(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB).

Vai trò cấp ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hoằng Hóa

Những năm qua, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB).

Vai trò cấp ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hoằng Hóa

Cán bộ chủ chốt xã Hoằng Đạo giao ban bàn giải pháp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển kinh tế.

Đảng bộ xã Hoằng Đức hiện có 13 chi bộ, với 421 đảng viên đang sinh hoạt; trong đó, có 7 chi bộ nông thôn, 6 chi bộ cơ quan. Bám sát Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng SHCB” và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nội dung SHCB”, đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, nhất là chi bộ nông thôn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt. Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, đảng ủy xã đã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi và dự sinh hoạt với các chi bộ. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, hàng tháng các đồng chí sẽ cùng với cấp ủy chi bộ xây dựng nội dung sinh hoạt, trọng tâm là công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Với sự chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã, vào ngày mùng 3 hàng tháng, tất cả các chi bộ đều nghiêm túc tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Đảng bộ xã Hoằng Đạo có 12 chi bộ, 310 đảng viên. Qua theo dõi và tham dự SHCB, đồng chí Hoàng Sỹ Long, bí thư đảng ủy xã, cho rằng: Hầu hết các chi bộ đều duy trì việc SHCB, sinh hoạt cấp ủy; nội dung, hình thức và chất lượng sinh hoạt cấp ủy, SHCB được nâng lên. Sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ bảo đảm yêu cầu đề ra, các buổi SHCB đều thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, quốc tế, của tỉnh, địa phương. Sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt hơn; cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Thông qua đó, cán bộ, đảng viên và các tổ chức cơ sở đảng đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ và SHCB, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Theo đồng chí Lê Đăng Miên, bí thư chi bộ thôn Huyền Thôn: Khi có các đồng chí đảng ủy viên về sinh hoạt hoặc tham gia chi ủy chi bộ, công tác điều hành hoạt động của chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ đã chủ động hơn trong cập nhật thông tin thời sự, tình hình của địa phương, của tỉnh... trong mỗi buổi sinh hoạt. Các nội dung sinh hoạt được đưa ra thảo luận, bám sát với các nhiệm vụ thực tế tại địa phương. Nghiệp vụ về công tác Đảng cũng được đảng ủy viên hướng dẫn sát sao, đảm bảo thực hiện đúng quy định. Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc của chi bộ cũng được hướng dẫn hoặc đề đạt giải quyết, khắc phục nhanh chóng hơn.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Hoằng Hóa: Trong những năm qua, việc thực hiện quy định về chế độ SHCB được các cấp ủy cơ sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, các chi bộ duy trì sinh hoạt theo định kỳ hàng tháng; cấp ủy các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, lựa chọn những việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt, nhiều chi bộ đã có sự bàn bạc thống nhất nội dung giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị, trưởng thôn, khu phố, chính vì vậy khi triển khai thực hiện tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao. Nhìn chung, đa số các chi bộ đã thực hiện đúng trình tự bảo đảm đầy đủ các nội dung của buổi SHCB theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng SHCB, SHCB được diễn ra dân chủ, cởi mở, phát huy được tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đảng viên trong sinh hoạt và trong xây dựng chi bộ. Số đông các đồng chí đảng viên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thảo luận, bàn bạc, thống nhất các quyết nghị của chi bộ, đề ra các giải pháp phù hợp để triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ đạt kết quả tốt.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng SHCB, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa triển khai nhiều giải pháp, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; các cấp ủy đảng cơ sở quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên và bí thư chi bộ; đảng ủy cơ sở định hướng nội dung sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị tại hội nghị đảng ủy mở rộng trước khi các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ...

Bài và ảnh: Quốc Hương


Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]