(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-6, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội đảng bộ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 12-6, sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo rút kinh nghiệm để tiến hành đại hội đảng bộ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh: Để đại hội Đảng bộ cấp huyện thành công tốt đẹp, các địa phương trong tỉnh cần đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự. Phải xây dựng đề án nhân sự khung và gửi về Thường trực Tỉnh ủy để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến nhân sự chủ chốt, sau đó mới làm quy trình nhân sự. Trước khi làm quy trình nhân sự phải kiểm tra, rà soát tất cả các tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cùng với đó, cần chuẩn bị về tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ và tỷ lệ số dư theo đúng quy định. Phần bầu cử trong đại hội phải tuyệt đối chính xác, không được sai sót; phải quản lý chặt chẽ phiếu bầu, số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu không dùng đến. Sau khi kiểm phiếu, ban kiểm phiểu phải niêm phong phiếu bầu và bàn giao cho đoàn chủ tịch. Trước khi tiến hành bầu cử, phải cung cấp danh sách trích ngang của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới cho từng đại biểu dự đại hội.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo rút kinh nghiệm sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025Toàn cảnh hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đánh giá Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc. Công tác điều hành các nội dung đại hội được thực hiện linh hoạt, khoa học. Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý, báo cáo chính trị trình tại đại hội phải được đồng chí Bí thư ký tên và đóng dấu; chương trình hành động phải mang tính khả thi cao và phải được thông qua trước đại hội; nội dung các tham luận phải rõ ràng, không trùng lắp, bổ sung vào nội dung báo cáo chính trị, không nên nêu nhiều về kết quả của đơn vị được tham luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chúc mừng Đảng bộ TP Thanh Hóa đã tổ chức thành công đại hội, chúc mừng đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp trên các phương diện chuẩn bị và tiến hành đẩy đủ các nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 177-KH/TU của BTV Tỉnh ủy. Các văn kiện được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố chuẩn bị công phu, đã tranh thủ tối đa ý kiến, trí tuệ của các ngành, các cấp, đặc biệt được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận tập thể và có kết luận. Nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt được chuẩn bị kỹ lưỡng và bầu đúng theo phướng án chuẩn bị, việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên đúng phương án phê duyệt.

Qua Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa và một số Đảng bộ cấp huyện vừa qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý: Các địa phương, đơn vị còn lại thống nhất thời gian khai mạc đại hội bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Văn nghệ chào mừng đại hội nếu có sẽ diễn ra vào phiên trù bị, không diễn ra vào phiên chính thức. Cho phép các cháu thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân lên chúc mừng đại hội. Báo cáo chính trị trình bày tóm tắt, báo cáo kiểm điểm và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu trình bày toàn văn nhưng thời lượng phải phù hợp. Phần điều hành của đoàn chủ tịch phải nghiêm túc, có kịch bản nhưng cũng cần linh hoạt. Phần điều hành biểu quyết phải khẳng định được 3 mệnh đề là đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác không. Về phần bỏ phiếu, tùy vào hội trường của từng địa phương nên làm thùng phiếu đủ lớn, bàn để thùng phiếu phải bảo đảm 2 trong 1, vừa để thùng phiếu vừa để kiểm phiếu.

Về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Các địa phương, đơn vị phải tập trung làm tốt cho công tác chuẩn bị cũng như công tác chỉ đạo để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lại, đồng thời chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ cấp mình. Đối với những đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức đại hội xong phải khẩn trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết, nhất là trong thời điểm thực hiện mục tiêu kép như hiện nay. Tập trung chuẩn bị văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng, khoa học, sát với thực tế và khả thi trong tổ chức thực hiện. Công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ người dân tộc trong cấp ủy khóa mới, kiên quyết đưa ra khỏi phương án nhân sự cấp ủy khóa mới những đồng chí vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo thủ, trì trệ, thiếu tích cực trong thực thi nhiệm vụ. Trong quá trình tổ chức đại hội, nếu xảy ra các vấn đề phức tạp ở địa phương, đơn vị phải tập trung giải quyết và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo với Ban thường vụ cấp trên để được chỉ đạo kịp thời.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, cũng là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, thiên tai, đặc biệt là dịch bệnh gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, cùng với tập trung chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị để vừa tổ chức thành công đại hội, vừa thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm 2020.

Thu Vui - Trần Thanh


Thu Vui - Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]