(Baothanhhoa.vn) - Phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” được đông đảo cán bộ và Nhân dân thị trấn Quán Lào (Yên Định) hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào đã thúc đẩy kinh tế- xã hội thị trấn phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thị trấn Quán Lào hướng tới đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023

Phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” được đông đảo cán bộ và Nhân dân thị trấn Quán Lào (Yên Định) hưởng ứng tham gia. Thông qua phong trào đã thúc đẩy kinh tế- xã hội thị trấn phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Thị trấn Quán Lào hướng tới đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2023Một góc thị trấn Quán Lào (Yên Định).

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của huyện Yên Định nên việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Quán Lào quan tâm thực hiện. Để đáp ứng mục tiêu đô thị hóa trên địa bàn, căn cứ vào quy hoạch xây dựng vùng huyện Yên Định, quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quán Lào, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quán Lào đến năm 2035. Theo đó, phạm vi điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Quán Lào bao gồm toàn bộ diện tích của thị trấn Quán Lào và toàn bộ diện tích các xã Định Liên, Định Long, Định Hưng và một phần xã Định Bình. Đây là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa- thể thao, y tế - giáo dục, thương mại- dịch vụ và công nghiệp của huyện Yên Định, theo tiêu chuẩn đô thị loại V, định hướng đến trước năm 2035 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV...

Để phát triển kinh tế theo hướng đô thị, thị trấn đã khuyến khích Nhân dân chuyển dần từ lao động nông nghiệp sang lĩnh vực dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng sản xuất; vận động các hộ sản xuất, kinh doanh thành lập doanh nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Với tiềm năng, thế mạnh của thị trấn là sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại, hai lĩnh vực trên chiếm 86,21% trong cơ cấu kinh tế của thị trấn; số hộ kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn có 962 hộ, đưa tổng giá trị của ngành thương mại, dịch vụ năm 2022 đạt trên 695 tỷ đồng. Cùng với công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại, thị trấn đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, giảm dần diện tích gieo trồng hiệu quả thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thị trấn đạt 77,4 triệu đồng/người/năm.

Để đáp ứng tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng đô thị, thời gian qua từ các nguồn vốn ngân sách và huy động nguồn lực trong Nhân dân, thị trấn đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hiện đại, mạng lưới giao thông của thị trấn được quy hoạch, đầu tư, quản lý đúng theo quy định. Hệ thống cây xanh đường phố được chỉnh trang, cải tạo và trồng mới tạo cảnh quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp. Thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự hành lang vỉa hè, tuyên truyền vận động Nhân dân giữ gìn trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị và đảm bảo mỹ quan đô thị... Nhiều hoạt động văn hóa - thể thao thường xuyên được tổ chức tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh cho Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ dân số tập luyện thể dục - thể thao thường xuyên đạt 66,5%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 61%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh, gia đình kiểu mẫu, công dân kiểu mẫu tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, tỷ lệ gia đình văn hóa, gia đình kiểu mẫu đạt 91,58%; công dân kiểu mẫu đạt 94,12%; 10/10 khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 2 khu phố đạt chuẩn đô thị văn minh. Đến nay, thị trấn đã đạt được 43/52 chỉ tiêu (đạt 82,7%); 9/52 chỉ tiêu chưa đạt (chiếm 17,3%). Qua việc thực hiện phong trào xây dựng đô thị văn minh đã nêu cao tinh thần tự giác chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương, ý thức, trách nhiệm của người dân với cộng đồng; các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn kết; tệ nạn xã hội được ngăn chặn và đẩy lùi; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy...

Chủ tịch UBND thị trấn Quán Lào Lê Văn Trung cho biết: Để hoàn thiện 9 tiêu chí (52 chỉ tiêu) đô thị văn minh theo quy định, thị trấn đã đưa ra nhiều giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. Theo đó, Đảng ủy, UBND thị trấn đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện, phân công cho cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch cụ thể về lĩnh vực phụ trách; rà soát, báo cáo thực tế mức độ đạt được của từng tiêu chí, từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng thời tranh thủ mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại, ưu tiên đầu tư các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, triển khai và thực hiện tốt quy hoạch được phê duyệt... Từ khi phát động phong trào “Xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh” đến nay bộ mặt của thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Trong thời gian tới, bám sát vào các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh, thị trấn tiếp tục thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu đô thị văn minh, xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh vào cuối năm 2023, góp phần xây dựng thị trấn phát triển theo hướng bền vững, giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là đơn vị trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Yên Định.

Bài và ảnh: Công Quang {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]