(Baothanhhoa.vn) - Chiều 5-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là phần mềm).

Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa

Chiều 5-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hoá (sau đây gọi tắt là phần mềm).

Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu bấm nút khai trương “Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa”.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ chuyển giao với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Mục đích của phần mềm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa

Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội phát biểu tại buổi lễ.

Đồng thời tạo kênh thông tin giao tiếp giữa cấp ủy các cấp với đảng viên trong cùng tổ chức đảng qua môi trường Intemet; cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở nhằm bảo đảm phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng.

Phần mềm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhất là đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thông qua cung cấp các tiện ích phục vụ các cuộc họp giao ban của đảng ủy và sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tăng cường sử dụng tài liệu điện tử, giảm văn bản giấy và giảm hội nghị tập trung (trong trường hợp ảnh hưởng của dịch bệnh như COVID-19 vừa qua).

Chức năng chính của phần mềm nhằm cung cấp cho người sử dụng các thông tin thời sự, chính trị của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, của đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; các văn kiện, tài liệu của Trung ương, của Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cấp ủy các cấp. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp có thể quản lý, cung cấp văn bản, tài liệu liên quan cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với đảng viên trong chi bộ. Qua cuộc sinh hoạt chi bộ có thể thống kê, đánh giá chất lượng sinh hoạt của đảng viên trong chi bộ…

Tại buổi lễ, các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã bấm nút khai trương “Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa”.

Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Việc triển khai Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ hữu ích và hoạt động của các cơ quan Đảng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị nói chung, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nói riêng. Để làm được điều đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phải bảo đảm việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến, học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy đến với tất cả cán bộ, đảng viên một cách có hệ thống đầy đủ nhất, kịp thời nhất, cùng với đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên.

Khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, trong giai đoạn Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ, cũng như tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy đến đảng viên là một trong những ưu tiên hàng đầu. Nhận thức đầy đủ, ý nghĩa, tầm quan trọng đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội khẩn trương triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đến các tổ chức, cơ sở để trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phần mềm được xây dựng trên môi trường Internet và ứng dụng trên nền tảng di động, cung cấp các giải pháp công nghệ hữu ích với các tính năng vượt trội như hỗ trợ sinh hoạt Đảng, cung cấp các thông tin một cách có hệ thống, bảo đảm chính xác, kịp thời đến với đảng viên. Đồng thời cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, trao đổi, thông tin, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; hỗ trợ xây dựng lịch công tác cá nhân, ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; hỗ trợ cấp ủy cấp trên kịp thời nắm bắt thông tin, kiểm tra hoạt động của cấp ủy cấp dưới. Điều đặc biệt là phần mềm được sử dụng rất tiện ích, đảng viên có thể tự cài đặt, sử dụng trên thiết bị di động thông minh cá nhân.

Việc triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử thể hiện quyết tâm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đây cũng là nội dung quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 52 ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 06 ngày 10-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ chuyển giao mặc dù thời gian triển khai không dài, chỉ mới tiến hành được ba tháng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và phải xây dựng hệ thống phần mềm phù hợp với cơ sở hạ tầng hiện hữu và vận hành để đáp ứng yêu cầu sử dụng của hơn 230.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Nhưng đến nay, với sự chủ động, tích cực của các cơ quan chức năng của tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, phần mềm đã được cài đặt, sử dụng thí điểm tại Ban Tuyến giáo Tỉnh ủy, cơ quan Thành ủy TP Thanh Hóa, cơ quan Đảng ủy khối và Doanh nghiệp tỉnh và dự kiến sẽ hoàn thành việc triển khai diện rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng của tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội đã góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những đơn vị tiên phong của cả nước sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử.

Để phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa thực sự phát huy hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý, vận hành phần mềm nhằm thống nhất quản lý, sử dụng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Biên tập nội dung, đồng thời xây dựng kế hoạch biên tập các nội dung đăng tải lên phần mềm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền một cách đồng bộ, phong phú, sâu sắc, sinh động về phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo, chuyển giao phần mềm cho các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự toán kinh phí quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời quản trị, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phần mềm, bảo đảm phần mềm hoạt động ổn định, an toàn, an ninh thông tin.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tổ chức có hiệu quả việc cài đặt, đào tạo, tập huấn, sử dụng phần mềm tại địa phương, đơn vị mình. Thành lập tổ quản trị và biên tập nội dung để đăng tải các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy lên phần mềm. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc sử dụng phần mềm nhằm đổi mới phương thức làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường sử dụng, phổ biến tài liệu điện tử, giảm văn bản giấy theo hướng đổi mới phong cách làm việc và cải cách hành chính trong Đảng.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]