(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Sáng 25-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; cán bộ công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng. Tại điểm cầu Thanh Hóa, dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo sở Nội vụ; lãnh đạo và cán bộ công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và nhìn lại 4 năm qua; đồng thời, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, với trọng tâm là chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Toàn cảnh điểm cầu tại Thanh Hóa.

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 nêu rõ: Năm 2019, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đức Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến” được tiến hành với nhiều biện pháp mạnh mẽ và có chuyển biến tích cực.

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn. Đáng chú ý, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã giảm 4 đầu mối trực thuộc Trung ương, hàng trăm đầu mối thực thuộc cấp tỉnh, gần 500 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 81 cục, vụ và tương đương; 73 đơn vị sự nghiệp ở Trung ương; hơn 2.600 phòng và tương đương; gần 2.000 đội thuộc chi cục; 4.160 đơn vị sự nghiệp công lập; 2.200 đầu mối trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc tinh giản biên chế trong 2 năm gần đây, nhất là năm 2019 đạt kết quả rõ nét. Cả nước đã giảm 236.039 người, tương đương 6,58% so với năm 2015; Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ thuộc Chính phủ quản lý đã giảm 41.000 người; giảm 25.109 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 100.924 người hoath động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Việc sắp xếp tổ chức bổ máy đã góp phần giảm khoảng 10.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; tình trạng chạy chức, chạy quyền được ngăn chặn và từng bước đẩy lùi. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, chuyển trọng tâm từ nắm tình hình, giải quyết vấn đề lịch sử sang nắm, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, kết nạp đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Năm 2019, đã kết nạp được 143.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng đến cuối năm 2019 là khoảng 5,2 triệu đồng chí; cơ bản khắc phục được tình trạng thôn, bản chưa có tổ chức đảng, đảng viên. Việc đánh giá, xếp loại đảng viên ngày càng nề nếp, thực chất hơn. Công tác phối hợp trong nội bộ và giữa ngành tổ chức xây dựng Đảng với các cơ quan có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, trong bối cảnh vừa có những thuận lợi, thời cơ, vừa có những khó khăn, thách thức đan xen, trên tinh thần “bám sát thực tiễn, đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối làm việc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm.

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nêu rõ, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đánh giá các mặt công tác năm 2019 mà còn nhìn lại 4 năm đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và những năm tới. Bên cạnh những thành tích rất đáng ghi nhận, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Đó là, hiện nay, chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ chưa được như mong muốn. Việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị chưa thật sự quyết liệt, đồng bộ; có nơi, có lúc còn có biểu hiện chủ quan, nóng vội hoặc thụ động, trông chờ, ỷ lại, cầu toàn...

Để khắc phục những hạn chế, bất cập nói trên, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần phải quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa, có tư duy đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước, vì vậy, ngành tổ chức xây dựng Đảng cần bám sát Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp. Mỗi cán bộ ngành tổ chức Xây dựng Đảng cần chủ động, tích cực hơn nữa để triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trước hết là công tác nhân sự. Kiên quyết, kiên trì thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương. Ngành tổ chức xây dựng Đảng chủ động tiếp tục tham mưu hoàn thiện thể chế, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và của Nhà nước về tổ chức, cán bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng “chạy chức”, “chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy các cấp và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]