(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-5, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ, giai đoạn 2012-2020.

Thọ Xuân tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về công tác cán bộ

Sáng 12-5, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ, giai đoạn 2012-2020.

Thọ Xuân tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về công tác cán bộ

Toàn cảnh hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ, giai đoạn 2012-2020, đến nay trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 3.772 cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm cả cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Huyện uỷ quản lý). Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện uỷ luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo; thực hiện nghiêm túc công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, làm cơ sở để lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của huyện và từng địa phương, đơn vị.

Thọ Xuân tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về công tác cán bộ

Các cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, hiệu quả công việc, điều kiện công tác, nhiệm vụ được phân công, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ để đánh giá cán bộ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã; cán bộ có trình độ đại học, thạc sỹ, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp; tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều tăng đáng kể.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được, việc thực hiện Nghị quyết cũng tồn tại một số hạn chế, bất cập mà nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp uỷ Đảng chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ; chưa nắm vững nội dung, quan điểm, chủ trương, nguyên tắc nên công tác đánh giá, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chất lượng chưa cao; một số địa phương chưa thật sự quan tâm đầu tư công tác đào tạo cán bộ hoặc cán bộ đã được đào tạo, bồi dưỡng nhưng không được sắp xếp, bố trí kịp thời.

Thọ Xuân tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về công tác cán bộ

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, tại hội nghị Thường trực Huyện uỷ đã đề nghị thời gian tới cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ về công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất. Tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm chính xác, khách quan; đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo hướng cụ thể, thiết thực.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]