(Baothanhhoa.vn) - Để khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố chưa là đảng viên, nhiều cấp ủy, chính quyền đã có những giải pháp quyết liệt, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách nói chung và đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nói riêng.

Khi trưởng thôn chưa phải là đảng viên: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Để khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng dân phố chưa là đảng viên, nhiều cấp ủy, chính quyền đã có những giải pháp quyết liệt, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách nói chung và đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nói riêng.

Khi trưởng thôn chưa phải là đảng viên: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắcVừa được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông Nguyễn Văn Quý, trưởng thôn Tân Ấp, xã Tân Thọ (Nông Cống) có điều kiện để triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ hiệu quả hơn. Ảnh: Quốc Hương

Tin liên quan:
  • Khi trưởng thôn chưa phải là đảng viên: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
    Khi trưởng thôn chưa phải là đảng viên: Khó khăn, hạn chế trong công tác ...

    Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là những người gần dân, sát dân, là cánh tay nối dài của các cấp ủy đảng, chính quyền. Tuy nhiên, hiện nay một số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên nên gặp khó khăn trong việc tiếp thu, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp trên tại các khu dân cư, cũng như hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Quyết liệt trong chỉ đạo

Nhằm khắc phục tình trạng trưởng thôn chưa phải là đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã tập trung bàn bạc, thảo luận, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Lương Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về công tác kết nạp đảng viên ở các chi bộ nông thôn; về vai trò, vị trí của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và ý thức trách nhiệm của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên đến từng đảng bộ xã, thị trấn và giao cụ thể số lượng kết nạp ở chi bộ thôn, số lượng kết nạp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Coi việc nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên là một nhiệm vụ trọng tâm của đảng ủy xã, thị trấn; và là một tiêu chí thi đua, đánh giá xếp loại chất lượng đảng bộ xã, thị trấn cuối năm.

Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và kết nạp đảng viên ở các chi bộ nông thôn”. Trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022, đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo các chi bộ trực thuộc lựa chọn, giới thiệu các đồng chí đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín để ban công tác mặt trận thôn, tổ dân phố hiệp thương, giới thiệu ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ duyệt danh sách nhân sự ứng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; trường hợp không giới thiệu được đảng viên ra ứng cử thì chi bộ giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng để bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhằm tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Chi bộ thôn, tổ dân phố nào chưa giới thiệu được đảng viên ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố thì cho tạm dừng việc bầu cử. Đồng thời thực hiện linh hoạt mô hình bí thư, phó bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Với nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên tại nhiều đảng bộ xã, thị trấn trong huyện Thiệu Hóa ngày càng được nâng cao. Toàn huyện hiện chỉ còn 17/167 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên; 112/167 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn.

Nhằm khắc phục tình trạng trưởng thôn chưa là đảng viên, thời gian qua, Đảng ủy xã Tân Thọ (Nông Cống) đã rà soát, phân loại, nắm chắc đặc điểm, tình hình thực tiễn từng thôn và chất lượng trưởng thôn chưa là đảng viên nhưng có khả năng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, lập kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ để họ phấn đấu và sớm được kết nạp vào Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thọ cho biết: “Để nâng cao tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên, đảng ủy xã đã tập trung rà soát đội ngũ trưởng thôn để xác định nguồn đủ tiêu chuẩn. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tuyên truyền, vận động; khơi gợi niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Khi tổ chức lễ kết nạp, đảng ủy xã mời các trưởng thôn chưa phải là đảng viên trong xã đến dự nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục, tạo sức lan tỏa. Kết quả đến nay, xã Tân Thọ đã có 4/4 trưởng thôn là đảng viên”.

Ông Nguyễn Văn Qúy, trưởng thôn Tân Ấp, xã Tân Thọ được kết nạp Đảng trong tháng 10-2020. Ông Qúy luôn suy nghĩ, được Đảng cử, dân tin thì mình cứ tâm huyết phục vụ Nhân dân là được, không cần kết nạp Đảng. Tuy nhiên, ông nhận thấy, bản thân là cán bộ chủ chốt của thôn nhưng chưa phải là đảng viên nên không được tham dự họp chi ủy; một số nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cũng được nắm bắt muộn hơn... Cùng với sự động viên, khích lệ của đảng ủy xã, chi ủy chi bộ, ông quyết tâm vào Đảng. “Từ khi trở thành đảng viên, tôi thấy việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thuận lợi, nhanh và hiệu quả hơn, giảm được hạn chế, khuyết điểm, tư tưởng bảo thủ, cục bộ, dòng họ” - ông Qúy bày tỏ.

Cần có giải pháp căn cơ

Với những nỗ lực của các cấp ủy đảng từ tỉnh tới cơ sở, đến nay, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn gặp khó khăn, vướng mắc, nhiều trưởng thôn vẫn chưa là đảng viên. Huyện Như Thanh hiện có 50/165 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên, chiếm gần 34%; con số này tại huyện Nông Cống là 25/201 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa phải là đảng viên...

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định một trong những nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng là phấn đấu nâng tỷ lệ trưởng thôn, tổ dân phố là đảng viên từ 90% trở lên. Để hoàn thành chỉ tiêu này, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới toàn khóa và hàng năm phù hợp với đặc điểm, tình hình của đảng bộ. Trong đó, xác định rõ chỉ tiêu phấn đấu về số lượng đảng viên mới là trưởng thôn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy cơ sở trong việc rà soát, nắm bắt đội ngũ trưởng thôn đủ tiêu chuẩn để tập trung bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng. Chọn lựa kỹ lưỡng những đảng viên có uy tín để hiệp thương, giới thiệu ứng cử vào chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để Nhân dân bầu chọn; đồng thời thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Để hướng đến mục tiêu chung, các huyện ủy, thành ủy đã có nhiều giải pháp, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống đã ban hành kế hoạch về tiếp tục nâng cao tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ trưởng, phó thôn, tổ dân phố giai đoạn 2020-2025. Theo đó, đến năm 2022 có 80% trở lên trưởng thôn và 65% trở lên phó trưởng thôn là đảng viên. Đến năm 2025 phấn đấu số trưởng thôn là đảng viên đạt từ 90% trở lên; phó trưởng thôn là đảng viên đạt 75% trở lên. Tại huyện Như Thanh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu đảng ủy các xã, thị trấn rà soát đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Trên cơ sở đó tiến hành sàng lọc, những người đã đủ điều kiện được cử đi học lớp nhận thức về Đảng; những người đủ điều kiện nhưng chưa có động cơ phấn đấu thì kết hợp với các đoàn thể chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Đồng thời, huyện cũng thực hiện việc nhất thể chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn để góp phần nâng tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên. Theo kế hoạch, từ nay đến hết nhiệm kỳ, toàn huyện phấn đấu lựa chọn nhân sự để nhất thể hóa 30 - 40 trường hợp.

Để từng bước nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, theo đồng chí Mai Viết Luyến, Trưởng Phòng huyện - cơ sở và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì, cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, đó là: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân để có sự quan tâm hơn, quyết tâm cao, phấn đấu trong thời gian ngắn nhất các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố đều là đảng viên. Đối với các địa phương có tỷ lệ cao trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố chưa là đảng viên, thì cần có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên. Trong bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, chỉ giới thiệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín để ứng cử bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trường hợp không giới thiệu được đảng viên ra ứng cử phải giới thiệu quần chúng ưu tú có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng, để tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp vào Đảng sau khi trúng cử trưởng thôn. Đồng thời thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng để kết nạp những trưởng thôn có đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào Đảng...

Quốc Hương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]