Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân  đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, khắc phục và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Như Xuân chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có vai trò to lớn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những năm qua, Đảng bộ huyện Như Xuân đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, khắc phục và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Huyện Như Xuân chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viênLớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn lãnh đạo do Huyện ủy Như Xuân phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức.

Đồng chí Đoàn Văn Lưu, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị. Ngay sau khi các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện được ban hành, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai in ấn tài liệu cấp phát về đảng ủy các xã, thị trấn để gửi tới các chi bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn, khu phố nắm rõ văn bản, nghiên cứu từng nội dung, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Đảng ủy chỉ đạo các đồng chí trong cấp ủy chi bộ chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, để kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng; đưa nội dung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vào các buổi sinh hoạt hàng tháng. Qua đó, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu, viết bài thu hoạch đạt trên 95%. Ngoài ra, Huyện ủy cũng chỉ đạo đưa việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành những nội dung sinh hoạt thường xuyên, định kỳ của chi bộ, các cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp vì Nhân dân phục vụ đối với cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện đó được huyện ủy lấy làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Mỗi cán bộ, đảng viên sau khi được quán triệt học tập tự nghiên cứu, liên hệ gắn với công việc, trách nhiệm của mình, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2018 đến nay, huyện Như Xuân đã triển khai hệ thống trực tuyến đến các xã, thị trấn và một số cơ quan với 20 điểm cầu, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân kịp thời, do đó tỷ lệ học tập, tiếp thu các chỉ thị, nghị quyết hằng năm đạt từ 93,5% trở lên. Bên cạnh đó, hệ thống truyền thanh - truyền hình của huyện và truyền thanh cơ sở; trang thông tin điện tử huyện được phát huy, kết quả trên các lĩnh vực của huyện, cũng như chủ trương, chính sách được thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bản tin Như Xuân hằng quý, định hướng nội dung sinh hoạt hằng tháng của chi bộ là tài liệu quý để định hướng tư tưởng kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cử đi đào tạo lý luận chính trị cho 322 đồng chí, đào tạo chuyên môn 101 đồng chí, mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 861 quần chúng, 9 lớp đảng viên mới cho 690 đồng chí, 4 lớp trung cấp lý luận chính trị với 365 học viên, 19 lớp bồi dưỡng kiến thức cho 1.900 học viên, phối hợp mở 118 lớp tập huấn chuyên đề cho 11.500 lượt học viên. Do thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên đã nêu cao tính tự giác rèn luyện, trau dồi, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao ý thức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy cũng luôn quan tâm đến công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, nhằm ổn định tình hình, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng bôi nhọ, nói xấu, kích động. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 (Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch), tổ cộng tác viên dư luận xã hội được duy trì thường xuyên, hoạt động ngày càng hiệu quả, đã kịp thời đấu tranh với các phần tử tiêu cực, phai nhạt lý tưởng và các thông tin xấu, độc trên không gian mạng, tạo môi trường lành mạnh, để huyện phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đối với tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, xử lý nghiêm những sai phạm, để nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, lấy sản phẩm, hiệu quả công tác, thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng.

Với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên đã góp phần quan trọng để huyện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị.

Bài và ảnh: Minh Hiếu {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]