(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-4, Đảng uỷ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thị, thành uỷ đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 858-QĐ/TU, ngày 20-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tổng kết quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh với Uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Sáng 1-4, Đảng uỷ Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thị, thành uỷ đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quyết định số 858-QĐ/TU, ngày 20-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tổng kết quy chế phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Quang Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh.

Tăng cường phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh với Uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Quyết định số 858 QĐ/TU, ngày 20-12-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với huyện, thị, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện và nghe báo cáo tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tăng cường phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh với Uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Hình ảnh hội nghị tại các điểm cầu.

Theo đó, trong nhiệm kỳ, việc ký kết và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp đã đem lại nhiều thuận lợi cho UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT cấp uỷ cấp huyện trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc Công an cấp huyện; giúp Đảng uỷ Công an và các huyện, thị, thành uỷ nắm chắc hơn tình tổ chức Đảng, đảng viên, đánh giá chính xác, kịp thời những ưu điểm, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Công an cấp huyện sửa chữa, khắc phục, nâng cao chất lượng công tác.

Trong quá trình phối hợp, các bên đã thực hiện cơ bản nghiêm túc nguyên tắc, nội dung quy chế đề ra; góp phần làm thay đổi nhận thức phương pháp, cách làm của cán bộ Uỷ ban kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tăng cường phối hợp giữa Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh với Uỷ ban kiểm tra các huyện, thị, thành uỷ trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thống nhất và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh và các huyện, thị, thành uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ Công an cấp huyện, đồng thời nhấn mạnh từ những kết quả nổi bật đạt được đã góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; giúp công tác lãnh chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh kịp thời ứng phó với các tình huống về an ninh - trật tự; xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên, công an các huyện khi có sai phạm xảy ra; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng, quá trình xem xét, đánh giá và có cái nhìn toàn diện hơn trong công tác cán bộ.

Để công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh và các huyện, thị, thành uỷ trong thời gian tới tiếp tục phát huy được hiệu quả thiết thực, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên đề nghị Đảng uỷ Công an tỉnh và Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai Quyết định 858-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ một cách sâu rộng đến các chi bộ thuộc Đảng bộ công an các huyện, thị, thành uỷ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an và tình hình thực tế của địa phương theo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; qua giám sát để phát hiện nhân tố mới, tích cực, đồng thời nhắc nhở, phòng ngừa, phát hiện sai phạm từ sớm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát vào những địa bàn, lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần tiến hành kiểm tra kịp thời, kết luận chính xác, khách quan và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không ngoại lệ để xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đảng uỷ Công an tỉnh và các huyện, thị, thành uỷ cần xác định rõ vai trò chủ trì, phối hợp trong thực hiện quy chế để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành uỷ thực hiện nhiệm vụ; UBKT Tỉnh uỷ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT các huyện, thị, thành uỷ trong tham mưu cấp uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Trên cơ sở Quyết định 858-QĐ/TU, ngày 20/12/1021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với huyện, thị, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an cấp huyện, công an các huyện, thị, thành uỷ cần nghiên cứu, có hướng dẫn để tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ công an các huyện, thị, thành uỷ với công an các xã, thị trấn.

Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương; đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên Công an Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp uỷ các cấp trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật, quy định, quy chế công tác, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cùng với đó, quan tâm củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và các nguyên tắc, quy trình, quy định công tác.

Nhân dịp này, 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện, thị, thành uỷ về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]