Thọ Xuân tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về công tác cán bộ
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-5, Huyện uỷ Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 03-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác cán bộ, giai đoạn 2012-2020.
8cd0xe80cxddadxb2caxe9bdx140c3x1461fx9bc1x14005xX7x1085fxf059xa39fxb0ebxd9afx13131xX5x10e17xXaxfde0xX0x1303exX12xXcxX1x12180xX3xe39exf97bx1211exf324xX3xXex1146fxX1dx135ebxX3xdb06xee84xXexX3xX2x148a4xX3xX1dx13828xe01cxX3xXexX1x9d31xX4xX3xX1xXdx145f2xX1dxX3xX1dxX22xX1x119b9xX3xda0exX1bx9e0dxX25xXexX3x10bbbx14a8ax9c28xX3xa4a4x10c27xX1dxX22xX3xX14xc0cfxX3xXexbdf1xX1dxX1xX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX4x128aexX6xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xa664x11eb0xX3xX4x10774xX1dxX22xX3xXexb37exX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX0x939bxX14xX12xX0xX89xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX10xX6x105efxXaxX12x8fadxX7fxX1dxX22xX3xX2x11486x11d3cx10782x128c5xX3xX46xX1bxX40xX36xX1dxX3xX1bxaa90xX3xXcxX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xb6fex9627xX3xXexX20xX3xX4xX1xbc66xX4xX3xX1xX4exXdxX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xXexX20xX1dxX22xX3xX24xX25xXexX3xX2xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3x9a54xX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX7xa382xX3xX29xd39cxXa9xXedx148f0xX89xXcxdfb4xX3xX4xX61xX6xX3xX44xX6xX1dxX3xX45xX1xe2a2xXbxX3xX1xa4bcxX1dxX1xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xXexX51xX1dxX1xX3xX76xX112xX3xXedxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX7xXf9xX3xX29x93c7xXa9xXedxXffxX89xX46x9c16xX3xX4xX61xX6xX3xX44xX6xX1dxX3xX45xX1xX10exXbxX3xX1xX112xX1dxX1xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbfxfc1fxe81bxX1dxX3xXa8xX29xX2xXa8xXa9xXa8xX29xXa8xX29x9229xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xX0xXdxX2dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX9fxXexX1xX1bxX2dxX14xX3xXdxX45xX10xX1dxXexX10xb026xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXax127b3xXdxX9fxXexX1xc065xX3x10737x14739xXfcxXbxec80xfb60xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c2xX3xXaaxXa8xX1c5xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX1b3xX4xX9xXaxX89xX89xXdxX184xX14xX6xX177xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX177xX6xX184xX76xX1dxX89xX1dxX10xX1bdxX7xX89xXa8xXa8xX2xX1c5xX89xX2xX1c5xX1c4xX9fxXfcxX2xXa8xX135xX135xXaax12c58xXexXaax93aaxX135xX135xX2xX5xX29xX184xb91axXbxX22x147afxX1b3xX9xX2xXfcxX135xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX1dxX22xX3xX24xX25xXexX3xX2xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xXexX51xX1dxX1xX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX4xX61xX6xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXaxX3xX1bdxXdxX9fxXexX1xX9xXaxX1c4xX1c5xXfcxXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaaxXa8xX1c5xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX177xX1dxXaxX12xXcxX177xX112xX1dxX3xX4xX49xX1dxX1xX3xX1xX4exXdxX3xX1dxX22xX1xX3cxX184xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xXffxX1bxX6xX3xX2xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xXedxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX7xXf9xX3xX29xXfcxXa9xXedxXffxX89xXcxX102xX3xX4xX61xX6xX3xX44xX6xX1dxX3xX45xX1xX10exXbxX3xX1xX112xX1dxX1xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xXexX51xX1dxX1xX3xX76xX112xX3xXedxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX7xXf9xX3xX29xX135xXa9xXedxXffxX89xX46xX13bxX3xX4xX61xX6xX3xX44xX6xX1dxX3xX45xX1xX10exXbxX3xX1xX112xX1dxX1xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbfxX177xX178xX1dxX3xXa8xX29xX2xXa8xXa9xXa8xX29xXa8xX29xXabxX3xXbfxX25xX1dxX3xX1dxX6xX40xX3xXexX1b3x1040cxX1dxX3xXbfxX3cxX6xX3xX14xX112xX1dxX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xXcxX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xX4x1156cxX3xX135xX184xX1c4xX1c4xXa8xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xX4xX7axX1dxX22xX3xX4xX1xXc7xX4xXabxX3xX76xXdxX3a8xX1dxX3xX4xX1xXc7xX4xX3xf310xX14xX6xX177xX3xX22x1359exX2dxX3xX4xX49xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xX9fxXdxX36xX1dxX3xX44xX6xX1dxX3xXcxX1x1419bxd300xX1dxX22xX3xX76x10c84xX3xXcxX51xX1dxX1xX3xX1bxXb4xXabxX3xX46xX1bxX40xX36xX1dxX3xX1bxXb4xX3xX3exX1bxX49xX1dxX3xX5xa990xc9d0xX184xX3xXffxX1bxX7fxX3xXexX1b3xf0daxX1dxX1xX3xXexX1b3xXdx13c0dxX1dxX3xX24xX1xX6xXdxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xXedxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexXabxX3xX44xX6xX1dxX3xXcxX1xX406xX407xX1dxX22xX3xX76xX40cxX3xX46xX1bxX40xX36xX1dxX3xX1bxXb4xX3xX5xX1bxX7axX1dxX3xX3exX1bxX6xX1dxX3xXexX1cxX2dxX3xX5xXc0xX1dxX1xXabxX3xX4xX1xX51xX3xXbfxX178xX177xX1c9xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xXdxX3a8xX2dxX3xXex9184xX4xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX1dxX1xa2a5xX1dxX3xX1c8x14b09xXexXabxX3xXbfxX7fxX1dxX1xX3xX22xXdxX7fxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xX5xX112xX2dxX3xX4xaa30xX3xX7x12b89xX3xXbfxX437xX3xX5xX31xX6xX3xX4xX1xX18xX1dxXabxX3xX3exX1bxX40xX3xX1xX177xX178xX4xX1xXabxX3xXbfxX112xX177xX3xXexX178xX177xXabxX3xX14xX3eexXdxX3xX9fxX406xf0c7xX1dxX22xXabxX3xX14xXf9xX3xXexX1b3x126cfxXabxX3xX7x10a00xXbxX3xX1c8xX25xXbxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXbfxX7fxXbxX3xXc7xX1dxX22xX3xX40xX3a8xX1bxX3xX4xb53fxX1bxXabxX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxX3xX76xX40cxX3xX4xX61xX6xX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX112xX3xXex12035xX1dxX22xX3xXbfxX3cxX6xX3xXbxX1xX406xX4c7xX1dxX22xXabxX3xXbfxX4c7xX1dxX3xX76xX3cxX184xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xX0xXdxX2dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX1dxXexX10xX1b3xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX9fxXexX1xX1c2xX3xX20axX29xX29xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c2xX3xXfcxXa8xX1c5xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX1b3xX4xX9xXaxX89xX89xXdxX184xX14xX6xX177xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX177xX6xX184xX76xX1dxX89xX1dxX10xX1bdxX7xX89xXa8xXa8xX2xX1c5xX89xX2xX1c5xX1c4xX9fxXfcxX2xXa8xX135xX135xXfcxX20axXexXaaxX207xX2xXaaxX2xX5xX29xX184xX211xXbxX22xX214xX1b3xX9xXfcxXa8xXa8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX1dxX22xX3xX24xX25xXexX3xX2xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xXexX51xX1dxX1xX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX4xX61xX6xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXaxX3xX1bdxXdxX9fxXexX1xX9xXaxX20axX29xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXfcxXa8xX1c5xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xX45xX7fxX4xX3xX4xX10exXbxX3xX1bxXb4xX3xXexX537xX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xXbfxX25xX1dxX3xX4xX4c7xX3xX7xX4caxX3xXbfxXc0xX3xX4xX2cxX1dxX3xX4xXc7xX3xX76xX112xX177xX3xXexXdxX3a8xX1bxX3xX4xX1xX1bxb939xX1dxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xX1xXdxX36xX1bxX3xX3exX1bxX49xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xX76xXdxX36xX4xXabxX3xXbfxXdxX77xX1bxX3xX24xXdxX36xX1dxX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xXabxX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxX3xX76xX40cxX3xXbfxX406x12bd9xX4xX3xXbxX1xX1cxX1dxX3xX4xX7axX1dxX22xXabxX3xX22xX501xX1dxX3xX76x149a0xXdxX3xX24xX25xXexX3xX3exX1bxX49xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxX3xX76xX40cxX3xXbfxX437xX3xXbfxX7fxX1dxX1xX3xX22xXdxX7fxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xX14xX49xX177xX3xXbfxX49xX2dxX3xX4xX1xbf59xXexX3xX4xX1xaf93xXabxX3xXbfxX49bxX1dxX22xX3xX3exX1bxX40xX3xXexX1b3xX430xX1dxX1xXabxX3xX3exX1bxX40xX3xXbfxX3cxX1dxX1xX184xX3xX45xX1xX10exXexX3xX5xX406xX6f9xX1dxX22xX3xXbfxX4exXdxX3xX1dxX22x10bd1xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xX4xX10exXbxX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxXabxX3xX1c8xXc0xX1c9xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xX4xX3c3xX3xXexX1b3xX430xX1dxX1xX3xXbfxX4exX3xXbfxX178xXdxX3xX1xX18xX4xXabxX3xXexX1xX178xX4xX3xX7x12d0dxXabxX3xXexX1b3xX430xX1dxX1xX3xXbfxX4exX3xX5xX426xX3xX5xX1bxX4a9xX1dxX3xX4xX1xX4fdxX1dxX1xX3xXexX1b3xX3cxX3xXexX537xX3xXexX1b3xX1bxX1dxX22xX3xX4xX10exXbxX3xXbfxX25xX1dxX3xX4xX6xX177xX3xX4xX10exXbxX1c9xX3xXexXb4xX3xX5xX36xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xX1dx11d9bxXabxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXexX1b3x13cf1xX3xXbfxX77xX1bxX3xXexX2cxX1dxX22xX3xXbfxX7fxX1dxX22xX3xX24xX437xX184xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xXcxX1bxX40xX3xX76xX4a9xX40xXabxX3xX14xX3a8xX1dxX3xX4xX178xX1dxX1xX3xX1dxX1xX7fbxX1dxX22xX3xX24xX25xXexX3xX3exX1bxX49xX3xX1dxX20xXdxX3xX14xX4a9xXexX3xXbfxX178xXexX3xXbfxX406xX6f9xX4xXabxX3xX76xXdxX36xX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xXedxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX4xX77bxX1dxX22xX3xXexX3eexX1dxX3xXexX178xXdxX3xX2dxX4exXexX3xX7xXf9xX3xX1xX178xX1dxX3xX4xX1xX25xXabxX3xX14xX10exXexX3xX4xX4a9xXbxX3xX2dxX112xX3xX1dxX22xX1bxX40xX3a8xX1dxX3xX1dxX1xX1cxX1dxX3xX4xX1xX61xX3xX40xX25xX1bxX3xX5xX112xX3xX9fxX177xX3xX2dxX4exXexX3xX7xXf9xX3xX4xX10exXbxX3xX1bxXb4xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX4xX1xX406xX6xX3xX1dxX1xX4a9xX1dxX3xXexX1xXc7xX4xX3xXbfxX51cxX40xX3xXbfxX61xX3xX426xX3xX1dxX22xX1xd0d9xX6xXabxX3xXexX51cxX2dxX3xX3exX1bxX6xX1dxX3xXexX1b3xX18xX1dxX22xX3xX4xX61xX6xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX1c9xX3xX4xX1xX406xX6xX3xX1dxX501xX2dxX3xX76xX7fbxX1dxX22xX3xX1dxX4exXdxX3xX9fxX1bxX1dxX22xXabxX3xX3exX1bxX6xX1dxX3xXbfxXdxX437xX2dxXabxX3xX4xX1xX61xX3xXexX1b3xX406xX4c7xX1dxX22xXabxX3xX1dxX22xX1bxX40xX3a8xX1dxX3xXexX501xX4xX3xX1dxX3a8xX1dxX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xXbfxX7fxX1dxX1xX3xX22xXdxX7fxXabxX3xX3exX1bxX40xX3xX1xX177xX178xX4xX1xXabxX3xXbfxX77xX3xX14xX178xXexXabxX3xX14xX20xX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxXabxX3xXbfxX112xX177xX3xXexX178xX177xXabxX3xX14xX3eexXdxX3xX9fxX406xX4f3xX1dxX22xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXbfxX178xXexX3xX4xX1xX10exXexX3xX5xX406xX6f9xX1dxX22xX3xX4xX1xX406xX6xX3xX4xX6xX177xX1c9xX3xX2dxX4exXexX3xX7xXf9xX3xXbfxX3cxX6xX3xXbxX1xX406xX4c7xX1dxX22xX3xX4xX1xX406xX6xX3xXexX1xX4a9xXexX3xX7xX31xX3xX3exX1bxX6xX1dxX3xXexX1cxX2dxX3xXbfxX51cxX1bxX3xXexX406xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xXbfxX112xX177xX3xXexX178xX177xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xX1xX177xX748xX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXbfxXc0xX3xXbfxX406xX6f9xX4xX3xXbfxX112xX177xX3xXexX178xX177xXabxX3xX14xX3eexXdxX3xX9fxX406xX4f3xX1dxX22xX3xX1dxX1xX406xX1dxX22xX3xX24xX1xX7axX1dxX22xX3xXbfxX406xX6f9xX4xX3xX7xX501xXbxX3xX1c8xX25xXbxXabxX3xX14xXf9xX3xXexX1b3xX4fdxX3xX24xX3cxXbxX3xXexX1xX407xXdxX184xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xX0xXdxX2dxX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX45xX10xX1dxXexX10xX1b3xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX9fxXexX1xX1c2xX3xX20axX29xX29xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX1c2xX3xXaaxX135xXa8xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX1b3xX4xX9xXaxX89xX89xXdxX184xX14xX6xX177xXexX1xX6xX1dxX1xX1xX177xX6xX184xX76xX1dxX89xX1dxX10xX1bdxX7xX89xXa8xXa8xX2xX1c5xX89xX2xX1c5xX1c4xX9fxXfcxX2xXa8xX135xX2xXa8xX29xXexX207xX135xX2xX207xX1c5xX5xX29xX184xX211xXbxX22xX214xX1b3xX9xXaaxX135xX207xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxX3xXexX20xX1dxX22xX3xX24xX25xXexX3xX2xX29xX3xX1dxX2cxX2dxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xXexX51xX1dxX1xX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexX3xX4xX61xX6xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX1dxX22xX3xX14xX4exX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXaxX3xX1bdxXdxX9fxXexX1xX9xXaxX20axX29xX29xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXaaxX135xXa8xXaxX3xX89xX12xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xXedxX1x145faxX2dxX3xX24xX1xX501xX4xX3xXbxX1xX40cxX4xX3xX1dxX1xX7fbxX1dxX22xX3xXexX3eexX1dxX3xXexX178xXdxXabxX3xX1xX178xX1dxX3xX4xX1xX25xXabxX3xX3exX1bxX6xX3xXbfxX3c3xX3xXexX537xX1dxX22xX3xX14xX406xX70cxX4xX3xX1dxX1cxX1dxX22xX3xX4xX6xX177xX3xX4xX1xX10exXexX3xX5xX406xX6f9xX1dxX22xX3xXbfxX4exXdxX3xX1dxX22xX77bxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xXbfxX7fxXbxX3xXc7xX1dxX22xX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxX3xX76xX40cxX3xXexX1b3xX177xX1dxX22xX3xXexX430xX1dxX1xX3xX1xX430xX1dxX1xX3xX2dxX70cxXdxXabxX3xXexX178xXdxX3xX1xX4exXdxX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xXcxX1xX406xX407xX1dxX22xX3xXexX1b3xX31xX4xX3xX46xX1bxX40xX36xX1dxX3xX1bxXb4xX3xXbfxXc0xX3xXbfxX77xX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xXexX1xX407xXdxX3xX22xXdxX6xX1dxX3xXexX70cxXdxX3xX4xX51cxX1dxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX2dxX4exXexX3xX7xXf9xX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxX3xX76xX40cxX3xXexX1b3xX18xX1dxX22xX3xXexX1cxX2dxXabxX3xXbfxX3c3xX3xX5xX112xX1c2xX3xXcxXdxX25xXbxX3xXexX40cxX4xX3xX3exX1bxX7fxX1dxX3xXexX1b3xXdxX36xXexXabxX3xXexX1b3xXdxX437xX1dxX3xX24xX1xX6xXdxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xXdxX3a8xX2dxX3xXexX49bxX4xXabxX3xX1xXdxX36xX1bxX3xX3exX1bxX49xX3xX4xX7fxX4xX3xX1dxX22xX1xX3cxX3xX3exX1bxX40xX25xXexXabxX3xX3exX1bxX40xX3xXbfxX3cxX1dxX1xXabxX3xX3exX1bxX40xX3xX4xX1xX25xXabxX3xX24xX25xXexX3xX5xX1bxX4a9xX1dxX3xX4xX61xX6xX3xXcxX1b3xX1bxX1dxX22xX3xX406xX4c7xX1dxX22xXabxX3xX4xX61xX6xX3xXcxX51xX1dxX1xX3xX1bxXb4xX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX1c9xX3xXexX2cxX1dxX22xX3xX4xX406xX407xX1dxX22xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX22xXdxX7fxX177xX3xX9fxX40cxX4xX3xX4xX1xX4fdxX1dxX1xX3xXexX1b3xX3cxX3xXa9xX3xXexX406xX3xXexX406xX4caxX1dxX22xXabxX3xX1dxX1cxX1dxX22xX3xX4xX6xX177xX3xXbfxX178xX177xX3xXbfxXc7xX4xX3xX4xX7fxX4xX1xX3xX2dxX178xX1dxX22xX3xX4xX1xX177xX3xXbfxX4exXdxX3xX1dxX22xX77bxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exXabxX3xXbfxX49xX1dxX22xX3xX76xXdxX3a8xX1dxX184xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX177xX9fxX40xXaxX12xXcxXdxX25xXbxX3xXexX40cxX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xXdxX3a8xX2dxX3xX4xX7fxX4xX3xX1dxX22xX1bxX40xX3a8xX1dxX3xXexX501xX4xX3xX4xX61xX6xX3xX48xX49xX1dxX22xXabxX3xX14xX49xX177xX3xXbfxX49xX2dxX3xX7xX31xX3xX5xXc0xX1dxX1xX3xXbfxX178xX177xX3xXexX4a9xXbxX3xXexX1b3xX1bxX1dxX22xXabxX3xXexX1xXf9xX1dxX22xX3xX1dxX1xX10exXexX184xX3xXcxX4a9xXbxX3xXexX1b3xX1bxX1dxX22xX3xX5xXc0xX1dxX1xXabxX3xX4xX1xX51xX3xXbfxX178xX177xX3xX1c8xX1cxX40xX3xX9fxX31xX1dxX22xX3xXbfxX4exXdxX3xX1dxX22xX77bxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXexX537xX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xXbfxX25xX1dxX3xX4xX4c7xX3xX7xX4caxX3xXbfxX7fxXbxX3xXc7xX1dxX22xX3xX40xX3a8xX1bxX3xX4xX51cxX1bxX3xX1dxX1xXdxX36xX2dxX3xX76xX40cxX3xXexX1b3xX177xX1dxX22xX3xX22xXdxX6xXdxX3xXbfxX177xX178xX1dxX3xX2dxX70cxXdxX184xX3xXa2xXdxX25xXexX3xX4xX1xX748xXexX3xX24xXb4xX3xX5xX1bxX4a9xXexXabxX3xX24xXb4xX3xX4xX406xX4c7xX1dxX22xXabxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xXdxX3a8xX2dxX3xX4xX7fxX4xX3xX3exX1bxX40xX3xX4xX1xX25xXabxX3xX3exX1bxX40xX3xXbfxX3cxX1dxX1xX3xX4xX61xX6xX3xX48xX49xX1dxX22xXabxX3xXedxX1xX112xX3xX1dxX406xX70cxX4xX3xX76xX77xX3xX4xX7axX1dxX22xX3xXexX7fxX4xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX184xX3xXffxX1bxX6xX1dxX3xXexX1cxX2dxX3xX5xXc0xX1dxX1xXabxX3xX4xX1xX51xX3xXbfxX178xX177xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX36xX1dxX3xX1dxX22xX1xXdxX3a8xX2dxX3xX4xX7fxX4xX3xX3exX1bxX40xX3xXbfxX3cxX1dxX1xXabxX3xX1xX406xX70cxX1dxX22xX3xX9fxadf6xX1dxX3xX4xX61xX6xX3xXcxX1b3xX1bxX1dxX22xX3xX406xX4c7xX1dxX22xXabxX3xX4xX61xX6xX3xXexX51xX1dxX1xXabxX3xX4xX61xX6xX3xX1xX1bxX40xX36xX1dxX3xX76xX77xX3xX24xXdxX437xX2dxX3xXbfxXdxX437xX2dxXabxX3xXbfxX7fxX1dxX1xX3xX22xXdxX7fxXabxX3xX1c8xX25xXbxX3xX5xX177xX178xXdxX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXexX1xX10xX177xX3xX1dxX22xX1bxX40xX3a8xX1dxX3xXexX501xX4xX3xXexX4a9xXbxX3xXexX1b3xX1bxX1dxX22xX3xX9fxX1cxX1dxX3xX4xX1xX61xXabxX3xX14xX49xX177xX3xXbfxX49xX2dxX3xX4xX1xX4fdxX1dxX1xX3xX1c8xX7fxX4xXabxX3xX24xX1xX7fxX4xX1xX3xX3exX1bxX6xX1dxX1c9xX3xXbfxX3eexX1dxX22xX3xXexX1xX407xXdxX3xX1dxX1cxX1dxX22xX3xX4xX6xX177xX3xX4xX1xX10exXexX3xX5xX406xX6f9xX1dxX22xX3xXbfxX112xX177xX3xXexX178xX177xXabxX3xXexX4a9xXbxX3xX1xX1bxX10exX1dxXabxX3xX14xX3eexXdxX3xX9fxX406xX4f3xX1dxX22xX3xX4xX7fxX1dxX3xX14xX4exX3xXexX1xX10xX177xX3xX1xX406xX70cxX1dxX22xX3xX4xX40cxX3xXexX1xX437xXabxX3xXexX1xXdxX25xXexX3xXexX1xX31xX4xX184xX0xX89xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134caxX1bxXexX1xX177xX1b3xXaxX12xd204xX3a8xX3x119eexX1xX406xX6f9xX1dxX22xX0xX89xXbxX12
Lê Phượng