2VOG7lsSRw6Phu7Thu5YgVDLhu5bhu7jDoTEh4buW4bqnWOG6s+G7luG6pyg74buW4bu0KCkmMOG7luG7nk7hu6Dhu4jhu5bhuqfDoDEh4buW4bqlOeG7luG7tjJUMSjhu5YxISgpOuG6s+G7jE/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buOKTAh4buWKeG6p0Aw4bqzw6Iy4bqzw4zhu5QpMFQhQOG7lOG7luG6pcOi4bu0w4zhu5Thu5Qvw5Xhu5bhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOVdig+MeG7luG7tCjhuq0xIU7hu5bhu7RV4bu04buW4bu2MlQxKOG7ljEhKCk64bqz4buW4bu44bum4buW4buB4buu4buH4buW4bu24bq5MSHhu5Yxw6Ep4buW4bq14bqt4buHTuG7luG6pyg2VOG7lsSRw6Phu7Thu5bhu7jhu6Qw4buW4buy4bukMuG7luG6teG6reG7h+G7luG7uHsxKE/hu5Z2w6Ep4buW4bu24bqtMSHhu5Yxw6Ep4buW4bq14bqt4buH4buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7luG7uOG7puG7luG6teG6reG7h+G7luG7uHsxKOG7lsOiN+G7luG6teG6reG7hz8x4buWIOG6rynhu5bDqsOa4buW4bqnw6JV4bu0KOG7ljEoKTow4buW4bu0Y1Thu5YxIcSRxIMp4buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7lsOqw5rhu5YxIcSRxIMp4buW4bql4bq74buW4bu2YjEh4buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7ljEoxJHhu5bDqj/hu5bDqik64bu04buWIMOaME7hu5bhu7Lhu6Qy4buW4bu44bukMOG7lsOqKTrhu7Thu5Ygw5owTeG7lijhuq/hurPhu5bhu7hhMSHhu5YgVDLhu5bhu7jDoTEhTuG7luG6pyjEgynhu5YhKcSD4buWIMOaMOG7lsOqKTrhu7RO4buW4bqnKMSDKeG7liEpxIPhu5YxISh94buWMSHhuqMpTuG7luG6pyk/MeG7liDEkeG6ozEhTuG7luG7kcO64buAw7rhu5YhM+G6s+G7luG6syhXMeG7luG7tGMxIeG7luG7tDnhu5bhurXhuq1UMeG7lig64buWIFQy4buW4bu4w6ExIU7hu5Yow5kx4buW4bu0KCbhu5bhurMoVeG6p+G7luG6pSkxKOG7luG6p8OiVDEo4buW4bu0KFbhurNPT0/hu44v4bqzw5Xhu47hurPhu5bhu7QgVOG6peG6pcOM4buU4bqz4buRMuG7tuG7h+G7lMOV4buTVeG7tOG7luG7tjJUMSjhu5YxISgpOuG6s+G7luG7uOG7puG7luG6p8OiKTsx4buWIihUKeG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buW4bu0KCbhu5bhu7jDoeG7luG6pyk/MeG7liDEkeG6ozEh4buW4bqnOSnhu5bhuqcoKTvhuq3hu5bDquG6qzEh4buW4bqnKEAy4buW4bu44bqpMSHhu5bhurXhuq3hu4fhu5bhu7h7MSjhu5bhu7RjVOG7luG7kyg8MSjhu5bhurMoY07hu5bhuqco4bq54bu04buWKCk6MeG7lsOqKTrhu7Thu5bhuqcoVDEo4buW4bqnMlUx4buW4bqnKT8x4buWIMSR4bqjMSHhu5bhu7hX4buH4buW4bu4Y+G7luG7tCgy4buWMSHEkcSDKeG7liBUMuG7luG7uMOhMSFP4buW4bqmKOG6ueG7tOG7ligpOjHhu5bhu7gpP+G6reG7luG7tCh9MSjhu5YwZeG7tOG7liDEkeG6ozEh4buW4bqnOSnhu5bhuqcoKTvhuq3hu5bDquG6qzEh4buWInvhurPhu5bhuqcoxIMpTuG7luG7uOG6qTEh4buW4bq14bqt4buH4buW4bu4ezEo4buWw6rDmuG7luG6pyjhurnhu7Thu5YoKTox4buWMeG7rjEh4buW4buyWOG7tOG7liDEkeG6ozEh4buWKMOaMSHhu5Yxxagw4buW4bu0KDLhu5YxIcSRxIMp4buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7luG6pyhAMuG7luG7uOG6qTEh4buW4bq14bqt4buH4buW4bu0KCbhu5Yx4buuMSHhu5bhu7JY4bu04buWIMSR4bqjMSHhu5bhu7RjVOG7luG7tjJUMSjhu5YxISgpOuG6s07hu5Yo4bqv4bqz4buW4bu4YTEh4buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7lsOqw5rhu5bhuqcoNlThu5bEkcOj4bu04buWIFQy4buW4bu4w6ExIeG7luG6p1jhurPhu5bhuqcoO+G7luG7uOG7puG7luG7uMSR4bqv4bu04buWIuG7g+G7liIm4bqnT+G7ji/hurPDlQ==

Sơn Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]